Todd Bentley – Försöka öppna himlens dörr med fel nyckel

 

Obs! Följande info och tolkning är hämtat från Slaugheter of The Sheeep om Todd Bentleys inlägg på Fresh Fire Todd Bentley en utpräglad Latter Rain och Kingdom Now predikant visar oss på 7 nycklar som han menar skall öppna himlen.

(1) Utveckla en andlig hunger för Guds närvaro

(2) Sätt på din Soaking musik och börja tysta ner ditt sinne för det är det som gör att Guds närvaro kommer. Du måste praktisera hans närvaro.

(3) Gör bättring och lyd. Lydnad öppnar himlen och håller den öppen.

(4) Fasta och klaga och bed för detta öppnar himlen

(5) (Andemeningen blir) = Ge ditt tionde och dina offer för det öppnar himlen. Om du inte gillar punkt 3 och 4 så kan du istället dra fram ditt checkhäfte eller Kontokort och lätt komma förbi de här punkterna genom att betala din inträdesavgift. Detta är ett säkert sätt att öppna himlen på. Var inte motsträvig här för Himlen kommer helt säkert att öppnas för dig och ge dig en massa extra favörer. Men ge inte bara tionde för enbart det öppnar ingen himmel. Utan du måste offra också. (Bentleys orginal längst ner)

(6) Du måste praktisera Kontemplativ andlighet (Bön) för detta öppnar definitivt himlen för dig. Om du inte vet hur man gör det här så kan 1700 tals mystikern Broder Lawrence hjälpa dig. (Mystik)(Se även R Foster)

(7) Sen måste du vara snäll mot någon.

Sammanfattat alltså så ta och sätt på din Soaking musik och börja stänga av ditt sinne, sedan skall du börja praktisera närvaron. (Av vad?) så kommer detta att öppna himlen för dig. Sedan skall du omvända dig för det öppnar himlen. Glöm inte att vara lydig också för det öppnar himlen. Och skall du hålla dörren öppen så är ända sättet att lyda. Men vänta nu hur gjorde man igen för att tömma sinnet? Oj nu stängdes visst dörren till himlen igen!!!!

Janne Ohlin: Du läste väl att Bentley lärde ut att man kunde gå förbi både punkt 3 och 4 (Omvändelse + Bön + Lydnad) genom att ge pengar till Gud (= Bentleys Ministries)

Nu har han väl gått så långt i sina villoläror att det här går väl ingen på? Jo det är just vad folk verkar göra. För det här kliar i öronen och är en njutning för köttet att höra. Det var ju precis vad Saul gjorde.

1Sam 15:19 Varför har du då inte hört HERRENS röst utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i HERRENS ögon?” 20 Saul svarade Samuel: “Jag har ju hört HERRENS röst och gått den väg som HERREN har anvisat mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och gett amalekiterna till spillo. 21 Men folket tog av bytet får och nötboskap, det bästa av det som skulle ges till spillo, för att offra det åt HERREN, din Gud, i Gilgal.” 22 Då sade Samuel: “Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat HERRENS ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.”

Sen är det en annan sak som oroar mig och det är talet om Kontemplativ Bön (Mysticism) Just det som Todd Bentley säger i Punkt 2 är precis vad Broder Lawrence säger.

There is not in the world a kind of life more sweet and delightful, than that of a continual conversation with God. Those only can comprehend it who practice and experience it.”     … Brother Lawrence http://www.practicegodspresence.com/

Lighthouse Trails skriver om Broder Lawrence att han var en Kontemplativ Munk (Mystiker) som levde mellan 1611-1691

Brother Lawrence says that secret conversations with God must be “repeat[ed] often in the day,” andfor the right practice of it, the heart must be empty of all other things.” He speaks of the trouble of wandering thoughts and says that the habit of practicing the presence of God is the “one remedy” and the “best and easiest method” he knows to dissolve distractions. (from A Time of Departing, 2nd ed., p. 146-147)

Du ser att han säger också precis som vi skrev om Richard Foster att de falska profeterna skall säga: Kristus finns i Tomheten!

Tag varning!

Mvh Janne Ohlin

Todd Bentley:

Most people like me the entire time I preach this message until I address this very sensitive area-tithes and offerings.

Extravagant giving is proven throughout Scripture to open the heavens. What does money really have to do with God and the spirit realm? It’s amazing how many times God draws a parallel between heaven and blessing and money. Maybe it shows us where our hearts are. Remember, the love of money is the root of all evil (1 Tim. 6:10).

People think if they tithe they are going to get blessed. I know people who tithe who are not blessed. Do you know why? Because they tithe by the law. Someone might say, “Well tithing is by the law.” No it’s not. God did it with Abraham before the law. It’s by faith. Someone else might argue that there is no tithing in the New Testament. Jesus didn’t excuse the tithe, but He did have strong words to say to the teachers of the law and the Pharisees who were tithing without mercy, faithfulness, and justice. “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cummin, and have neglected the weightier matters of the law: justice and mercy and faith. These you ought to have done, without leaving the others undone” (Matt. 23:23).

A reason some faithful givers don’t receive blessings is because they are stingy about it. They tithe 10 percent-and that’s it. Tithes alone don’t open the windows of heaven-tithes and offerings do. The tithe breaks up the ground so that the rest of the seed (offerings) can bring forth fruit. The Word says in Malachi that when you bring your tithes and offerings into the storehouse, God will open the windows of heaven.

“Will a man rob God? Yet you have robbed Me! But you say, ‘In what way have we robbed You?’ In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed Me, even this whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in My house, and try Me now in this,” says the LORD of hosts, “If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it.” (Malachi 3:8-10)

In Deuteronomy 28:12 the Lord called His storehouse “the heavens.” Is it possible to take my money and put it in His good treasure-the heavens? God said, “I am going to open up the windows of heaven to pour out blessings.” We always use this verse to refer to money, but it really includes all the benefits of the open heaven: “The LORD will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow.”

In the second chapter of Acts, God opened the heavens and poured out His Spirit; three thousand souls were saved, the church emerged, and immediately people sold their land and houses and laid their offerings at the apostles’ feet. Generosity and extravagant giving were released. Do you believe that God is your Provider? Would you like to operate in the heavenly system so that you are not affected by the economy? I would much rather bank through a heavenly ATM. If I want my money to be in that heavenly system, I have to put my money where that system is.

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.