Gripen av Gud

VIDEO – HÄR

Fil 3:8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 

När Gud uppenbarar Jesus Kristus i våra hjärtan så sker ett utbyte hela tiden. Vi kan kalla detta för en värdering av vad som är värt någonting. Den som är Andligt blind värderar det yttre högre än det inre och det visar bara att man faktiskt inte känner Gud.

Den som har fått Jesus Kristus uppenbarat i sitt innersta vill ha mer och mer av honom. Det är exakt det som Paulus menar att det är kunskapen och uppenbarelsen om honom som griper tag om hela hans liv. Att ”Vinna” Kristus är alltså att få honom uppenbarad för våra hjärtas ögon och detta förvandlar hela vårt sätt att se på livet vi lever här på jorden.

Med detta är absolut inte sagt att vi kommer undan svårigheter och prövningar men ”Skatten i Lerkärlet” är vår kraft att komma igenom allt och det som motiverar oss att fortsätta trots motstånd. Att känna Gud mitt i allt motstånd är precis vad Jeremia talar om. Det var precis detta som grep Emmausvandrarna att vända tillbaka till Sion.

Vi avslutar detta med 2 bibelställen……
Luk 24:31 Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. 32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?” 

På samma sätt blev Jeremia berörd och gripen av uppenbarelsen om Herren

Jer 20:7 Du, HERRE, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. 8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. 10 Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll: “Ange honom!” “Ja, vi skall ange honom!” Alla som stått mig nära väntar på att jag skall falla. “Kanske låter han lura sig, så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom.” 11 Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas. 

Detta skedde nu strax före den Babyloniska fångenskapen och det rådde nu stor materialism och överflöd i landet samtidigt som en österländsk ande börjar att ta över mer och mer (New Age) Är inte detta exakt vad som sker i världen just nu och Jesus varnar oss att samma sak kommer att drabba kristenheten. Brinnande lampor handlar alltså om brinnande hjärtan och där den äkta elden brinner är uppenbarelsen om Jesus Kristus mer värd än världens alla skatter.

1 Kor 10 Är ett intressant för en kristenhet som lever i ändens tid

1 Kor 10:1  Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma andliga mat 4  och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. 8  Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. 

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.