Herren Återupprättar och Gottgör

Efter min frälsning 1989 när Herren sade: Janne gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Vilket löfte! Ja men alla löften gäller bara om man förblir I HONOM.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom (i oss) sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Som nyfrälst brukar man ha en underbar tid där känslorna sprutar och allt är bara så härligt. Men Gud vill få oss att växa upp i Herren, Det är samma sak som att Kristus växer upp i oss glöm inte det.

Plötsligt en dag försvinner alla känslor och fördömelsen kom som ett svart moln över tankelivet. Jag visste inte om det då men nu förstår jag ju att det finns en andlig strid vi måste utkämpa för att kunna förbli i honom.

The Accuser

Det finns alltid en orm som säger: Skulle då Gud ha sagt!

Guds löften skall hjälpa oss att gå vidare och hålla fast vid vad vi fått.
2 Pet 1:2 Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4  Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur (= Kristus skall växa i oss)  sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Det som skedde nu tror jag kan vara en välsignelse för många och en hjälp i kampen mot mörkret. Åklagaren kom nu och pekade på allting, den underbara frälsningsglädjen jag hade försvann plötsligt. Jag började tänka negativt trots att jag hade så mycket att vara tacksam över. Tankarna gick ungefär så här……

Varför frälste du mig inte tidigare jag är ju redan 30 år nu?
Skulderna efter mitt missbruk hur skall det gå nu?
Du kommer aldrig att resa dig upp efter det här det är kört.

Sedan 1989 har jag hört Herren tala med hörbar stämma några gånger men det är inte vanligt att han gör så, tydligen är det vanligare när man kommer i en kris. Nu hörde jag honom tala med en tydlig stämma och när det ljuset kom försvann allt negativt. Jag skämdes över hur jag hade kunnat tänka så men vi går fortfarande omkring med vår mänskliga natur.

Herren sa: Du är här för att jag har gett dig tid att studera mitt ord. Det andra har jag redan lovat dig att ta hand om!

Sedan kom det en klar tanke: Jag skall ge dig gottgörelse för de förlorade åren!

Jag visste att jag hade läst om det någonstans bland profeterna i bibeln. Jag tände lampan och slog upp profeterna och letade. När jag kom till Joel fann jag bibelstället: (1917 års övers)

grasshopper-1
Joel 2:25 Och jag skall giva er gottgörelse för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna, gräsbitarna, gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. 26  Och I ska få äta (= Inspireras av Kristus) till fyllest och bliva mätta (Joh 1:16 + 6:35) och då ska I lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er; och mitt folk skall icke komma på skam evinnerligen. 27  Och I ska förnimma att jag bor mitt i Israel, (I er) och att jag är HERREN, er Gud, och eljest ingen. Ja, mitt folk skall icke komma på skam evinnerligen. (1 Petr 2:6)

Synden har förstört och raserat oss totalt men Kristus i oss är vårt hopp.
Kol 1:25  Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord 26  den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Hur är det möjligt att Gud kan gottgöra alla förlorade år? Det är en hemlighet säger Paulus: Gud själv för vilket ingenting är omöjligt flyttar själv in i ditt liv genom Jesus Kristus.

Och allting vi är med om genom honom i oss skall leda fram till en enda sak: Gud skall ha ALL ära.

Fil 1:9  Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Ja vi kan inte prestera någonting som ger honom ära i oss själva. Han tar inte emot ära av Kött. Det han tar emot är endast det Jesus gjort och gör i våra liv. Hur skall han kunna lära oss att förstå det? Jo genom att föra oss in i ökenperioderna! Inte alls roliga men nödvändiga…… Tillslut kommer vi fram till vattenkällorna på nytt och då blir Nåden större för oss än innan.

Klagovisorna  3:20 Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. 21 Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22 HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23 Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. 24 HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. 25 HERREN är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. 26 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN

 

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.