George Soros förbereder sig för att “guldbubblan” brister ?

  
 
 
 

 

Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 18-19

Guldhamstrare kommer att drabbas svårt. Obs! Detta är en av de mest betydelsefulla förutsägelserna i denna bok.Vad skall man då satsa på istället? Gud förståss ja givetvis! Men vad kommer världens finansmän att satsa på ? Här gör David Wilkerson en mycket intressant profetisk förutsägelse: Nämligen att jordbruksmark kommer att bli oerhört värdefull!

 
 
 
 

 

Boken Synen sid 16 Citat: Priset på öppen jordbruksmark kommer att fortsätta stiga. Mark inom 15 mils avstånd från de större städerna kommer att nå sådana priser att bara syndikat förmår köpa den.

En av världens mest slipade finansmän George Soros (globalist) brukar veta när det är dags att göra goda affärer. Nu säljer han av sitt guld och investerar i jordbruksmark istället.

VARFÖR SÄLJER SOROS SITT GULD OCH KÖPER JORDBRUKSMARK?

Matpriserna skjuter i höjden över hela jorden och det ser inte ut att se något slut. FN säger att matinflationen nu är på ca: 30 % varje år. Och i USA så sjunker dollarn snabbt i värde och ökar på matpriserna ännu fortare. LÄS MER HÄR

Om det nu är så att multinationella bolag köper upp alla åkrar och börjar odla på dem så behövs arbetskraft. Är det en profetia om vad som kommer att ske skriven i Jakobsbrev? Där beskrivs detta som ett mycket tänkbart framtidsscenario.

 Är det den stora “guldbubblan” som brister här?

Jak 5:1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna.

Att köpa åkrar för pengarna

Jak 5:4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen.

Danielsboken pekar på att Antikrist skall dela ut “Jordagods”

Oväntat (Med fred och  list) skall han komma in i landets (Jordens ?) bördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra. Byte och rov och gods skall han strö ut åt sitt folk och intill en viss tid gör han upp onda planer mot befästa platser. (Dan 11:24)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.