Dröm om Nynazism och New Age Planen av Janne Ohlin

Nwo_kk

Siewert Öholm: Paristerrorn, verkligheten och islam
Ingen behöver känna sig särskilt konspiratorisk för att uppleva de sista månaderna som ett klimax av förvirringens tid. Trots många tidigare terrorattentat framstår Parisdåden som om de utgör ett tecken på vägs ände. Nu eller aldrig måste vi förstå och agera. Det som hände i Paris blev en ögonöppnare för ett skeende som pågått under lång tid, men som både politiska ledare, opinionsbildare och analytiker har vägrat att se med båda ögonen. … Myter, skriker Anders Lindberg, och menar att Rudbeck dömer 1,6 miljarder muslimer. Ingen myt alls, svarar Rudbeck och fortsätter, … om du läser de islamistiska texterna tillsammans med Koranen och traditionen, då ser du att de handlingar som sker i Paris har stöd i kanoniska texter inom islam. Programledaren blir nu oroad och påpekar att det står ju liknande texter i Bibeln. Min egen lyssnarreaktion blir att frågan bygger på rudimentär okunskap om både Bibeln och kristen tro. Våldsskildringarna finns i Bibelns Gamla testamente, men skillnaden är att kristen tro i Nya testamentet lär att Jesus tog döden och dödandet, synden, på sig själv i sin egen död på korset. Ingen kristen kan därför legitimera mord och dödande i Jesu namn. Det är inte partstolkning, bara allmänbildning...”

OHLINS: Siwert Öholm har bra reflektioner men det ligger mer bakom det här och han nämde ju Konspiratorisk. Det här är så allvarligt och vi måste nu förstå det. Islam mot Kristendom (Hagelian Dialect) lösningen blir en ny världsreligion kontrollerad av FN. (Upp 13) Ni kommer väl ihåg att man kallade Breivik för Kristen Terrorist. Han bekänner i Dagen att han aldrig varit kristen utan ber till Oden >> Men nu ser vi alltså samma tendens i S Öholms fall – men vem tjänar på att manipulera fram detta då?

Redan när vi började med hemsidan var det de som varnade för att de planerade detta. Nu med IS och flyktingströmmarna och framför allt Agenda 2030 ser vi att de håller på att bedra hela jorden. NEW AGE religionen kommer genomsyra allt och Warren Smith och Constance Cumbey har varnat oss för detta i flera år. Se även FN:s AOC som skall bestämma VAD du får tro >>

Den Israeliska Journalisten Hannah Newman har skrivit en bok som heter ” THE RAINBOW SWASTIKA ” där hon varnar det Judiska folket för New Age Planen “P” – En skrämmande läsning men helt i den linje W.S och C.C beskriver det. Judar och Kristna är huvudmålet och står i vägen för den här planen “P” = NEW WORLD ORDER

D. The Plan of the New Age (A NEW WORLD ORDER)

All who subscribe to the New Age must submit to “The Plan” in its entirety or be left out of the “New World Order”.  It should be noted that this “Plan” is universally accepted among New Agers as literally having a superhuman origin.  Alice Bailey is not the author, only the transcriber.  Likewise, no leader today at any level takes credit for formulating the Plan.  From the UN (FN) on down, every “World Server” (AGENDA 21 RICK WARREN PEACEPLAN) has his/her assigned task, but no one has the authority to change or cancel any segment; to do so would be to reject the Hierarchy and jeopardize the coming New Age itself.  [Readers who are tempted to selectively evaluate this section, as horrendous in some parts and not so bad in others, must keep in mind three important results of this belief:
(1) The Plan is a non-negotiable package.
(2) New Agers do not doubt its wisdom.
(3) No one feels personally responsible for the consequences of carrying it out.]

It is only after this “evil” religion of Judaism is neutralized that the Plan for the Universal “World Religion” can proceed: “This second group [of World Servers] will implement this new [universal] religion. By the time they come into control the old theological activities will have been completely broken; Judaism will be fast disappearing.”  [Note that the qualifier “orthodox” is now missing]  Bailey continues with other interesting predictions of the state of world religions at that point: “Buddhism will be spreading and becoming increasing [sic] dogmatic Christianity will be in a state of chaotic division and upheavals.” (_Externalisation_, p.573)  [If the Hierarchy’s directive is followed, we can expect Buddhism to eventually break with its current image of gentle tolerance for all faiths, and even express itself more in line with the antisemitic tone of the famous Zen Buddhist Master Haku’un Yasutani, teacher of several American Zen leaders. For background, see “Yasutani Roshi: The Hardest Koan,” _Tricycle Magazine_, Fall 1999. See also the involvement of Tibetan Buddhists in Nazi Germany.]

När du läser den här planen kan du nu se hur man troligen “tillåter” Islam att förfölja först Judarna men också sedan Kristna. (Upp 12) Vi kan också förstå hur Mt 24 måste ske för att Planen eller den nya världsordningen skall kunna implementeras över hela världen. Så med andra ord kan vi förvänta oss att en vedermöda bryter ut i Jerusalem, då man skall försöka lösa Judefrågan + De evangeliskt kristna över hela världen.

Det är ju exakt vad Upp 12 handlar om
Rev 12:13 När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. 15 Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Bibeln säger att något skall ske i Israel en styggelse som orsakar en katastrof upphöjs Planen utropas och skall nu implementeras = Världsvid förföljelse av Kristna och Judar

Mat 24:8 Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’. 9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Mat 24:15 När ni då ser ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det  16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

Vi citerar ännu ett stycke:
1. The Plan for World Religions:
“I [Djwahl Kuhl, not Alice Bailey] have sought – with love and understanding – to point out the faults of the world religions….” Thus begins the outline of the “Masters’ Plan” for world religions (_Externalisation_ IV, p.543).  Inexplicably, the only “world religion” whose “faults” are pointed out thereafter is Judaism, with Christianity suffering from corruption by Judaism. Here is the relevant text [emphasis mine]:

1. The reorganisation of world religions – if in any way possible – so that their out-of-date theologies, their narrow-minded emphasis, and their ridiculous belief that they know what is in the mind of God may be offset, in order that the churches may eventually be the recipients of spiritual inspiration.

(TÄNK EFTER HUR RICK WARREN OCH EMERGING CHURCH HAR BEDRAGIT OSS PÅ DETTA OMRÅDET) Och han fortsätter flyga under radarn hos den stora Kristenheten ingen fara med honom tycks det trots New Age uttalanden och hans PEACEPLAN

Rick Warren: Excerpt from article: predicts that fundamentalism, of all varieties, will be ‘one of the big enemies of the 21st century. (Joh 14:6 då?) Exakt vad Karen Armstrong, Alliance of Civilizations High Level Group säger  >> /

2. The gradual dissolution – again if in any way possible – of the orthodox Jewish faith, with its obsolete teaching, its separative emphasis, its hatred of the Gentiles and its failure to recognize the Christ. (KOSMISKE) [We note elsewhere that a “separative emphasis” such as maintaining a Jewish identity is enough to classify someone as part of the problem.] In saying this, I do not fail to recognize those Jews throughout the world who acknowledge the evils and who are not orthodox in their thinking; they belong to the aristocracy of spiritual belief to which the Hierarchy itself belongs. [This obvious attempt at flattery sounds hollow when we realize that keeping company with the Hierarchy means accepting their verdict on the racial karmic debt owed by all Jews, orthodox or not.] 3. Preparation for a revelation (TÖMMA SINNET OCH UPPLEVA PANENTHEISM) which will inaugurate the new era and set the note for the new world religion (NEW AGE UPP 13) [which will be brought personally by] the appearance of the Hierarchy on earth, bringing the new revelation. (p.544-545)

David Spangler, Buckminster Fuller and Foster Bailey (Alice’s husband) confirmed that religious freedom must end in the New Age, to be replaced by a world-state religion. (DET ÄR EXAKT VAD MAN PLANERAR UPP 13)

Följande hämtat från en kristen sida om New Age ger oss följande info >>
The major goal of the New Age Movement is to bring peace to the world upon entering the Age of Aquarius. This will be accomplished primarily through the leadership of “the Christ” (also known as “Lord Maitreya”), who will supposedly come to teach us to live at peace with each other. Some of the other stated goals of the movement are to establish a World Food Authority, World Water Authority, World Economic Order, and an entirely New World Order. It should be noted here that one of the requirements for a person to enter the New Age is that he or she will have to take what is known as a “Luciferic Initiation,” a kind of pledge of allegiance to the Christ of the New Age and to the New World Order. The primary goals of the movement then, are to prepare the world to receive the Christ and to enter the Age of Aquarius, thus establishing the New World Order.

2000px-World_citizen_badge.svgOm nu Obama säger att han redan är en världsmedborgare så är detta en proklamation till de som har Planen att han är en av dem. Bara de som tar märket blir medborgare i New World Order enligt New Age. Inte undra på att han då behandlar Judar och Kristna på det sätt han gör för han följer ju bara (P).

New Ager, Barbara Marx Hubbard, recently “our recent presidential election clearly reflects the evolutionary shift that we have been talking about and sensing. Many of us appreciate that President-elect Obama is already a universal person…. This could not have happened if there was not a rise in consciousness in the United States and throughout the world.”

Med detta som en bakgrund skall jag nu offentligt för första gången (Vad jag vet) berätta om en dröm Herren gav mig (Janne) för många år sedan. Den skrämde mig då men den sitter liksom fastklistrad i mitt innersta och nu blev den på nytt levande när jag läste THE RAINBOW SWASTIKA (Regnbågens Hakkors) Jag berättar det här under stor vånda för jag liksom vill inte att detta skall ske men kommer inte undan ansvaret inför Herren att berätta det ändå.

profetic_dream

 Drömmen: Jag (Janne) upplever att Herren förflyttar mig i en syn till Danska Vägen i Göteborg. Det var som en kolsvart natt utan ljus. Så började Herren att lysa upp mörkret så att jag kunde se vad som hände framför mig. Där samlas en massa folk som jag då i drömmen liknade vid Nynazister många av dem såg ut att ha rakade huvuden. De såg otroligt grymma ut och utstrålade ett sånt oerhört hat. De såg ut att ha klubbor och andra vapen i sina händer. De började skrika sina slagord i kör och hytte med nävarna där de gick fram. Nu gick de upp till den kyrka på Danska Vägen 100 som heter Connect Church idag men då hette den Gilead (Vi har arbetat där i Pastorsteamet) Nynazisterna började slå sönder allting i deras väg bilar, fönster dörrar och allt de kunde se. Jag fick liksom se in i kyrkan och det var absolut inte som den ser ut idag med allt discoljus, glitter o unga människor. Det var fullt av fattigt folk därinne gamla tandlösa äldre människor som såg ut som de kom från Rumänien eller nått? De såg ut som om de hade en stark glädje mitt i allt detta. (Väckelse?) Sen såg jag något som uppfattade som att det fanns Judar inne i kyrkan. (Drömmen slutade med att det åter blev kolsvart) Kan inte låta bli att tänka på att det kan ha varit kvarlevan jag såg de som skall möta Herren på skyarna vid den sista basunens ljud.

spirit-of-prophecy-flag

David Wilkerson ser upplopp och bränder i alla Jordens städer >> / Jerry Golden såg något liknande komma >> /

Citat Jerry Golden: ” Jag fick nu se miljontals människor skräna och gapa på gatorna. Det hela började med Tel Aviv, men så såg jag att det även skedde i New York och det hände på olika platser. Folket jag såg var de samma, deras ögon var tomma och deras ansikten lyste av ondska. Det såg ut som om de inte riktigt visste vad de ville men de var besatta och utan kontroll över sina liv.”

Citat Jerry Golden: “Jag fick en känsla av att jag skulle få se fler saker. Han började plötsligt tilltala mig och sa: “Det finns girighet och otukt ibland mitt judiska folk och i kyrkan. Jag har gett tid för omvändelse men ingen har kommit ifrån mitt folk. Nu kommer domen att börja falla över dem, över hela världen.

Ännu en gång så kommer världen att få se hur ondskan dödar flera miljoner utan att ge någon som helst barmhärtighet. Jag har visat stor barmhärtighet och förlåtelse men nu är gränsen nådd och jag kommer att låta domarna komma. Ett stort lidande kommer över hela jorden. De flesta har glömt hur nazismens andemakt brutalt mördade flera miljoner av mitt judiska folk. Nu har samma andemakt vänt tillbaka igen och rest upp sitt fula ansikte och kommer att döda ytterligare miljoner.

Eldar som inte tidigare skådats kommer att täcka hela världen och flera miljoner kommer att dö – inte för min hand, utan för den ondska som har gripit tag i människornas själ. Jag har aldrig del i det onda för den bryter bara fram när jag är frånvarande genom att jag förkastas i Kyrkan och ersätts av girighet som fyller deras buk, som nu kallar sig kristna.

Är dessa profetiska utsägelser ifrån Gud? Pröva själv! Eller har Latter Rain/Nar profeterna rätt med sin framgångsteologi? Båda linjerna kan omöjligt förenas …

DOK-Skinheads-25-ar-senare_011_0-988x555

I den här videon berättar New Age experten Constance Cumbey >> / hur hon reagerade första gången hon såg in i New Age Planen och utbrister: Detta är ju ren nazism!

parousia6

Tänkte även på hur Emanuel Minos fick den där profetian av den gamla kvinnan >> / Kan detta vara tecken på att det vänder i Europa ? >> En sak vi lärt oss genom åren när Herren talar, är att det nödvändigtvis inte behöver vara bokstavligen den kyrkan utan kan vara en bild på kristenheten i stort. Men vi har känner en sådan sorg och ber till Gud att han skall förbarma sig över alla dessa helt ovetande ungdomar som dras med i alla “känslokickarna” och tror att “Allt står väl till”. Jag känner på mig att vi står inför ofantliga svårigheter och stormar, bara de som bygger sina liv på klippan kommer att bestå den här tiden. I samband med vårt arbete i Parousia Mission har vi senaste tiden förstått att Herren själv kallar både vuxna och ungdomar att se tidens tecken och göra sig i ordning  för Jesu Tillkommelse.

(Mvh Ohlins, Göteborg)

 

This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.