Todd Bentley “floppar” igen

Den (falske) profeten Todd Bentley har hört från sin “ängel” igen. Denna
gången från “Väckelse-Helande-Ängeln”. Troligen var det Emma, även om inga namn nämns. Den senaste “väckelsen” som Rick Joyner och Bentley  proklamerade i mars 2010 på Morningstar blev som bekant en FLOPP. Nu vill Bentley starta ett “nytt utgjutande av tecken och under”. Läs mer >> (Eng)

Mark 13:22 Falska messiasgestalter [säger: “jag är Kristus, jag är smord”] och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.