MYSTIKEN INOM ISLAM SUFI

sufism_Islam

Videos: Zikr I – Firebirds – Sufi ritual of Divine Ecstasy >> / Sufism in Pakistan >> / Islamic Sufi Circle  >> /

We Are All One – The Mystic View That Can Unite Humanity

“Ask of those who have attained God all speak the same word. … All the enlightened have left one message; … it is only those in the midst of their journey who hold diverse opinions.” – Dadu (New Age) >> /

Vart leder nu det här? Vi började studera det här för man säger nu att bibelns Gud och Koranens Allah är en och samma, ja det är han för dem som gått mystikens väg till Gud. Men inte sanningens väg genom Jesus Kristus inte undra på att biblisk kristendom hatas och är en stötesten för dem >> /

valckenborch_babel_1568

1 Mos 11:1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. 2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. 3 De sade till varandra: “Kom, så slår vi tegel och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. 4 Och de sade: “Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” 5 Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. 6 HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.  7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 8 Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.

9 Minuter in i den här videon >> / Säger fd New Agaren Johanna Michaelson att hon mötte “jesus” i det tomrum eller rum hon skapade genom meditationsövningar. Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, (TOMHETEN) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (GK BEHÅLLARE = MONSTRANCE) så tro det inte.

Warren Smith säger: Förföljelsen kommer mellan dessa som tror att de är ett med Gud och universum (Panentheism) och de som inte är det >> / = De som följer lammet!
NWO war against the Lamb  >> /

 

 

 

This entry was posted in NEW AGE AND MYSTICISM and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.