Den sanna grunden del 3 Mose på Klippan

Vi kan se förebilderna till NT hela tiden när vi studerar GT. Vi har sett att Klippan är uppenbarelsen och ljuset från Gud till våra hjärtan om hans hemlighet Jesus Kristus.

Att komma in i Kristus kan bara ske om Gud öppnar genom att ge oss uppenbarelse och det är Tro. Vi läste i del 2 att det är Gud genom att uppenbara honom för våra innersta ögon som ställer oss på klippan.

Guds ord (Ef 1:9-10 Rådslut) måste bli uppenbarat av Gud för våra ögon om han skall bli Herre i våra liv. Han kan bara bli Herre genom Tron. Tron är därför samma sak som att stå på klippan (Heb 11:1-2)

Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger: Ingen som tror på honom (PÅ KLIPPAN Rom 9:33) skall stå där med skam.

moses-burning-bush

Mose när han mötte Herren i brinnande busken ställdes också på klippan. Guds plan med Jesus Kristus har funnits redan innan världen skapades. Den lyser fram ibland i GT men den är fortfarande en hemlighet. Den som på ett särskilt sätt fick nåd att blicka in i den här hemligheten med Kristus är Paulus.

Jesus säger något intressant till Judarna
Joh 8:23 Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24 Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”

V 23 Jesus menar att han kommer från Gud själv
V 24 Alla har syndat Gud sa: Ni skall döden dö (1 Mos 1:16)
V 24 De visste att syndarna kommer till Gehenna i GT
V 24 Den andra döden är eldsjön (Upp 20:14-15)

Sedan säger Jesus att det går att komma undan denna dom. Han talar nu om rättfärdighet för det betyder frikännande från domen. Han säger här att de måste tro att Jesus är JAG ÄR vilket är samma som han som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken i öknen.

När Gud uppenbarar sin härlighet är det exakt samma sak som att han uppenbarar sitt namn. Kom ihåg Gud måste ta initiativet och uppenbara sig först för att vi skall kunna tro och stå på rättfärdighetens grund och klippa.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet (FRIKÄNNANDE) från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

V 21 En person som kallar sig JAG ÄR =  Guds rättfärdighet
V 23 Gud måste uppenbara hans härlighet för oss (KRISTUS)
V 24 Den uppenbarelsen ställer dem på helig mark (PÅ KLIPPAN)

Mose dödade en människa
Mose flydde Egypten
Mose kände sig fördömd
Gud själv tar initiativet och drar honom till Horeb
För ett möte med JAG ÄR = Guds Son

Joh 6:44 Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.

2 Mos 3:1 Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg Horeb.2  Där uppenbarade sig HERRENS ängel (BUDBÄRARE) för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. 3 Då tänkte Mose: “Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp.” 4  När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: “Mose! Mose!” Han svarade: “Här är jag.” 5  Då sade Gud: “Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.” 6 Och han sade: “Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.

Elden symboliserar ofta Guds vrede och en torr buske i öknen symboliserar en människa förbannad av Gud (Jer 17:5-6) Hur tror du Mose kände sig nu? Jo som den här torra busken han hade ju misslyckats så totalt.

Synen som var så underbar är ju att Guds eld (VREDE) drabbade den här busken utan att den brann upp vilken bild på Guds Nåd. Du och jag som är syndare kan tack vare Jesus Kristus komma undan domen. Vi står inte längre på vårt eget utan på hans rättfärdighet (FRIKÄNNANDE)

Detta är en förebild på den Tro som uppenbaras i NT. Mose får alltså här se Herrens Härlighet (NAMN) och hans fötter ställs nu på helig mark (KLIPPAN)

Vi hittar exakt samma budskap med samma mening här: Vi vet vem Herrens Härlighet är eller hur?
Heb 1:3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

2 Mos 33:18 Mose sade: “Låt mig få se din härlighet.” (= Förklara ditt Namn) 19 Han svarade: “Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet ‘ HERREN ‘ inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. 20 Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” 21 Därefter sade HERREN: “Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. 22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. 23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”

Mose får här se Herrens Härlighet i en syn i en tid som ligger längre fram. Med andra ord han fick se Jesus och ställdes därmed på en Klippa.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.