En Levande Tro

VIDEO – HÄR

EF 2:4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. 6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem. 

Gud som är Ande har alltså gjort oss levande tillsammans med Jesus Kristus i vad vi kan kalla den Andliga världen eller den Himmelska världen. Detta är en Andlig hemlighet som innebär att vi är försonade med Gud genom Guds Son eller Människosonen.

Det är Jesus Kristus som genom att ge oss Den Helige Ande ger liv åt vår ande så att vi nu kan ta emot en inspiration ifrån Gud som vi människor inte äger i oss själva. Denna nya inspiration ifrån Gud själv genom Nåd den innehåller Tro och är en gåva från Gud som vi inte äger i oss själva.

Hur svårt är detta? Evangeliet förkunnas för oss när vi förstår frälsningens budskap och säger ja i våra hjärtan har den frälsande tron redan gjort det första steget. Men sedan handlar även de kommande stegen om att vandra i detta uppenbarade ljus som påverkar vår själ så vi vill följa Jesus. Många teologer ser att Tron är faktiskt en aspekt på Jesus Kristus själv och hans relation i oss är Tro.

Du kan översätta den grekiska texten i Rom 3:22 med dessa ord! Det är Jesu Kristi tro!
Rom 3:20 Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. 21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Jesu Kristi egen tro ger oss en solklar bevisning i en rättegång där vi förut var dömda till evig död. Du blir nu insatt i en frikännande dom som den rättfärdige Jesus Kristus har vunnit för varenda människa personligen som lever på jorden. Den rättfärdige Jesus Kristus träder nu fram istället för dig med sitt eget blod som friköper oss från Döden och Satans Makt.

Varenda en av oss är utrustad med ett mått av tro som är speciellt anpassat efter den väg som du har att vandra på i gemenskap med Herren och dina Trossyskon. Den dagen svårigheter och prövningar uppstår på vår väg så är det genom Nåden och Tron som vi orkar vidare. Därför kan vi ständigt jubla även om vi ännu inte ser allting ännu men de upplevda delmålen bevisar att Jesus Kristus bor i oss igenom tron. Vi tar och avslutar genom att läsa om denna dyrbara tro som Gud ger var och en av oss.

1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. 5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. 


This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.