David Wilkerson: Profetiskt tilltal i den ekonomiska krisen

Jag ska dela något från Guds hjärta som Gud gav mig de senaste dagarna. Hela världen vet vad som händer här i Förenta staterna. Vi är i de värsta kriserna i vår historia.

Kriserna hänger så tungt över huvudena på människor överallt, speciellt i New York City. Det är stor fruktan. Jag fick veta att efter man stängt börsen för dagen, kollapsade många och föll ihop av fruktan. Och det är inte bara ett amerikanskt problem. Det är ett europeiskt problem och ett världsvitt problem.

Gud har gjort det han varnade oss för att han skulle göra när synderna har nått upp till himlen. Att han skulle skaka allt som kan skakas. Hela världen skakas nu av en ekonomisk härdsmälta.

Det kommer att bli så skrämmande att ingen av oss kommer att vara opåverkad. Vi kommer alla att påverkas. Varje pastor, varje familj, kristna och icke troende likaväl. Vi kommer alla att känna och se saker som är förfärande. Många kommer att få sin tro omskakad. Många kommer att förbanna sin tro.

Även när Jesus vandrade på jorden, när svåra budskap kom och svåra tider kom, såg han många som lämnade honom. Bibeln säger att många övergav honom.

Han vände sig till sina lärjungar och sa: kommer ni också att lämna mig?

Överallt dit jag kommer, hör jag människor säga: finns det ett ord om vad som ska hända här näst? Vad säger Gud?

Jag vill att ni ska få veta vad jag tror att Gud talar till mitt eget hjärta. Speciellt i går kväll då jag gick omkring och talade med honom.

Jag går till Guds eget ord för det finns inget annat än Guds ord. Det finns ingen ekonom, ingen evangelist, ingen som kan ge oss svaren. Vi måste gå till Ordet. Vi måste gå till Fadern.

I 1 Samuelsboken 30 blev jag tagen av berättelsen om David. Med en armé på 600 män kom de över kullen till sin hemmabas Siklag. Den var i ruiner. Eld hade förstört staden. Fruarna och barnen var alla tillfångatagna av amalekiterna. Bibeln säger att David och hans män grät. David var djupt förtvivlad. Männen grät hela dagen och troligen genom natten tills det inte fanns mer tårar.

Låt mig säga detta, du kan vara den mest gudfruktiga personen, jag bryr mig inte om hur känd du är, jag bryr mig inte om vem du än är – när du först ser dessa förfärande saker komma över jorden så kommer först känslan av fruktan och skräck.

Jag tog upp en Time Magasin för några dagar sedan och den hade en bild av världen representerad av en människa på kanten att falla ner i en avgrund och överskriften sa ”Världen kollapsar”. Det var överskriften, en stor världsvid depression. När jag läste det kände jag en bävan inom mig. Jag sa: ”Gud, så snabbt, så hastigt. Hur kunde detta hända? Även om många av oss har profeterat om det i åratal!”

När det kommer och du ser det, är det så överväldigande. Låt mig säga detta: om du säger ”jag är inte rädd” då förstår du inte riktigt situationen. Det finns först en känsla av fruktan. Det finns en tid för tårar. Gud förstår det. Många som lyssnar på mig nu ställer frågan, var leder det, vart för detta oss? Hur går det med kyrkan i framtiden?

Bibeln säger att David grät tills det inte fanns några fler tårar. Men sen kom en tid – det kommer en tid – det är först en tid för tårar då vi är omskakade och Gud förstår det men sen kommer en tid för strid. David reste sig upp. Inga fler frågor ställdes. Bibeln säger att han styrkte sig själv i Herren.

Vi har kommit till en tid då varje man och varje kvinna måste få ett eget ord från Gud. Man kan inte få det från någon ”mäktig” röst. Du kan inte få det från någon som du tror är heligare än du. Du måste umgås med Gud. David var ensam, står det, och blev styrkt.

Du hör rösterna men du måste få ett eget ord som David fick. Jag måste få mitt eget ord. Jag måste stänga mig inne med Gud och den här boken så att Gud kan tala uppmuntran till mig. Vänner, det har ingen betydelse vem som profeterade vad och när. Det är allt i det förgångna.

Det har ingen betydelse och du hör många profetiska röster som säger att goda dagar ligger framför. Nej! Vi är inne i den tiden nu som Jeremia, Hesekiel, Hosea och alla profeterna sa är Guds vedergällning och hämnd över de ogudaktiga. Men profeten Jesaja sa ”ni är trygga” (till Guds folk).

Det handlar inte om Guds folk nu. Även om han renar sin kyrka. Det handlar om att ha ett ord från Gud. Om du är pastor och har en församling, precis som vår församling som kommer till kyrkan varje gudstjänst, undrar de ”vad säger Gud, vad säger Ordet”?

David hade 600 män som inte hade fått något ord. De visste inte hur de skulle få det. Men det finns dessa som vandrar med Jesus och som vet att svaret finns här (Bibeln) och de måste komma till folket nu med ett ord av hopp, ett ord av uppmuntran.

David hade prästen Ebjatar. Men Ebjatar kunde inte hjälpa honom. David hade några av de visaste männen i världen i sin lilla armé. De kunde inte hjälpa honom. Det kommer en tid då ingen kan hjälpa dig. Ingen kan ge dig ett ord.

David sa till Ebjatar: ”bär hit efoden till mig”. Gud talade via efoden i dessa dagar. Och han fick ett ord från Herren, inte från en pastor eller från någon annan. Men han fick ett ord av uppmuntran. Gud sa: ”ja, jag ska föra dig igenom! Det kommer en återhämtning. Du kommer att känna min hands beskydd.”

Jag vandrade omkring inför Herren igår natt. Herren sa: David, du har predikat i 55 år runt om i världen om hur Gud befriade Israels folk ut ur Egypten och genom Röda havet och hur Israels barn räddades ur smältugnen.

Du har talat om hur Daniel befriades från lejongropen. Du har talat om alla dessa befrielser under 55 år. Nu står du inför en test av tron som du aldrig mött förut. Skulle det vara ett gyckel? Skulle du få predika detta i 55 år utan att det fungerade för dig?”

Jag börjar se att de som hånar och bespottar i de sista dagarna, många av dem, kommer från själva kyrkan. De bespottar och ger upp tron på Ordet därför att de inte vänder sig till Gud. De blir bittra emot Gud. Detta kommer att hända.

Var är de som kommer att stå upp med ett ord från Gud – de har prövats. Jag har blivit prövad, min familj har blivit prövad av cancer och alla möjliga attacker direkt från helvetet. Men nu handlar Gud. Detta är hans handlande. Jag tror på det Bibeln säger att Gud har allting under kontroll. Gud sa: bespotta mig inte nu, håna inte mitt ord. Stå upp! ”

Jag ger er detta ord att Gud ska hjälpa sin församling igenom. Jag hör människor säga, nåväl vi sitter alla i samma båt. Nej, det gör vi inte. Vi är i en båt, okej men den båten kallas ”arken”. Arken är trygghet och Gud kommer att föra sitt folk igenom denna storm. Hur besvärligt det än blir, båten kan skaka och det blir stormar med blixt och dunder. Men Gud håller sitt ord. Gud har allt under kontroll!

Jag ber er som tjänar i församlingar att vara visa och stå upp på era fötter. Lyft era händer och tacka Gud för hans trofasthet. Gud kommer att hjälpa sin församling igenom. Det kommer en rörelse i Anden. Gud kommer att väcka många, skaror. Han kommer att väcka dem som blivit kallade och utgjuta sin Ande mitt i allt detta.

Lyft dina händer, stå upp och tacka Gud för hans löften och bed Gud att styrka din tro för att ge dig ett ord så att du kan stå inför din familj. Du kan stå inför dina vänner. Du kan stå som David gjorde. En armé på 600 man rörde sig för en människas tro. Låt det vara du! Gud välsigne dig!

Översatt från video HÄR

MVH Ohlins

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.