Author Archives: Janne

BÖN I VILKET NAMN?

VIDEO HÄR Joh 16:23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on BÖN I VILKET NAMN?

Lär känna Herren

VIDEO: HÄR Luk 24:46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Lär känna Herren

Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

VIDEO – Youtube Joh 7:1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom. 2 Judarnas lövhyddohögtid stod för dörren. 3 Hans bröder sade då till honom: “Bege dig härifrån … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

Sann Uppenbarelse från Gud

Sanningen på grekiska betyder: Uppenbarad realitet och Paulus säger i EF 5:14 att all uppenbarelse från Gud är ljus. Det innebär alltså att sann uppenbarelse skänker dig ett ljus som gör dig fri från Jaget och förhärligar Jesus Kristus. Så … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Sann Uppenbarelse från Gud

Kosmos eller Jesus Kristus

Janne Ohlin Fritt ur hjärtat 22 Maj 2024 Kosmos eller Jesus/ Youtube/ (Musik J Paulsson) Joh 17:16 De (Hans lärjungar) är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kosmos eller Jesus Kristus

Det fulla Evangeliet

De sa om Jesus att ingen har talat som den mannen! Det var sant för Jesus Kristus är “fullständigt unik” i sitt slag. Det är exakt den betydelse “Den Enfödde” har enligt teologerna.Han är Guds Son för att företräda Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Det fulla Evangeliet

Din nya identitet och ditt värde

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.”  Den andliga bilden här är på hebreiska:1/ Uppenbarelse är ljuset Ef 5:14 (Sanningen)2/ Ett … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Din nya identitet och ditt värde

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Mat 6:26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27 Vem av er kan med sitt bekymmer … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Vad ögat inte har sett och örat inte hört

VIDEO 1Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Vad ögat inte har sett och örat inte hört

Johannes Evangelium Kapitel 6

Brödundret Kap 6:1-14Båtfärden Kap 6:15-25Förklaringen av brödet Kap 6:26-71 Det börjar med att Jesus säger att de skall ge dem bröd! Jesus pekar troligen på Jes 55 som handlar om Pengar och Bröd som inte kan mätta. Jes 55:2 Varför ger … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Johannes Evangelium Kapitel 6