Lyssna till din Fader

KALLAD TILL TJÄNST ÄR SAMTIDIGT ATT BLI “BRÄCKLIG”

Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Vi har rest många år och arbetat som evangelister och teamledare i olika sammanhang. Vi har även arbetat och förkunnat tillsammans i en Pingstkyrka i Göteborg. Vi har rest runt i många församlingar och kyrkor i vårt land. Vi har alltid varit intresserade av det profetiska ordet och haft ett hjärta för Israel.

Det var när vi kom ner till Småland på 90 talet, och skulle ha möten i olika församlingar Herren började tala till oss i 3 församlingar fick vi av 3 olika personer i stort sett samma budskap: “Jag vill använda er för att varna mitt folk för de svårigheter som närmar sig. Ni kommer att få möta både motstånd och missförstånd, och en del som ni minst anar kommer att vända er ryggen. Jag kommer själv att ge er nycklarna till det profetiska ordet, jag skall även tala till er genom drömmar och syner

drejning

Från den tiden tog det faktiskt flera år innan vi på allvar kom in i den tjänsten. Idag med facit i handen förstår vi att det var formningsperioder vi måste gå igenom. Men så måste det vara i våra liv om Kristus skall få lysa fram. Annars blir det vi som står där och lyser istället i vår egen kraft. Herren måste göra oss bräckliga och beroende av honom. Vi måste förstå att det är Guds nåd och ingenting annat som gör oss till de kärl Herren vill ha oss till.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (TILL ANDRA) 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Vi blir alltså formade av Gud till “bräckliga” fina lerkärl, in i en tjänst som Gud berett just för dig personligen. Det här är svårt att förklara för den som inte upplevt det, Gud låter oss få uppleva hjälplöshet för att själv kunna komma med hjälpen skulle man kunna säga.

Ibland låter han det se ut som om människor hela tiden har övertaget men de är bara redskap för din formning. Allt får samverka till det bästa för dem han kallat.

Psa 66:12 Du lät människor fara fram över vårt huvud, vi gick genom eld och vatten. (FORMNINGEN) Men du förde oss ut och gav oss överflöd.(SKATTEN I LERKÄRLET)

Det finns de som uppträder alltid med styrka och alltid tycks de överglänsa allt annat i andlighet. Se upp då kära Guds folk låt inte lura er av glansen kring dessa, för det är inte Guds sätt att låta någon bli stark i sig själv. Men de som är av världen kommer att tro det.

1Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.

Upon-This-Rock

Lägg märke till att Klippan är Messias (1 Kor 10) Petrus betyder “flyttbar sten” alltså en som Gud formar och sätter på sin plats på klippan. Var och när han sätter dig där är helt upp till honom. Du kan inte sätta dig själv där på en andlig klippa.

EF 4:11 Och Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

1 Kor 12:27 Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. 28 Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.

Jag glömmer aldrig den natten Herren öppnade och började undervisa i det profetiska ordet. Vi människor tror ofta att det skall vara en “häftigare glans” över det profetiska än det är, men det är det oftast inte har vi lärt oss genom åren. Gud talar ofta på ett väldigt enkelt sätt, oftast igenom sitt ord.

pussel

En natt kom Herrens på ett märkligt sätt, min himmelske Fader hade något han ville undervisa mig om.

Ord 5:1 Min son, ge akt på min vishet, vänd ditt öra till mitt förstånd, 2 så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen.

På grekiska så är både visdom och ibland även ordet för förstånd en bild på att bitar kommer samman så man ser en helhet (= LÄGGA PUSSEL)

Anden förde mig om natten i en dröm till min barndom och där satt min pappa, genast  kom jag ihåg den här händelsen fast det kanske är 50 år sedan. Jag står lutad över vardagsrumsbordet och min Pappa skulle lära mig lägga pussel. Jag förstod genast att det min jordiske fader sa nu var som om min himmelske Fader talade till mig. Det pussel min jordiske fader lade var en bild på vad min himmelske Fader ville lära mig om det profetiska ordet. (Predikan Guds profetiska pussel >> )

Lektionen var följande, du måste börja med det du vet, alltså vad står det tydligast om i det profetiska ordet? Sådant som man inte kan tolka fel.
1/ De 4 Hörnbitarna
2/ Ramen
3/ Olika mönster
4 / Sist de svåra bitarna

Fortsättningen på Ordspråksboken visar varför det var så viktigt att ta tillvara på den här lektionen från min himmelske fader. Det finns en villfarelsens makt (SKÖKAN) som vill locka oss och dra oss in på en annan väg för dom som inte älskar sanningen. (2 Tess 2)

honung

Ord 5:3 Av honung dryper en trolös kvinnas läppar, halare än olja är hennes mun. (SKÖKANS) 4 Men till sist blir hon bitter som malört, skarp som ett tveeggat svärd. 5 Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. 6 På livets väg tänker hon inte, hennes stigar leder vilse utan att hon märker det. 7 Lyssna nu på mig, ni barn, vik ej bort från min muns tal. 8 Låt din väg vara fjärran ifrån henne, kom inte nära dörren till hennes hus. 9 Ge inte din kraft åt andra, dina år åt en grym herre, 10 om inte främlingar skall mätta sig av din rikedom och ditt arbetes frukt hamna i en annans hus, 11 så att du själv till slut måste sucka, när din kropp och ditt hull tynar bort, 12 och säga: “Hur kunde jag hata förmaning, hur kunde mitt hjärta förakta tillrättavisning!

I slutet på samma kapitel ser vi här likheten mellan denna kvinna och skökan i upp 17
Ord 5:20 Min son, varför skall du berusas av en främmande kvinna (SKÖKAN) och sluta en annans hustru i din famn?

Upp 17:1 En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: “Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten.
2 Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare (JORDENS INNEBYGGARE) har blivit berusade av hennes otukts vin.” 3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Det är alltså frågan om exakt samma vilddjur som i Upp 13 med 7 Huvuden och 10 horn. Det som vi nu ser en avfallen kristenhet samlas i den nya världsordningen med Påven i spetsen.

Lägg märke till att den här skökan måste ju också ha en eskatologi. Den tog jag upp i tidigare studie En annan Jesus Del 1 Del 2 / En annan ande Del 1 / Del 2/ Alla vägar går mot Rom? >> /

Bible

Nu kom en tid då det var mycket spännande att läsa bibeln. Jag förstod att Herren visat ett mönster och för att komma rätt så jag kan bygga ihop pusslet så den sanna bilden framträder.

Efter mycket studerande i det profetiska ordet så fann jag 4 pusselbitar att börja med, alltså solklara saker som skall ge en klar ingång och början till andra tolkningar i det profetiska ordet.

1/ Israel skall förskingras till alla länder  – 70
2/ Israel återvända som nation – 1948
3/ Jerusalem måste in under Israels ägo – 6 juni 1967
4/ Hedningarna kommer att vända sig emot dem och Församlingen mer och mer och klimax blir Harmagedon och Jesu återkomst på oljeberget, när basunen ljuder och denna tidsålder är slut

Jag förstod då att det här är Guds rådslut och ingenting i hela världen kommer få honom att ändra sitt rådslut för det är bestämt i hans ord.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

israelHerren visade att hela processen i Guds rådslut går mot slutet då Israel står där som nation igen 1948. Nu skall vi använda oss av de här nycklarna så skall vi se hur Jesu egna ord stämmer exakt efter mönstret.

Luk 21:24 De skall falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk. (PUSSELBIT NR 1) Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade. (PUSSELBIT NR 2 + 3)

Luk 21:25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”29 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

fig-tree-and-israelTecken skall ske på vad då? Jo på att Guds rådslut håller på att gå i uppfyllelse är klart. Att man nu håller på att “förringa” de tidstecken Gud så tydligt talar om gör mig lite upprörd. För de här Tetraderna på Israels högtidsdagar stämmer ju in exakt med de pusselbitarna Herren visat.

Israel tillbaka 1948 (Tecken i Månen 49-50)
Jerusalem i Israels händer 1967  (Tecken i månen 67-68)
Hela världen reser sig mot Israel (Tecken i månen 2014-2015)

Sedan kommer en intressant liknelse Lk 21:29-31 som också stämmer exakt med pusslet.
Fikonträdet är Israel (Pusselbit 2-3
Alla andra Träd (Hedningarna Pusselbit 4)

I samband med att jag letade efter de här 4 första pusselbitarna fick jag se något jag aldrig förut ens har tänkt på. Ordet hedning för en Jude står ju först och främst för motståndare och fiende. Det är precis det Jesus säger här…

Mat 18:15 Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. 17 Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.

Alltså hedning är den som är utanför förbundet och lever i fiendeskap mot Gud. På Abrahams tid var hedningarna de Kananeer som bodde där i landet. Det största av de folken var Amoreerna, jag tror att vi kan se den bilden som Paulus tar i Rom 11 här om hedningarnas fullhet.

85958

1 Mos 15:16 I fjärde släktledet skall de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna (HEDNINGARNA) fyllt sina synders mått.

Israel efter köttet ärvde landet
Israel i Kristus ärver jorden (Rom 4:13)

Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal (PLEROMA) har kommit in.

Det här har alltså med den laglöse och de laglösa att göra så det stora avfallet och upproret som Paulus skriver om i 2 Tess 2 måste ske först.

Det står inte i fullt antal i den grekiska texten, så vi ser alltså exakt samma mening som i 1 Mos 15:16 Hedningarna skall nå sitt mått av “laglöshet” – Då skall de i Kristus ärva hela jorden (I Guds Rike) tillsammans med Jesus Kristus när han kommer i härlighet.

maxresdefault

Pusselbitarna Nr 1-3 är alltså totalt uppfyllda och Herren bekräftar dem också med tecken precis som han sagt. När nu den sista Tetraden kom på Israels högtidsdagar var det ju inte så svårt att förstå betydelsen om man bara följde mönstret med pusselbitarna Herren visat.

Då måste jag ju passa in alla de andra sakerna om ändens tid som Herren gett mig så att det passar in med mönstret också. Vi kan ju tydligt se att något nytt börjar ta form i FN som pekar på Upp 13. Att det sedan skedde vid den sista Tetraden talar om för oss att detta kommer att bli ett motstånd till Israel och den sanna Bruden.

Två ggr har Herren visat mig hur han har en väg för sin kvarleva rakt igenom de kommande svårigheterna för dem som varit trogna hans ord. Men det han sa chockade mig lite när jag förstod konsekvenserna av det.

1 Mos 3:15 Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma.

Vem skall sätta fiendeskap ? Jo Herren! Carter Conlon berättar en gång i en predikan hur han ser en virvelvind sänd från Herren in i olika kyrkor och alla agnar skildes från vetet och blåstes ut genom dörren. Han såg en kommande förföljelse som skiljer äkta från oäkta.

Upp 12:13 När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. 15 Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.

Det här stämmer exakt med en dröm som kom till mig en natt, det samlades en hel hop onda människor utanför en viss Pingstkyrka här i Göteborg. Tanken jag fick gick till Nazi Tyskland och förföljelserna av Judarna. Med stenar och tillhyggen gick de skrikande mot kyrkan och vandaliserade allt. Slog sönder fönster och dörrar, ja det var fruktansvärt otäckt!

upplopp

Inte många är beredda på att de upplopp vi ser i storstäderna i Europa idag kan ske här också, och att det kan ske mot kyrkorna här. Tänk dig bara det scenariot av en ekonomisk katastrof, då har vi total laglöshet och upplopp i städerna på nolltid.

Men Herren har lovat att ta hand om de sina som inte “förvränger” evangeliet.

Upp 3:7  Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Vi ser även hur det blossat upp en ny intifada i Israel och de blir knivhuggna och mördade nästan varje dag. Detta tror vi bara kommer att skynda på den här processen mot en falsk fred innan allt bara faller samman.

new-world-order

Inte ens den här nya världsordningen man nu bygger med världens visa män kommer att bestå då Herrens Dag kommer. Det enda som kommer att bestå är de han fått forma och satt med honom på Sion.

Upp 14:1 Och jag såg, och se: Lammet stod på Sions berg och med Lammet etthundrafyrtiofyra tusen som hade hans namn och hans Faders namn skrivna på sina pannor.

Heb 12:22 Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23 till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Profetisk syn Janne: “Herren visade för många år sedan en natt hur många började röra sig emot Rom i kristenheten. >> Jag såg även att människor kom från olika håll för att dra upp på ett berg för att komma undan flodvågorna som kom.

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Vi kommer i kontakt med fler och fler människor som liksom vaknar upp och inser vart vi är på väg. Många samlas också utanför kyrkorna i hemmen och tar del av den undervisning som vi lagt på nätet från Parousia Mission i Göteborg. >> /

parousia6

Mvh Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.