Sann smörjelse uppenbarar sanningen

Apg 11:24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren.25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus.26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Det betyder smorda och det har med hebreiska ordet för Messias att göra ”Den smorde”. Att vara uppfylld av den Helige Ande och Tro är samma sak som att Kristus ”Den Smorde” bor i oss. Detta med “smörjelsen” har missbrukats till gränsen till hädelse i många Karismatiska kretsar idag. Lägg märke till hur man skiljer på Anden och Jesus Kristus i de här kretsarna. Men de är ETT säger Guds ord. Det Anden gör skall alltid peka på Kungen och aldrig på människor som det så ofta gör i dessa kretsar.

Joh 14:24 Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. (Vaktar från skada) Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. 25 Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. 26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

V 26 Anden kommer i Hans Namn och av sammanhanget ser vi att det har med uppenbarelse av Sanningen att göra. (Kungen)

1A1A4

Vad tror ni att Barnabas och Paulus undervisade en stor skara om då i Antiokia?  Jo givetvis handlade det om grunden i den Kristna tron. (Se del 1 2 3 )  och här kommer Paulus specialämne: ”I Kristus eller Kristus i er” Smörjelsen visar oss alltså på den person som bor i oss som själv är Guds Son. Det som är Gud rådslut och plan 

Bible

1 Johannesbrev bekräftar att Anden skall uppenbara sanningen och det är Guds Rådslut och plan med Jesus Kristus (Guds ord = Homologos)(EF 1:9-10)

1 Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.21  Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar (ARNEOMAI) att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar (ARNEOMAI) Fadern och Sonen.23 Den som förnekar (ARNEOMAI) Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner (HOMOLOGOS) Sonen har också Fadern.24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

V 24 Talar om en undervisning som de hört från början. Den är identisk med den undervisningen i Antiokia ”I Kristus eller Kristus i er”.

Bekänna är HOMOLOGOS vilket får betydelsen att i enlighet med Guds Ord bekänna. Alltså att se och underordna sig Guds Rådslut att Kristus är bestämd att bli Kung redan innan Jorden skapades. Ordet ARNEOMAI betyder alltså de som förnekar detta. De har alltså en annan Jesus en Antikrist.

V 26 Men nu dyker det upp villolärare och falska profeter som försöker leda dem vilse.
Herren säger själv att detta är ett prov. (2 Petr 2:1-2)

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under 2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar (AGAPE) HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

2 Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen (ALETHEIA) och älskade (AGAPE) den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (EN ANNAN JESUS)

parousia6

Mvh Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.