Den sanna grunden del 2 Vem ställer mig på klippan

I bibeln finns det flera synonyma bilder som en tro på Jesus är lika med och här är några av många.

Vi är grenar i ett vinträd (Joh 15)
Vi är grenar i ett olivträd (Rom 11)
Vi är hans hus och stenar i en byggnad (1 Kor 3:9 1 Petr 2:5)
Vi är goda plantor i hans åkerfält (1 Kor 3:9)

NT tar även bibeln bilden av att vi är uppbyggda på en ny grund eller på klippan som är Kristus. Det var samma klippa som följde Israels barn i öknen.

moses strikes a rock

1 Kor 10:4  och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

Så klippan är Kristus eller Messias! Paulus beskriver honom som Guds hemlighet. (Kol 1:27) En hemlighet från Gud är någonting som endast han kan uppenbara genom sin Ande. Ordet sanning på Grekiska betyder: Avtäckt realitet! Jesus säger att han är Sanningen (Joh 14:6)

Vem avtäcker: Gud genom Anden
Vem avtäcks: Kristus som Kungen
Vem får se: Vi får Tro eller går från Tro till Tro

Så för att det skall vara en äkta Tro måste Gud först ha uppenbarat Kristus för hjärtas ögon. Det är vad bibeln kallar för att vara inre välsignad eller salig. Att stå på klippan är alltså att få skåda Herrens Härlighet och att få se Sanningen personifierad.

Vem ställer mig på klippan? Svar: Gud genom Andens uppenbarelse om Klippan.
Kan jag ställa mig där själv ? Nej!
Kan jag bygga något där ? Nej!

Mat 16:15 Han sade till dem: “Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Gud uppenbarar eller avtäcker (Sanningen) alltså Klippan (Messias) för Petrus. (V 17)
Det är en välsignelse från Gud! (V 17) Bara med hans nya identitet som levande sten (Petrus) kan Gud använda honom och sätta honom på denna klippa tillsammans med andra pånyttfödda.

I samma ögonblick du får se Kungen så sätts alltså dina fötter på en klippa av Gud. Detta är alltså den enda heliga plats som finns och det är också trons fasta grund.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse (HUPOSTASIS) om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
Heb 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.

Grekiskan: Hupostasis som är den grund som jag står på (Klippan) som är en överbevisning av det jag inte kan se i mig själv. Alltså jag kan inte Tro i mig själv det också är en gåva från Gud. Vem handlar nu all uppenbarelse om? Jo Jesus Kristus! Inte oss själva!

Ps 40 är en intressant Psalm lägg märke till vem som ställer den nedsjunkne på Klippan.
Psa 40:3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta.

För att ta sig från fördärvets grop upp på klippan krävs någonting som absolut inte står i vår makt att göra. Föda tro i våra hjärtan genom att Anden uppenbarar Kristus, om inte det sker ger vi upp.

Vi kan även läsa samma sak i Ps 61
Psa 61:1 För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2  Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 3  Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. 4 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.

Fienden ansätter oss ofta med attacker både i känslolivet och i tankarna. Att  segra är väl att stå på honom som har segrat (Klippan) Men bara Gud kan ge dig det ljuset till hjälp så att vi kan stå på den.

Creflo-Dollar

Jag tror att vi alla har varit där någon gång eller hur? Jag tror inte på vissa kostymprydda framgångspredikanter som hela tiden utåt sett lyser av själisk styrka. Nej det är inte den väg jag har lärt känna Herren på.

parousia6

Mvh Janne Ohin/ Göteborg

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.