Den sanna grunden del 1 på sand eller på klippan

Den ”sanna” kristna tron är precis den grund vi behöver stå på idag för att överhuvudtaget klara av alla de stormar och floder vi ser drabba jorden. Det ser ut som om olika kriser drabbar nationerna i allt större omfattning. Tro inte för ett ögonblick att vi kommer att komma undan detta. Men det är en oerhörd skillnad på att ha sina fötter på en klippa eller att ha den på sand när allting skakas om.

rrr

Mat 7:26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden.27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.

Jesu ord är samma sak som Guds ord (LOGOS)
De innebär alltså Guds vilja och Guds rådslut och den kan vi ju klart se i Ef 1:9-10
EF 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Grekiska: Göra allt till ett och samla ihop under ett huvud (Kungen)

Meningen med de 2 Husbyggarna i MT 7 handlar givetvis om samma sak. Evangeliet om Guds Rike (Kungen) eller synonymt Himmelriket.

Om vi är visa (Ser och Förstår) bygger vi vårt hus på klippan. (Mt 16 Uppenbarelsen)
Om vi är dårar (Inte ser och inte Förstår) bygger vi vårt hus på sand. Så det är alltså möjligt att bygga en församling (Ett hus) som till det yttre bara liknar det äkta men där han ändå inte är Herre (Kung). (2 Tim:1-9)

Vi kan se att svårigheterna hopar sig för Herre Herre sägarna i Mt 7. För det kommer något som skall testa om det verkligen är Herren som byggt.

Regn
Störtfloder
Vindar

Man skulle även kunna kalla dessa prövningar för fiendens attacker. Men om Herren själv har byggt gäller hans löfte: På denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Om vi byggt med vårt förstånd och med vår kraft faller huset. Nu är det precis det här man lär ut att vi kan i vissa teologiska sammanhang idag att Guds Rike (HUS) bara är en moraliskt standard.

Nu menar man alltså att:
“We are coming to see that the kingdom of God in Christ’s conception never means anything less than a righteous human society … He has come not alone to save people out of the world and fill them for a far-away heaven, but to make a heaven here. He has come not to patch up human society and make the world a little less intolerable for men, but to make all things new and create a new social order.” (THE NEW WORLD ORDER)

Kan du se hur man exakt uppfyller MT 7:26 här?
Guds ord var ju hans vilja = Sätta Kristus som Kung över oss och han bygger (Mt 16)
Sand eller Jord är ju vår visdom = Vi bygger med vår kraft!

Nu blir Rom 12 ännu tydligare: Vi kan alltså bygga församling (HUS) på två sätt menar alltså Paulus här.
Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst.(= LÅT KRISTUS NU BLI KUNG) 2  Och anpassa er inte efter den här världen (LIKFORMAS INTE EFTER VÄRLDENS SÄTT SÅ ATT NI SJÄLVA BÖRJAR BYGGA) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, (SE KRISTUS SOM KUNG) så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (VÅRT UNDERORDNANDE TILL DEN KUNGEN) 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Sedan talar han om sin kropp som byggs upp eller sitt hus om man så vill. Som sagt var den kan vara byggd på Klippan eller på Sanden (Höga tankar)

Rom 12:4 Ty liksom vi i enkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5 så är vi, som är många, enkropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.

Min vän är du med i ett sammanhang där man ofta talar om att bygga Guds Rike. Nu ser du skillnaden kolla då vilken grund man bygger på om du vill klara dig.

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. (= ALLTSÅ DU HAR SETT ATT JAG ÄR KUNG)

Med andra ord här är en församling som är byggt på klippan.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

 

parousia6

Mvh Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.