SYRIEN – KRIG MOT TERROR – VILDDJURETS ARMÉ

43_putin_obama

43/ USA:s president Barack Obama och hans ryske kollega Vladimir Putin hade ett 35 minuter långt enskilt samtal. De slog fast att diplomatiska framsteg gjordes på mötet om Syrien i Wien i lördags. De var överens om att behovet av att lösa konflikten i Syrien har blivit än mer tvingande efter Parisattackerna. De var också överens om att det behövs en FN-ledd politisk övergång (VILDDJURET) och vapenvila i Syrien. Putins rådgivare Jurij Usjakov sade att de är överens om de strategiska målen, men att det fortfarande finns meningsskiljaktigheter om taktiken. (METRO) >> / (OBS! LÄS ARTIKELN INNAN NR: 42)

Nu ser vi hur kriget mot terrorn från 11 September 2001 har verkat fram ett vilddjur och en global armé. Gud har samlat ihop dem (Horn + Huvuden Sef 3:8 + Upp 13 + Dan 7) Inte alls långt ifrån Israel och Jerusalem! Frågan är kommer alla att dra hem till sitt efter det här och så fortsätter det som vanligt eller är det här en vändning mot profetiornas uppfyllelse? När IS är borta kommer man troligen att garantera freden i det “delade israel”. Lägg märke till orden i artikeln: De var också överens om att det behövs en FN-ledd politisk övergång (VILDDJURET) och vapenvila i Syrien. På samma sätt kommer man att vara överens över Israel. Men så kommer mer man kommer överens om nämligen att samma sak skall gälla på det religiösa området. Du kommer troligen snart att ses som fiende om du tror att Jesus är ENDA vägen till Gud. (Joh 14:6) Artikel Tricia Tillin >> /

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken (= Horn + Huvuden) för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Du ser Dan 7 samma länder som nu är i Syrien och vi ser det globala vilddjuret Upp 13

Rev 13:1 AndG2532 I stoodG2476 uponG1909 theG3588 sandG285 of theG3588 sea,G2281 andG2532 sawG1492 a beastG2342 rise upG305 out ofG1537 theG3588 sea,G2281 havingG2192 sevenG2033 headsG2776 andG2532 tenG1176 horns,G2768 andG2532 uponG1909 hisG848 hornsG2768 tenG1176 crowns,G1238 andG2532 uponG1909 hisG848 headsG2776 the nameG3686 of blasphemy.G988

Upp 13:1 (12:18) Och draken stod på sanden vid havet. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. (TYSKLAND 1989) Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, (AGENDA 2030) 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?” (VÄLDIG MILITÄR STYRKA) 5 Och åt vilddjuret gavs en mun (ANTIKRIST) som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen. (VÅRT HEMLAND)  7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. (DE SOM TROR ATT JESUS ÄR ENDA VÄGEN) 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. (SHARIA?) Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

42_obama_ryssland

42/ Sedan den här sista tetraden så har världens armeér börjat dras samman precis som vi sa skulle ske i den profetiska uppdateringen i Parousia Mission (INNAN DEN KOM) 24/7 – 15 >> / Vi ser vilddjurets armé dras samman och det är fötterna “Björnen” (RYSSLAND) som är drivande, precis som det står i profetiorna. Dan 7 – Upp 13

Upp 13:4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

Världens arméer samlas nu norr om Israels gräns, samtidigt som världen genom FN verkar bli en världsregering genom agenda 2030. Nu är vi inte långt ifrån nästa steg i profetiornas utveckling, när världen kommer att pressa för att försöka lösa Israel och Jerusalem “Problemet”. Motståndarna ser ut att komma samman men var de egentligen motståndare från början? Varför splittrades Sovjet ner under “New Agaren” Gorbatchev? Varför var Påven med vid enandet av Tyskland 1989? Då var han med och utropade födelsen av den nya världsordningen. Nu är “Röde Francis” som han kallas en av de drivande i Agenda 2030 = New World Order. Som i praktiken är en Marxistisk agenda för världskommunism och en världsregering.

Vad sa Jesus? Se till att ingen bedrar er, hur många förstår den här agendan som kommer att leda fram till Antikrists framträdande? Det verkar dessutom som om Satan kastar in allt han kan för att få fram författare till olika böcker som får oss att tänka i fel spår. Kom ihåg att allt som nu kallas “profetiskt” behöver inte alls vara profetiskt utan kan istället visa sig vara motståndarens vapen.

För att man står upp för Israel idag behöver ju inte alls betyda att man är på rätt spår helt automatiskt. Latter Rain/ Nar lär ju att församlingen nu är Israel och genom Dominionism/Kingdom Now teologin börjar man tolka nästan allting allegoriskt. De här videorna är mkt intressanta att ta del av Truereformaion.net

This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.