REGLER HUR VI FÅR LEVA OCH TRO KOMMER ?

NWO kommer att förändra lagarna och lägga sig i hur du får leva och tro. Förvänta dig att det kommer artiklar som kommer påverka tänkandet åt det hållet.

Eli Gundur skriver så här i Dagen:
Samexistens inom ramen för ett samhällskontrakt bortser inte från fördomar och rasism. Men det skapar en ordning som alla bör kunna leva med och som har goda förutsättningar att nöta bort fördomar över tid. Det ska gälla alla och fokuserar mer på regler och principer än på tankar och värderingar. (Dagen)  >>

This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.