Räkna med Gud

VIDEO – HÄR

Psa 53:2 Dåren säger i sitt hjärta: “Det finns ingen Gud.” Onda och avskyvärda är deras gärningar, ingen finns som gör det goda. 3 Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. 

Dåren räknar inte med Gud för han är fördold för honom
Den vise har fått Gud uppenbarad för sig ha vare sig vill eller vågar lämna Gud utanför

Psa 37:5 Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på honom, han skall göra det6 Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. 7 Var stilla inför HERREN och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. 

En väg i Bibeln = Tankesätt + Handling så det innebär att få ett förvandlat tankesätt eller sinne genom Andens och Ordets inspiration i våra hjärtan. Med andra ord tag dig tid med Gud genom ordet och bönen och gemenskapen i Herren.

Utan att du själv förstår hur så kommer Gud att förändra ditt liv och du får faktiskt genom mer överlåtelse både mer Nåd och Tro på Gud. Detta skapar den förtröstan på Gud som innebär den vilande tron utan krav och plikter du kan genom erfarenhet nu vänta på Gud.

Om vi vill följa Herren och överlåta vår väg till honom så var inte alls förundrad om alla planer vi har gjort upp plötsligt pulvriseras och flyger iväg som torr ökensand. Om du ber Herre jag överlåter mig nu till dig 100 % då hör Gud din bön och för dig in i omständigheter utvalda av honom och inte genom vår egen visdom eller fantasi.

Jag vet inte själv hur många gånger jag trott att nu kommer det att bli så här eller nu kommer Gud att göra så här. Ytterst sällan kan tilläggas att det blir så som jag tänkt därför att det är hans vägar jag skall vandra på och inte mina egna.

Den här vandringen är faktiskt ganska spännande för du kommer att se och förstår att Gud har en väg för var och en av oss. Då är frågan den kan man missa den här vägen med sitt liv? Att missa en väg det är det grekiska ordet för synd och syndens lön är döden står det.

Döden är en bild på en skilsmässa så om vi vill vandra i medveten synd så kommer Guds närvaro genom Anden och hans ljus bli allt svagare. Vi kan kalla detta för att få våra hjärtas ögon förblindade av mörkret och det är Satans vilja med oss.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 

All uppenbarelse är ljus så här handlar det alltså om en fortsatt relation och vandring med Jesus Kristus och få Honom uppenbarad mer och mer i hjärtat. Hela tiden handlar detta om vi vill vandra så eller inte Gud tvingar ingen att följa honom.

Men om mörkret (Gk: Skotia) övervinner oss och vi inte vill omvända oss så kommer mörkret (Gk: Skotia) som är syndens konsekvens att göra så att våra begärelser efter det onda tar över och vi har inte en chans att förstå detta i oss själva.

Det innebär att Paulus tjänst var inte att springa omkring och jaga demoner i mörkret utan att be och predika evangeliet och låta det ljuset öppna hjärtats ögon på människor. När detta sker så skapar ljuset en vilja i våra liv att följa Jesus Kristus och lämna mörkret bakom oss och vinna över det.

Så det är absolut inte demonutdrivning Paulus talar om i EF 6 om rustningen även om det kan förekomma. Han talar om att få hjärtans ögon öppnade så att ljuset kan driva ut mörkrets påverkan ifrån människors liv så de blir villiga och lydiga lärjungar till Jesus Kristus.

Olydnad och Mörker är alltså Syndens Konsekvens
Lydnad och Ljuset är en konsekvens av Jesu Kristi försoningsverk på Golgata

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 

Det Paulus säger här är enormt viktigt han talar om hur man skall vinna människohjärtan genom att Anden verkar tillsammans med Guds ord.
1/ Inga dolda motiv eller planer
2/ Förändrar inte Guds Ord för att passa våra planer
3/ Mitt eget samvete måste vara rent för att överbevisa andras samveten
4/ Jag predikar inte något som upphöjer ”Jaget” eller kittlar öronen
5/ Jag predikar Jesus Kristus som Herren
6/ Jag är försoningens sändebud för Jesu skull (Motiv)
7/ Det är endast Gud som kan tränga igenom och överbevisa ett hjärta (Anden)

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.