Tag Archives: Guds ledning

Guds ledning och en basunstöt på Sion

Vi är lovade en Guds ledning i våra liv om vi vill göra hans vilja. Om vi vill gå dit han leder oss kommer han också att försörja oss där. Herren sände Elia till vattnet vid bäcken Kerit och bjöd … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Guds ledning och en basunstöt på Sion

FRITT UR HJÄRTAT 2020

Två vägar till två hus >> 29/12-20 Det finns bara ett evangelium låt dem inte bedra dig >> 27/12 Människan spår men Gud rår >> 21/12-20 Vilket ljus driver oss ? >> 18/12-20 Mänsklig visdom har inte en chans mot … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , | Comments Off on FRITT UR HJÄRTAT 2020

Surdeg är Farligt

Ur predikan med Janne Ohlin på Parousia Mission 21/5 – 2017 Jes 55:12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Surdeg är Farligt

Ett rop i nöden till Gud

Psa 61:1  För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2 Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 3 Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ett rop i nöden till Gud

Herrens_säkra_hamn

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom (I) sin Son. Honom har han insatt till att … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , | Comments Off on Herrens_säkra_hamn

Drivas Inifrån – Undervisning i Bönegruppen 29_4_16

Så här ser bilden ut av en människa som är född på nytt av Guds Helige Ande.  Samvetet är “kanalen” mellan anden och själen. Det grekiska ordet för samvete innehåller EIDE eller EIDO. I ordet finns betydelsen av Intuition. Vad … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Drivas Inifrån – Undervisning i Bönegruppen 29_4_16

Varifrån skall min hjälp komma?

Varifrån skall min hjälp komma? Undervisning: Elvor Ohlin Frågan är hämtad ur Psalm 121. Ps 121:1  En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? 2  Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Varifrån skall min hjälp komma?

Herren är vår säkerhetsvakt

Psa 4:6 Bär fram rätta offer (Heb: Rättfärdighet) och förtrösta (= Tro och Hoppas) på HERREN.7 Många säger: Vem kan låta oss se det goda? HERRE, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss! 8 Du har skänkt mitt hjärta glädje, … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Herren är vår säkerhetsvakt

Vem vill bygga en mur tillsammans med Herren

Detta är en skriven version av den predikan Janne Ohlin höll med Parousia Mission 28/2-16 Det första mötet vi hade efter starten av Parousia Mission upplevde jag genom Anden att vi byggde upp en mur. Om inte muren finns där … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on Vem vill bygga en mur tillsammans med Herren

6 Vilan i Herrens hand

Psa 98:1 En psalm. Sjung för HERREN en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. (= JESUS) Psa 3:6 Jag lade mig ner och somnade, jag vaknade … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , , , | Comments Off on 6 Vilan i Herrens hand