Kallad och Rustad

Detta är ett mer fullt studie över den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission 8/11 – 15  >>

Är det något vi måste ha idag i församlingen är det andlig urskiljning, det kommer in så mycket som till det yttre ser ut att vara gott men i själva verket är roten ond. Vi behöver kanske gåvan av urskiljning mer än någonsin idag. Herren talade till mig om kung Davids karaktärsdrag. Man skulle kunna skriva massor om David men den här versen täcker det mesta.

1 Sam 16:18 En av tjänarna svarade: Betlehemiten Isai har en son som jag har funnit vara skicklig att spela, en djärv och duktig stridsman och en begåvad talare. Dessutom ser han bra ut och HERREN är med honom.

Det var alltså en annan som såg Herrens verk i Davids liv han rekommenderade inte sig själv.

Det är särskilt 4 saker jag vill ta upp som en Guds tjänare bör ha.
1/ Han slog an en rätt ton (HIMMELSK)
2/ Han är en djärv stridsman
3/ En begåvad talare (996 Biyn Urskiljnings förmåga)
4/ Herren är med honom

3/ I grundtexten så står det att David hade urskiljning (Biyn) när det gällde ordet (Dabar)

David var ju redan innan smord
1 Sa 16:13 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och HERRENS Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.

I ensamheten borta från allas ögon fostrades David av Gud. Smörjelsen var över honom och Herren var med honom och undervisade honom och formade honom för en uppgift.

Det är märkligt med ordet kraft (DUNAMIS) kommer av en rot Duna. Inre kapacitet och ges yttre möjligheter! Så det inre står alltid i harmoni till det yttre Gud öppnar för dig. Om det inte gör det kommer vi att snart att ge upp.

Paulus talar om en skatt i ett lerkärl som gjorde att han inte gav upp. Han visste att Herren skulle öka kraften och till och med göra en väg där det inte ens fanns en väg. Men det gör han inte om våra motiv är andra än att låta Kristus lysa fram glöm inte det. Det är vår grundkallelse som Kristna.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Första tjänsten vi hade kom vi in i en situation där det såg ut som om vägen tog slut. Jag stod bedrövad i en förböns kö och tänkte ungefär så här: Jaha det var det! Nu är det slut! Jag känner plötsligt en hand på min axel bakifrån och så en röst: Min son oroa dig inte Jag har en väg igenom det här också för dig! Jag kan ärligt säga att om inte Herren hade gjort det för oss så hade vi aldrig stått här för vi hade gett upp för länge sen.

Ordet för kallad i bibeln i GT är Qarah: Det innebär att den som kallar tillfullo står för det som vi behöver för att tjäna honom: Han måste göra ett verk invändigt och styrka oss! Han måste även göra ett verk utvändigt som vi går in i för honom.

EF 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

1/ EN RÄTT TON

gitarr

Ett accord är när många toner blir som en vacker ton tillsammans!

Man samlades i den övre salen på pingstdagen och Guds kraft (DUNAMIS) skulle utgjutas över dem.
Apg 2:1 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade.
Act 2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

Man måste alltså vara rätt stämd emot Gud. Låt oss nu se på lite på Israels barns ökenvandring!

Psa 106:24 De föraktade det ljuvliga landet, de trodde inte hans ord. 25 De knotade i sina tält och lyssnade inte till HERRENS röst.

Det finns även en annan fara idag när vi ser så mycket fel att vi stirrar oss blinda på det. Profeten Samuel satt och tjurade i sitt hus och skrev på sin blogg: Det är bara avfall!! (SKÄMTSAMT)

1 Sam 16:1 HERREN sade till Samuel: Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.”

Vi skall ju alltid vara fyllda av Anden, det här tror jag talar om att vi kan förlora vår beredvillighet. Gud har ju inte slutat verka fast det råder ett stort avfall, han vill använda just dig.

Hur många tycker det är jobbigt att vänta länge? Just det är ofta Guds metod att gå tillrätta med oss var och en. Israels barns knorrande i öknen ledde senare fram till Guldkalven. Guldkalven kom till för att de inte längre orkade vänta på Moses han som skulle förmedla ord direkt ifrån Herren själv (2 MOS 32) Saul avföll från Herren vid Gilgal när Samuel skulle förmedla instruktion från Gud själv (1 SAM 13)

På samma sätt sker det idag när ledarna ser att det numerära minskar i församlingarna, man tar saken i egna händer och inför olika mänskliga metoder. Saul gjorde så han tog själv offret och spelade andlig inför folket. Men andligheten bestod ju i att vänta på Gud i detta fallet.

Det här speglar vad Jesus säger till Fariseerna.
Joh 5:44 Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära (DOXA) av varandra och inte söker den ära (DOXA) som kommer från den ende Guden?

2/ EN STRIDSMAN

roman_warrior

En stridsman i Herrens armé måste förstå hur man använder sina andliga vapen. Han måste även förstå hur han skyddar sig.

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Satan vill fånga våra tankar och vår vilja. När han lyckats med det håller han oss fångna. Han gör allt han kan för att vi inte skall komma till kunskap om Gud. (SANNINGEN) Då kommer befrielse och nåd och kraft kan börja strömma in i våra liv. En befrielsetjänst handlar alltså om att öppna ögonen (SINNET) på folk så de ser något som Gud redan skänkt.

2 Pet 1:2 Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.

Det var ju precis vad Gud sa till Paulus. Och det är precis exakt därför vi samlas till möten i Parousia Mission för att människor skall få och uppleva Jesus i ordet. De här mötena spelas ju in och vi hör glädjande nog vittnesbörd om att Herren verkar med befrielse i människors liv.

Apg 26:18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

3/ URSKILJNING

discernment
Grundtextens ord betyder att David hade förmågan att kunna urskilja i ordet. Det är ett måste idag att en ledare har urskiljning.

Paulus hade detta men han såg att Satan skulle infiltrera en församling efter det att han lämnat. Muren var hel så länge Paulus var där och tjänade Herren med de gåvor han hade.

Apg 20:27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. 28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.

När man börjar söka äran av människor istället för Gud så har man tappat bort sin Gudsfruktan. Då drar man sig inte för att förvränga evangeliet så att det får en helt annan mening än vad det var tänkt. Den förändringen blir alltid att likna världen så mycket som möjligt men ändå ha kvar namnet att det är kristet.

Kommer folk till kyrkan då? Ja folk kommer till en sådan kyrka! De brukar kallas för megakyrkor och är ofta totalt genomsyrade av den här världens tankesätt.

1 Joh 4:5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

tozer

”Tillbedjan är inte längre tillbedjan när den mer reflekterar den kultur vi lever i än den levande Jesus Kristus i oss” (TOZER)

Rick Warren berättar hur han startade sin församling, han knackade dörr inte för att vittna om Jesus. Nej han frågade hur de icke troende ville att Gudstjänsterna skulle se ut i hans församling om de skulle komma. Det här är en livsfarlig väg!

Den här vägen har gjort att evangeliet har utarmats, kyrkan formats om till yttre strukturer av cellgrupper där man hellre samlas för att grilla korv än att ha bibelstudier och bön.

Under den tid vi reste mycket i olika församlingar visade Herren oss ofta hur läget var i församlingen. Det vanligaste var pyramider och former. Alltså en sådan församling utstrålar mer världen än Kristus.

Jag glömmer aldrig ett besök Elvor och Jag hade i en församling nere i Småland. Vi skulle efter mötet komma hem till en missionärsfamilj och äta middag. De hade bett till Gud och undrat var finns de som fortfarande förkunnar ditt ord som det står.

4/ HERRENS NÄRVARO

spirit

Jag tog upp i början på studiet att ordet kraft (DUNAMIS) kommer av en rot Duna. Inre kapacitet och ges yttre möjligheter! Så det inre står alltid i harmoni till det yttre Gud öppnar för dig. Om det inte gör det kommer vi att snart att ge upp.

Om vi skall våga stå för Gud emot fienderna så måste vi få uppleva att Gud är med oss annars vågar vi inte stå fasta, och risken är att vi ger upp.

Lärjungarna skulle ju vänta i staden på Kraft (Dunamis)
Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft (DUNAMIS) från höjden. (GUD)

Låt oss nu titta på lite exempel där vi kan förstå att det är just Dunamis på gång även i gamla testamentets tjänare. Med yttre närvaro menar jag att Herren gör till och med det som är omöjligt för människor för att kunna uppfylla sina löften till dig.

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, (FÖRUTBEREDDA) och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber (INRE NÄRVARO) om i mitt namn, skall jag göra, (YTTRE NÄRVARO) för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.(YTTRE NÄRVARO) 15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. (DET ÄR GRUNDEN FÖR ATT FÖRBLI KVAR I NÅDEN)

Ordet göra här Poieo = Används när Gud skapar så det blir så här då: När det inte finns förutsättningar för att det Gud sagt åt dig. Så skapar han förutsättningarna för det han har sagt åt dig.

Psa 23:3 Han vederkvicker min själ (INRE NÄRVARO) han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. (YTTRE NÄRVARO)

Psa 16:6 En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått. (I HONOM)  7  Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. (INRE NÄRVARO) 8 Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla. (YTTRE NÄRVARO)

Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

När vi bad en gång över ett problem som riskerade splittring så kände vi plötsligt hur Herren grep in i bönen det var som om tron ökade i bönen. Samtidigt när det skedde såg en av medlemmarna i en syn hur en stor sten exploderade.

Profeten Jeremia berättar vad han går igenom lägg märke till hur han beskriver den inre närvaron och hur han vet att Gud skall ta hand om det yttre också.

Jer 20:8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa, ty HERRENS ord drar över mig spott och spe hela dagen.9 Men jag tänkte: Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. (INRE NÄRVARO) 10 Jag hör många förtala mig, det är skräck från alla håll: Ange honom! Ja, vi skall ange honom! Alla som stått mig nära väntar på att jag skall falla. Kanske låter han lura sig, så att vi blir honom övermäktiga och kan hämnas på honom.11 Men HERREN är med mig som en mäktig hjälte. (YTTRE NÄRVARO) Därför skall mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De skall stå där med stor skam, ty de har handlat utan förstånd. De skall drabbas av evig vanära, som ej skall glömmas.

Ser du här vad den yttersta konsekvensen blir att förlora sin urskiljning, Jo man kommer att kalla det goda för ont och det onda för gott. Det är exakt vad bibeln säger skall ske i ändens tid. (2 TIM 3:1-9)

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2 Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen.8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet.9 Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres.

Tömmas på kraft inre kapacitet och ger yttre möjligheter (NÅDEN)
Fientliga mot de goda!
Allt blir till det yttre
Jannes o Jambres – ett falskt evangelium med under o tecken
De kommer inte längre att ha framgång (SLÅ SIG FRAM)

Det börjar man tappar kraften = Faller ur Nåden! Gud verkar inte längre med sin närvaro och styrker det inre. Inte heller verkar han genom att ordna omständigheterna på ett positivt sätt. Hur har man då kommit dit att Gud inte längre verkar med sin närvaro? Hur faller man ur nåden?

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss? 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

Här står Gud emot de högmodiga = ”Arrangerar omständigheterna emot”
Här är Gud för de ödmjuka och ger dem Nåd

Han styrker dem och inspirerar dem invändigt med sin kraft.
Han arrangerar omständigheterna för dem.

Men djävulen då ska vi inte strida mot honom? När den inre kraften försvinner kommer åklagarens vittnesbörd att bli starkare än Guds vittnesbörd i oss (1 JOH 5)

Laodicea = Han arrangerar omständigheterna emot
Filadelfia = Han arrangerar omständigheterna för.

Sef 2:3 Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på HERRENS vredes dag.
Sef 2:11 Fruktansvärd skall HERREN vara mot dem. Han skall förgöra alla jordens gudar, och alla folkens kustländer skall tillbe honom, varje folk på sin ort.

V3 Heb: Står inte kanske utan det står BLIR beskyddade på Herrens Dag

Kustländer = Länderna längst bort från Israel det får man väl kalla Sverige.
Det skall alltså finnas en kvarleva som tillber Herren på din ort.

Och det måste vara Gud som kallar dig glöm inte det. För den han kallar ger han också den här inre närvaron och verkar genom att skapa de yttre omständighetena.

Joel 2:28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. 29 Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. 30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar. (QARA)

Det står inte gamla män i grundtexten utan Äldre, så det kan gälla kvinnor också så klart. En kvinna som besökte ett av våra möten nyligen hade en dröm som tog henne hårt. Vi åkte hem till paret och samtalade med dem, hon förstod att Herren talade till henne i en dröm. Vi förstod ganska snart att Gud kallade på henne och hela familjen att gå upp på en höjd (SION) där stod människor. (BRUDEN)

I den drömmen så såg hon att massor av människor var på väg i villfarelse, och att den makten kommer att vara stark.

Jag har själv drömt flera drömmar om det här bland annat så såg jag en stor katastrof närmade sig, och det enda sättet att klara sig var att dra upp på ett berg. (SION) Jag såg att människor från alla håll (Sammanhang) drog upp på det berget för att undkomma floden.

Jes 10:21 En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva av Jakob, till Gud, den väldige. 22 Ty om än ditt folk, Israel, vore såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten, den kommer med rättfärdighet såsom en flod. 23 Ty förstöring och oryggligt besluten straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela jorden.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. (SION) 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste (ANTIKRIST) som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.