När Gud varnar

Tricia Tillin:
Jag upplever en stark känsla av att snart kommer vi att få möta den mest utmanande och farligaste förförelsen hittills. Den kommer att vara så listig och så tilldragande att det nästan är omöjligt att kunna stå emot. Den ”Lögnen” som nu kommer ser inte ut att vara en uppenbar och tydlig villolära. Nej den kommer att vara attraktiv för den kristne och se biblisk ut.

Den kommer att vara så listig och så kraftig att den kommer att:
1/Orsaka en delning i Världen.
2/Orsaka en delning av Kyrkan.
3/Orsaka en delning till och med i familjer och bland vänner.

Den kommer att dra med alla som inte är vakna.
Den kommer att utmana och pröva den starkaste tron.
Den kommer att pressa oss att ge upp och dras med och följa den stora skaran. Den kommer att krävas tro på den fasta grunden för att stå emot

Jag hade en precis liknande upplevelse strax innan Torontoväckelsen bröt ut 1994. Men jag hade då ingen aning om vilka följdverkningar det här skulle få för hela Kristenheten.

VARNINGAR OM ANDLIGA KATASTROFER

Tricias dröm: Bedjande människor har fått varningar om att en katastrof kommer och det har jag med: ”Jag var i en liten grupp och en ledare tog dem utanför ett hus. Där var det väldigt ödsligt och torrt han sa åt dem att titta på horisonten. Plötsligt föll det eld från himlen ner på jorden och bildade en stor tidvattenvåg som kom rakt mot oss. Mannen (Herren) ledde oss in i huset igen och vi hörde stormen dra över huset utan att skada oss ”

Herren har varnat oss och flera andra för liknande saker. Det är saker på gång i mörkret men Herren ger alltså sitt folk profetiska varningar. Det kommer en falsk ande som utgjuts för att bedra dem som inte ger kärlek till sanningen rum (2 Tess 2:10) Det är Antikrists ande (1 Joh 4:1-6)

Har Gud ett Rike och en kung så kommer Satan att se till att han gör en kopia på det också (Jes 14 + 2 Kor 11:14)

En av de första varningarna vi hörde då kom från en Amerikansk förkunnare vid namn Jerry Potter. Herren sagt till honom innan han reste till Sverige 1984: ”Det kommer en Ogräsets väckelse innan Vetet samlas ihop” (Mt 13) Ni måste förstå att den falska väckelsen kommer först.

KALLADE ATT VARNA!

Herren började nu tala till oss på flera olika sätt. Något kommer släppas lös från mörkret som innebär en katastrof för dem som inte står stadigt på klippan.

Då på den tiden visste vi ingenting om Latter Rain. Vi visste inte heller om att det fanns dolda planer på att sätta upp nätverk och konferenser för detta i hela världen. Jag kommer ihåg att vi såg en video som hette Transformations en gång i vår församling en kväll.

KGTN-logo

Budskapet i filmen var att om bara vi kristna kommer samman i stora arenor och möten i en Corporate Anointing . (Tänk Hagin – Kenyons lära här) Bara på det sättet kan vi bryta igenom i andens värld och få se en förvandling av våra städer. Videon visade att till och med naturen förvandlades och nu växte det helt plötsligt jättegrönsaker.
(Påminner om New Age drömmarna)

Videon  menade att det här förlöste Guds Härlighet och detta var tecknet på det. Jag glömmer aldrig hur vi efteråt samtalade med varandra och mådde väldigt dåligt. Vi visste inte vad det var men sökte på nätet och tack o lov så hittade vi då bland annat Tricia Tillins gamla hemsida Bannerministries.

Vi fick nu svar på varför Anden hade varnat oss så starkt. Vi hade nu fått kontakt med den ande och den energi som nu i allt större mått utgjuts för att kopiera Den Helige Ande nämligen Antikrists ande. Videon som förespråkade Latter Rain/NAR med sin agenda av Dominionism (Kingdom Now)

När vi läste detta förstod vi snart att den här rörelsen bygger dolda nätverk mellan olika Pastorer och Församlingar. En del är knutna till den Engelska – Apostla – Profetrörelsen en del till den Amerikanska. Men de har ett gemensamt Latter Rain läran och New Apostolic Reformation.

Tricia Tillin skrev så här redan då:
Just nu är denna lära den som påverkar mest i Engelska kyrkor och den attraherar många ärligt pånyttfödda kristna att följa med i dess läror och mål. Nästa hela den karismatiska rörelsen är idag påverkad av dessa läror.

Latter Rain Läran ”Kingdom Now” är rotat i det jordiska för att leda människan in i ett nytt tankesätt. Grunden till läran är en lögn, nämligen den att människan måste ta Dominion över jorden och förändra den till det bättre innan Jesus kan komma tillbaka.

Fokuset skiftar från ”att vara hjälpbehövande och titta uppåt” till ”att pumpa upp vår egen kraft” och själva förkasta hörnstenen och bygga. Vi ser idag den superkyrka ta form som David Wilkerson nämner i synen.

New World Orders elit talar om en kommande global ”Transformation”
New Age talar om en kommande ”Transformation”
Latter Rain talar om en kommande ”Transformation”
Rick Warren talar om en kommande “Transformation”

Om man riktigt börjar sätta sig in i Rick Warrens undervisning så blir slutsatsen den att bli “Purposedriven” är samma sak som att bli “Transformed” in i ett nytt tankesätt. Man hamnar alltså i samma Tranformation som drivs av Antikrists ande mot en Ny Världsordning.

Vet du vad jag tror? Det är Antikrists ande som nu driver på och att det slutar med att ”Skökan rider på Vilddjuret” (Upp 17:3)

David Rockefeller (NWO) : Vi är precis på gränsen till att få uppleva en Global Transformation. Allt vi behöver nu är en riktigt stor kris! Sedan kommer nationerna att acceptera en Ny Världsordning.

Har ni hört talas om den globala ekonomin? Alla ekonomier är idag sammankopplade så en kris påverkar alla andra ekonomier. I synen ser David Wilkerson vad som skall förlösa den här globala krisen. (Ekonomin)

Latter Rain – Videon ”Transformations” Otis och Sentiel group själva säger att:
Starka ledare skall träda fram för att leda denna ”Transformation”
Satans rike kommer att besegras genom andlig krigföring och hans fästen att rivas ner. Då detta sker kommer stora väckelser att bryta ut som kännetecknas av stora under och tecken. Hela samhällen skall förvandlas där riket bryter fram och detta kommer att leda fram till världsfred och total enhet.

Lägg märke till: Inte ett ord om ett kommande avfall och Guds domar här? Vänner det är dags att börja ropa: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Upp 18:4)

Mt 24:21-30
Budskapet i verserna säger oss svåra tider kommer.
Falska Profeter o läror kommer
Man kommer att tro att riket kommit. (Ordningen exakt 2 Tess 2:1-12)

Vers 30 Men Kungen kommer (EF 1:9-10)
Vad var rådslutet? Församla allt under ett huvud i himlen och på jorden.
Vilka är det i himlen? Änglarna som inte gjorde uppror!
Vilka är det på jorden? De som har förblivit i honom!
När skulle det rådslutet ske? Vid tidens fullbordan!

Låt oss då läsa Upp 10:5-7 Får vi se den perfekta harmonin i skriften.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid skall mer givas (TIDEN ÄR FULLBORDAD) 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

Så vi har alltså Guds hemliga rådslut fullbordat (EF 1:9-10)
1/Tiden är fullbordad!
2/En överängels röst skall höras
3/En basun skall höras (givetvis den sista och den 7:e)
4/Kungen skall träda fram och samla ihop de trogna I HONOM

Herren har nu alltså trätt fram som Kung enligt rådslutet
Han har med sig änglarna som inte föll med Satan!
Han skall nu hämta alla som inte föll på Jorden

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Det finns en liknelse som vi tror fullkomligt beskriver den här falska lärans utbredning i ändens tid och det är senare i Matt 24

Matt 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte (EIDO) vilken dag er Herre kommer.43 Men det förstår (GINOSKO) ni att om husets ägare visste (EIDO) när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Alltså EIDO används i Joh 3:3 Där betyder det att om inte Gud föder mig på nytt är det omöjligt att förstå eller se Guds Rike. Paulus säger ju att för Ljusets barn skall det inte komma som en överraskning (1 Tess 5:4-5)

 

Vi går nu tillbaka några steg i MT 24 och läser men innan skall jag ge några nycklar så att vi förstår vad vi läser.
Guds ord Logos är samma sak som Guds rådslut (EF 1:9-10)
Israel (Fikonträdet) måste stå där igen för att Kungen skall komma (Hos 3-4-5)
Gud uppenbarade sitt rådslut för Noa (EIDO) (1 Mos 6:8 + 13 + 1 Mos 7:1)

Mat 24:32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. (LK 21) Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära.33 När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han (KUNGEN) är nära och står vid dörren. 34 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer.35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord (LOGOS) skall aldrig förgå.

Mat 24:36 Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken 39  och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla så skall Människosonens ankomst vara.

Bara Gud visste när floden kom och uppenbarade detta för NOA (EIDO)
Men de andra förstod ingenting när floden kom….

Heb 11:7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

2 Pet 2:5 Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.

Är det inte att döma? Han varnade alltså sin generation för en kommande dom samtidigt som Guds ord visade en räddning (Arken) det var alltså rätt mat de fick i rätt tid. Tiden var inne för Guds dom och Noa bara förmedlade vad Herren uppenbarat.

En som predikar rättfärdighet vad gör en sådan? Jo han jämför sin generations väg med bibelns väg. Det står att Johannes Döparen var en sån.

Nu fortsätter vi där vi slutade efter MT 24:42-43

Mt 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid (GUDS ORD) 46 salig (I HJÄRTAT ELLER UPPLYST) är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. (ÄRVA RIKET)

Finns det någon rättfärdighetens förkunnare som Noa och Johannes? Som vågar jämföra vägar idag? Kom ihåg vad Jesus sa: Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er (HJÄRTAT)

Mt 24:48 Men om tjänaren är ond (OGRÄS) och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer (KINGDOM NOW) 49 och han börjar slå de andra tjänarna (Uppträder som ledare) och äter och dricker med dem som är druckna 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till.

Det är väl ganska uppenbart att den tjänaren tillhör dessa MT:24-21-30 Som tror att Riket kommit. Jag skall nämna lite orsaker här som gör att vi måste förkasta den här läran.

Orsak 1: Det här kräver ett universellt Guds Rike på jorden. (NWO)
För att man skall kunna förändra samhället och föra in de bibliska lagarna för nationerna så kommer det att krävas en världsregering och en övervakning av dessa lagar genom ”Kingdom Now” kristna.

Orsak 2: Det tar ifrån judarna dess rätt.

För att kunna förse sig med bibliska bevis för sin roll som världsfrälsare och att kunna ha rätt till Riket på jorden så har Latter Rain – helt enkelt stulit löftena gällande Israel som nation ur GT och satt dem på församlingen. De säger helt enkelt att Israel inte har någon mer plats i Guds plan. Inte heller kommer löftena om riket till Israel längre att gälla utan nu är det kyrkan som styr. Men Gud har löften till Israel och han varnar andra för att upphöja sig över grenarna Rom 11 se även löftena i Jer 31: 35-37.

Latter Rain läran är full av GT bibelord tagna ur sitt sammanhang och givna en helt annan innebörd än vad de ursprungligen stod för. Särskilt när det gäller ändetiden Petrus varnar oss just för detta
2 Petr 3:10-17 (De laglösas villfarelse)

Orsak 3:
Detta med att vi måste skynda på att bygga upp Guds Rike på jorden får konsekvenser.
Dels självrättfärdighet eftersom VI måste BYGGA något för Gud.
Vaksamheten för Herrens riktiga tillkommelse försvinner.
Du kommer att pressas på olika sätt att vara med – Uteslutning!

Orsak 4:
De förnekar de skriftliga profetiorna om ändens tid. Eftersom Latter Rain, ”Kingdom Now” först placerar ett bindande av det onda och dominans av de rättfärdiga vid Jesu första tillkommelse så får det en farlig konsekvens av förståelsen av Uppenbarelseboken och de andra profetiorna om ändens tid.

Enligt deras schema blir vedermödan, antikrist och avfallet och så vidare placerat som något som redan skett eller är bara en symbolisk tolkning. Latter Rains förståelse av profetia är i huvudsak Post millenialism. Och de placerar Jesu tillkommelse efter de rättfärdigas styre i fred.

Vad de väntar sig i en vedermöda är triumf, och det är väldigt farligt för Jesus själv kommer tillbaka under en tid då en som är en falsk messias regerar.

Orsak 5:
Latter Rain/ “Kingdom Now” förnekar Kristus som huvudet. Eftersom de lär att Jesus inte kan komma tillbaka igen innan församlingen har lagt alla hans fiender (även döden) under sina fötter.

De lär att hans tillkommelse inte är på en tidpunkt bestämd av Gud. Apg 1:7 utan måste vänta på att kyrkan måste göra sitt jobb först.

Men helgelsen och förberedelsen av bruden sker genom Kristus Kungen i oss och inte genom några supersmorda ”Apostlar o Profeter (1 Kor 1:30)

Orsak 6:
Detta kräver en stor synlig religiös enhet! Eftersom den här läran säger att “Kingdom Now” -evangeliet ska ut till alla folk och jorden sedan skall bli rensad på oliktänkande så kan det här inte ske genom individuella kyrkor. Utan här måste alla komma samman för att utföra jobbet.

Du skall alltså kolla efter stora nätverk och stora synliga manifestationer och konferenser.

Deras plan för världsevangelisation ligger att kasta undan alla lärosatser som skiljer sig åt t o m läran om ”rättfärdighet genom tron endast” för att tillåta katolska kyrkan och liberaler att hjälpa till att ”kristna hela världen”, men så säger inte skriften. 2 Kor 6:14

Orsak 7: Det hela vilar på mänsklig kraft och visdom (SAND)

Istället för en visdom och en kraft från den helige Ande så handlar denna s k “Kristianisering” av världen om att vi måste utveckla vår själiska skicklighet och kunskap att organisera och att leda och att kunna övervinna fienden. (Global Leadership Konferens – Världsliga ledare)

Herrens lilla hjord har i alla tider till den största delen varit de mest ointellektuella de med sämst utbildning och deras största behov har alltid varit att få del av Kristi kraft genom Kristi kors. Aldrig någonsin har Jesus uppmanat de sina att gå in i världen i sin egen kraft för att kunna förändra den genom sociala insatser. (1 Kor 2:1-5)

Mat 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.

Vad hjälper det en människa att utveckla sina själsegenskaper i olika ledarkurser för att ”kristna” hela världen? Det är kusligt men det är precis exakt vad som sker nu! Varför är företagsledare och världsliga ledare med i ledarskapsträningarna?

Orsak 8: Detta kräver ett strikt kontrollerat kyrkosystem baserat på mänskligt ”starkt själsligt” ledarskap. För att upprätta världsherravälde så måste ”Latter Rain – Kingdom Now” läran spridas över hela jorden och detta kan inte ske utan absolut lydnad av dess lärjungar.

Därför måste ett strikt system av ”ledarskapsträning” införas för att försäkra sig om att de som är underordnade deras ledarskap inte kommer ur ”lärosystemet”. Det innebär att de som inte håller med om dessa läror om ”ett kristet världsrike” blir exkluderade från andra kristna i Kristi kropp.

Med andra ord, dessa läror skapar en stor splittring i Kristi kropp som även är profetiskt förutsagt i Bibeln. (Mt 13 Ogräset + Jud 1:19)

Orsak 9: Detta lärosystem ersätter Jesus med kyrkan. Konsekvensen av läran om det synliga Gudsriket och dess felaktiga lärosystem om ”ledarskap” blir att ”kyrkosystemet” ersätter Jesus.

Jesu auktoritet och hans egenskaper som huvudet för församlingen tas bort genom att man lär att han har överlåtit detta till sin synliga kropp på jorden och där gett ”det nya ledarskapet” sina funktioner som huvud och regering.

Konsekvensen av denna lära blir att ansvaret för att rensa ut de onda (enl deras syn de som inte går in under systemet) och resa upp Gudsriket på jorden i egen kraft. Det leder till högmod och arrogans och maktkamp och byter ut lydnaden till Gud mot underkastelse under kyrkan och dess ledarskap.

Orsak 10  Hela lärosystemet är en förvanskning av den rätta betydelsen av Bibelns budskap om Ändens tid. Det är exakt vad Herren varnar oss för 2 Petr 3:1-17

Fångade i dessa system och nätverk finns nu totalt oförstående Kristna. Som inte förstått vad dessa falska progressiva uppenbarelser och profetior nu fått för konsekvenser. Det är dags att hoppa av det här tåget medan tid är innan det är för sent.

parousia6

Mvh Janne Ohlin, Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.