Tony Blair – En Profetisk varning!

För att förstå och kunna beskriva ett samhälle kan man inte bara ta hänsyn till de ekonomiska eller sociala förutsättningarna. Religionen måste vägas in. Och mer än så – den kan rätt använd vara det som vänder utvecklingen i svåra situationer. Men då krävs även att modiga ledare vågar samarbeta över religionsgränserna, skriver Storbritanniens före detta premiärminister Tony Blair i en text, exklusivt skriven för Dagen.

De senaste tio åren har en ny sorts debatt tagit fart i de nordiska länderna. Den fokuserar på invandring och protektionism, men har sin utgångspunkt framför allt i problemen kring religion, kultur och integration. Karikatyrkrisen 2005 i Danmark visade vilket sprängstoff den rymmer. Muhammedteckningarna publicerades också i Norge, men tack vare det banbrytande arbete på religionsdialogens område som den tidigare statsministern Kjell Bondevik utfört kunde muslimska och kristna ledare på ett effektivt sätt hantera den kränkning som de norska muslimerna ansåg sig utsatta för.

Läs mer i DAGEN

Vi tror att Katoliken Tony Blair kommer att få mer och mer att säga till om när det gäller Kristenheten inte bara i världen utan också i Sverige. Redan på 90 -talet  började Herren tala till oss och varna oss för att Pingströrelsen m fl skulle välja en fel väg i framtiden. Och med den senaste tidens utveckling och resan till Rom så visar det sig att det Herren visade då, till 100 % är att lita på Se Länk Dröm om tåget  (läs även andra profetiska tilltal). N-O Nilsson reagerade också med en insändare

Profetisk dröm om avfallet

För ett tag sedan i början av 2011 hade jag (Janne) en profetisk dröm som vi upplever skall ut till Guds folk som en del i alla varningar som kommit den senaste tiden.

Herren har lagt på oss ansvaret att vara väktare på muren och att varna hans folk för det Anden visar oss kommer emot församlingen i det här landet nu. Och vi känner ett ansvar inför Gud att delge det här för den som vill ta emot det.

Hes 33:7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogud-aktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

Drömmen började med att jag fick se ett tåg som stod klart inne på en central färdigt för avgång. Vi var plötsligt i i tåget och fick se en man sitta där i en kupé klädd i vita men omoderna kläder. Han liksom spontant utbrast: Nu är det hög tid att ringa mamma!

Mannen som satt där var Sven Reichmann en mycket uppskattad bibellärare i vårt land. Han tog fram en mobiltelefon av äldre modell och tryckte in numret till sin mamma. Genast förflyttade vi oss i anden upp i luften utanför tåget så att vi fick se när Svens mamma svarade i telefonen. Vi fick aldrig se henne, utan bara konturerna av henne, men vi fick höra som en svag ton att Sven Reichmann och hon samtalade med varandra.

Det märkliga var att hon bodde i ett hus som var så oerhört högt att det nådde upp i själva molnen, det högsta höghus vi sett och det var helt vitt. Efter detta så kom vi åter igen in i tågkupén och såg hur Sven Reichmann avslutade samtalet med sin mamma.

Då kom det in en annan man i kupén som var klädd som en direktör eller politiker med kostym och skjorta, slips, slipsnål, mm. När han vände sig om såg vi att det var Tony Blair. Han tittade lite föraktfullt på Sven Reichmann och utbrast: Du om det skall bli några kristna konferenser nu i framtiden så är det jag som skall tala och inte du!

Uttydningen till den här drömmen är väl ganska tydlig! Tåget skall snart avgå från stationen = det stora avfallet ! (2 Tess 2)

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Sven Reichmann klädd i vita kläder är en bild på: Alla de som hör vad Anden säger till församlingarna! Guds evangelium anses av många som omodernt i jämförelse med det nya (falska) “new age-evangeliet”.

Upp 3:4 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. 5 Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. 6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Sven Reichmanns mamma som bodde i det höga vita huset som nådde ända upp ibland molnen =  Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” 4 Nikodemus sade: “Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden.”

Sven Reichmann i vita kläder representerar alltså “Guds rikes Barn” och T Blair hur fin utvändigt han än ser ut representerar “Ondskans Barn” eller om du så vill Vetet och Ogräset i Matt 13.

I de andra drömmarna  har tåget fullt av folk ombord och går mot stupet och avgrunden, Det T Blair (R Warren) representerar kommer att ta över den synliga kristenheten och leda till “det stora avfallet” (2 Tess 2) Lyssna till Jerry Potters varning här från 1984 (Mp3)

Vi är rädda för att utvecklingen framöver kommer att handla mycket om Tony Blair och hans kumpan Rick Warren. Och det är ju redan deras “typ” av kristendom som influerat de stora konferenserna.

För Herrens skull: Ohlins i Göteborg

________________________________________________________________

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.