Laglöshetens hemlighet del 1

Ed Tarkowski nu hemma hos Herren drev BannerMinistries före Tricia Tillin tog över. Han har skrivit en del intressanta bibelkommentarer (Eng) låt oss nu titta lite på Laglöshetens hemlighet.

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Ed Tarkowski:
Församlingen här hade redan blivit påverkade av ett budskap som sa att Herrens Dag redan kommit. Denna undervisning var en del av den strategi som senare skulle blomma ut i vad bibeln kallar för det stora avfallet. Eftersom församlingen är den enda platsen där sanningen bor så därför måste församlingen vara platsen där villolära placeras för att ett avfall skall kunna ske.

Janne Ohlin:
Mt 24 verserna 24-27 Här kan vi tydligt se att man skall försöka få oss att tro att han redan har kommit med sitt rike. Så vi ser alltså laglöshetens hemlighet i action här också.
Även Paulus varnar Timoteus för en undervisning som säger att “Uppståndelsen redan har skett” och att den skall få framgång (2 Tim 2:18) – Man lärde alltså att man redan på denna sida kunde plocka ut en massa saker Gud lovar när han kommer tillbaka.

Ed Tarkowski:
Laglöshetens hemlighet måste Satan alltså manifestera inne i församlingen. Tillsammans med mycket kraft och under och tecken. Varför gör han detta? Jo han vill försöka hindra kristna att följa och underordna sig den sanne Kristus. Han vill att vi skall följa syndens människa den laglöse som är lögnen. Det är därför högst nödvändigt för honom att manifestera falska energier och falska under och tecken. Om vi faller för det så förökas avfallet och drivs mot sitt mål. Den laglöse kommer då att kunna träda fram med nästan inget motstånd alls. Med andra ord kommer avfallet att göra så att inget längre kommer att hindra Antikrists framträdande. Skriften säger att klimax kommer när avfallet i framtiden nått sitt fulla mått.

Janne Ohlin:
Vi som nu lever i de sista dagarna precis innan detta klimax borde fått tillräckligt med ledtrådar så vi kan börja ana vad det är. Förutom Katolicismen finns det ett hett spår att följa för Gnosticismen då är ju samma sak som Kenyon och Hagins läror idag. Se Grunden till Dominionism och Kingdom Now (Svenska)

Ed Tarkowski:
2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

green

 

 

 

 

 

 

 

Greens översättning skiljer sig alltså från de övriga. Jag har studerat detta väldigt noga en tid och funnit att den här översättningen har rätt. Det är inget (objekt) som håller tillbaka.
2 Th 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

Vi kommer att finna att ordet “Until” pekar på en tid i framtiden då något skall manifesteras, bli synligt och förstås (Av de som lever i ljuset) låt oss nu gå vidare och titta på resten av de grekiska orden Ginomai – Ex – Meson.

green2

 

 

 

 

 

ny1

 

 

 

 

 

 

meson
Janne Ohlin:
Jag tror att Ed Tarkowski har rätt när han pekar på att hindrandet av laglöshetens hemlighet från att manifestera sig handlar om en tidpunkt då det nått sitt klimax.

Vi ser alltså en falsk kristendom (Ogräs) mitt bland det äkta (Vetet).
Vi har en tidpunkt när det kommer att manifestera sig och öppet visa sig.
Hans tjänare som lever i ljuset skall förstå det.
Många som inte är vakande kommer att dras med i tåget (2 Petr 3:17)
Det handlar om samma Gnosticism som då (Kenyon – Hagins läror)
De kommer att lära att Riket kommit och Kungen är här innan Jesus kommer
De förvrider skriften om ändens tid (2 Petr 3:10-18)
Falsk energi kommer med Helande  Profetera (Spådom) och driva ut andar (Mt 7)
De skall förhäva sig över andra i Guds hus
De kommer sakta men säkert dras mot Rom
De orsakar stora splittringar (Judas 1:19)
De träder in på Kains väg (Jud 1:11)
Deras lära beskrivs av Jesus i (Mt 24:45-51)
Dess mål är världsfred (PEACE) (1 Tess 5)

Ordet Kain kommer av en rot som betyder att
Plantera (Grundlägga)
Att få att växa upp (Bygga upp)
För egen ära

Stora konferenser hålls idag som handlar om att plantera och att bygga frågan är bara
Till vems ära? Vilken ande driver dem? Det kommer att avslöjas när vi får se dem komma ut i “de laglösas tåg” när de tror att de är segrare fast i själva verket är förlorare.

Elvor o Jag har fått en del varningar som går i exakt samma linje. Det jag vill göra nu är att berätta några saker som jag tror är varningar från Herren att vi närmar oss klimax och den tidpunkt då laglöshetens hemlighet kommer att manifestera sig. Jag vill försöka i detalj beskriva en dröm om ett tåg som går mot en katastrof. (Jag har haft flera)

Den drömmen började så här att jag liksom förflyttades i luften så att jag hamnade över en tågbana. Det första jag såg var en tågtunnel men tåget var fortfarande inne i tunneln så jag såg det inte. Jag har tidigare drömt om detta tåg så jag vet att passagerarna är fångar på tåget men de tror att det är ett segertåg. Jag hörde tydligt segervrål och Karismatiska hejarop. Jag tror detta är exakt vad många upplevt som varningar från Herren den senaste tiden – Se predika “När Herren varnar” eller på Mp3 Janne och Elvor

images

Ungefär så här såg vagnarna ut i drömmen, de liknade transporterna som gick till
Koncentrationslägren under kriget. Man lovade dem frihet men det ledde till en fruktansvärd död. Loket som drev dessa vagnar tror jag symboliserar den energi och kraft som Satan verkar med i Laglöshetens hemlighet. Samma kraft som nu är verksam i de falska profeterna.

a_007

Om vi bortser ifrån att detta nu är ett modernt tåg så var bilden ungefär snarlik i drömmen. Bilden i drömmen koncentrerade sig nu på tunneln där tåget skulle komma ut i hög hastighet (Se Ovan!)

Nu flyttades fokus i drömmen till en viadukt som tåget skulle passera på för att komma över ett jättebrant stup. Jag förundrades över att det enda som höll bron uppe var en sprucken Romersk pelare.

220jewishidolatryMan tillbad himmelens drottning och Baal (lägg märke till pelarna)

Jer 44:16 “Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i HERRENS namn, 17 utan vi kommer att göra allt vad vår mun har lovat, att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickoffer åt henne, så som vi och våra fäder, våra kungar och furstar gjorde i Juda städer och på Jerusalems gator. Då hade vi tillräckligt med bröd och det gick bra för oss, och vi såg inte till någon olycka. 18 Men sedan vi slutat att tända rökelse åt himlens drottning och utgjuta drickoffer åt henne, har vi lidit brist på allt och går under genom svärd och hunger. 19 Och när vi tände rökelse åt himlens drottning och utgöt drickoffer åt henne, så var det inte utan våra mäns samtycke som vi gjorde offerkakor åt henne, kakor som bar hennes bild, och utgöt drickoffer åt henne.” 20 Men Jeremia svarade allt folket, männen och kvinnorna och alla som hade givit honom detta svar. Han sade: 21 “Skulle inte HERREN komma ihåg att ni själva och era fäder, era kungar och furstar och folket i landet, har tänt rökelse i Juda städer och på Jerusalems gator, och skulle han inte bry sig om det? 22 HERREN kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med, utan ert land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där, så som det är i dag. 23 Därför att ni tände rökelse och syndade mot HERREN och inte lyssnade till HERRENS röst eller vandrade efter hans lag, hans stadgar och vittnesbörd, därför har denna olycka drabbat er, så som det är i dag.”

Om det nu är symboler Gud vill tala i så har Påven en titel Pontifex Maximus
Det betyder “brobyggare”.  Men vad betyder pelaren som allt vilar på? Kan pelaren symbolisera den “Kristus” påven tillber alltså en annan Kristus?

images (1)

Exakt samma pelare finner vi där man tillber Maria och Eucharist Christ (Baal) Latter Rain/Nar ser mer och ner ut att drivas mot Rom. Mer om detta! Det kommer annan Jesus del 1del 2 / Det kommer en annan ande del 1 / del 2 /

mariaVarför varnar Herren så starkt just nu? Det finns nämligen en del som tror att vi inte alls kan bli bedragna. Men varför skriver då Apostel Johannes denna varning?
1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.
Jo just därför att Satans attack kommer mot både dig och mig personligen. Den kommer också mot församlingen. Antikrists ande är samma sak som den laglöshet som varnas för i 2 Tess 2.

parousia6

Janne Ohlin, Göteborg

This entry was posted in Different Stuff, PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.