Herrens_mun_bestammer

Herrens mun har redan bestämt din nya identitet.

Jag skall vara väldigt personlig här. När jag blev frälst från mörker till ljus 1989 så fick jag ta emot ett profetiskt tilltal över mitt liv. Man kan säga att den var indelad i 3 delar.
1/ Ett förr (Mörker)
2/ Ett nu (Ny skapelse i honom)
3/ Och en framtid (Vad han skall forma mig till)

Herren beskrev någonting jag skulle bli i honom, en kallelse som jag nu 26 år senare kan se och måste bekänna vid Guds trofasthet. Det har inte varit en lätt väg men det har varit Herrens väg och det är formningens väg och korsets väg. Det är den väg man måste gå för att få lära känna honom!

Rom 8:28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

På grekiska är bilden här att Gud sätter begränsningar för mig på min väg. Smala passage där jag formas av hans mäktiga hand om jag går med på det.

I Mt 16 Ser Petrus (Flyttbar sten) Herrens härlighet. Herrens mun svarar honom och ger honom en identitet. Mat 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Upon-This-Rock

Petrus skulle bli en levande sten på en levande grund! Den stenen formas av Herren själv till exakt den form den skall ha och där den skall passa in. Exakt så är det med dig och mig också. Det är alltså inte NAR/Latter Rain Apostlar och Profeter som bygger upp något som kommer att likna en pyramid nej det är Herren själv.

Dessa verser handlar om det nya Jerusalem som samtidigt är ett himmelskt bygge av Guds församling

Jes 62:1  För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. 2 Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma.

Ef 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, (LÄRAN OM KRISTUS) där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

parousia6

Janne Ohlin, Göteborg

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.