Laglöshetens hemlighet del 2

Herren visade en gång vad som händer när man inte längre vaktar på Guds ord. Mörkret får legal rätt att komma in och det som sker nu är att fienden sakta men säkert byter ut sanning mot lögn. Fortsätter man nu på den här vägen blir man kanske inte fast i de grövsta synderna. Nej Satan vill göra något många inte förstår. Mörkret vill ta sig in i Guds församling besegra den genom att med list få oss att byta objekt för vår tillbedjan.

Uppdaterat: 28/8-16
Det här är helt i enlighet med Guds ords varning genom Judas brev:
Jud 1:4 Ty hos er har det nästlat sig in (1) vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet (De laglösa) att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de (2) vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar (3) och förnekar (4) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. 5 Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.

800px-Dispholidus_typus

1/ GK: Det har obemärkt krälat in genom en lönndörr vid sidan om. De har kommit in precis som tjuvar gör genom skicklighet och list i skydd av mörkret. Eller som falska profeter brukar en täckmantel och förklädnad för att komma in.

Mika 3:5 på hebreiska beskriver falska profeter som giftormar vars bett ger en förgiftning och en berusning som gör att offret vinglar av berusningen effekt så att de inte längre ser den rätta vägen.

2/GK: Ordet betyder att man byter ut det äkta mot det oäkta.
3/GK: Resultatet blir att en hårdhet och brutalitet kommer in. Ordet betyder även att man öppnar sig för begärelser och sexuella synder och eftersom församlingen andligen framställs som en kvinna börjar hon nu längta efter en annan man. (SKÖKAN)
4/GK: Arneomai är alltså motsatsen till Homologos så resultatet blir att man vare sig bekänner eller lever som evangeliet säger (Laglöshet)

Vi finner en identiskt beskrivning i 2 Petrus 2 Men där blir det tydligt att Herren tillåter dem komma för att testa om vi älskar honom. (5 Mos 13) Hur visar vi egentligen att vi älskar honom? Jo vi är vakna och strider för att evangeliet skall bevaras helt så att dess rätta mening inte förändras (Jud 1:3 + Joh 14:21)

Tjuvarna kommer att bryta sig in för att förändra evangeliet om riket till ett annat evangelium om riket (Dominionism – Kingdom Now) Det skall med brutalitet sättas upp av starka ledare och ve den som står i vägen (Mt 24:43-51)

En som vi tror mörkret använt på ett listigt sätt är Rick Warren och hans böcker. Han lär att profetior är inte vår sak. Evangelisation är vår sak säger han utan att förstå att i evangeliet ingår även allt det att kämpa för att samtidigt bevara dess ursprungliga mening. Hans budskap är rena förkvävningen av all vaksamhet.

Jesus sa att det var den som vaktade evangeliet från skada som älskade honom. (GK: TEREO)(Joh 14:21) Med det menade han givetvis, de som strider för att bevara vad evangeliet om riket från början var menat att betyda. Warren är dominionist och tror att vi skall sätta upp ett rike här på jorden innan Jesus kommer tillbaka. Han är alltså en som klart uppfyller kriterierna vi skrivit om ovan (Jud 1:4-5)

Låt oss nu titta på Missionsbefallningen får vi se nu.
Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Vi skall alltså lära dem att vakta på allt som Kungen sagt. Inte plocka bort som Rick Warren lär sina lärjungar. De som vaktar som Jesus befaller är alltså de som gör vad han säger. Rick Warrens budskap är exakt det Jesus beskriver här.

Mat 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, (DÄRFÖR ATT HAN FÅTT ETT FÖRÄNDRAT EVANGELIUM OM RIKET) 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (HAN BLIR EN STARK LEDARE SOM SÄTTER UPP DETTA FÖRÄNDRADE EVANGELIUM OM RIKET.) 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Den före detta New Age Kristus lärjungen Warren Smith skriver i en av sina böcker: “Decieved on Purpose” följande:
När jag kom ut ur New Age lärorna så förstod jag på en gång hur viktigt det var att jag förstod varje del av hans undervisning som handlade om hans tillkommelse. Jag hade ju blivit så förförd av en annan Kristus som jag följt i mina New Age läror. Det var när jag började läsa i bibeln om den sanne Jesus och om hans sanna tillkommelse som jag klart kunde förstå hur svårt bedragen jag var. Nu förstod jag klart att det finns en annan Kristus som just nu förbereder att bedra en hel värld med att försöka komma genom att kopiera den sanne Kungen Jesus kommande. Jag fick avsäga mig den kristus jag följt och helhjärtat ge mitt liv åt att följa den sanne Jesus Kristus.”

Denne falske kristus är precis den som driver de falska profeterna och den falska tillkommelse Warren Smith talade om ovan. Det är exakt vad bibeln säger kommer att ske med Satans hjälp och med Guds tillåtelse. Vilka drabbar denna lögn? Jo det drabbar de som inte står upp för att försvara det sanna evangeliet om Rikets mening.

Många idag tycks inte förstå att det är just församlingen som är målet för mörkret. För många år sedan tjänade vi i en församling. Herren varnade för att mörka soldater tog sig in genom muren – nu är den församlingen kanske mer lik världen än de flesta. Idag har vi lite mer hur kunskap om hur mörkret arbetar så vi förstår vad som skedde.

Det är märkligt att så få ser den utveckling och den likformning med världen många Hip_hop församlingar gått igenom som är så “inne” idag på den kristna kartan. Men ve den som vågar yttra sig i frågan de fryses ut och anses dömande och kritiska. Där prestigen styr vågar ingen öppna munnen till försvar för sanningen. Det tycks vara bättre att sjunga lovsång istället för att ställa sig i gapet i muren. (Hes 13:5) För länge sedan sa Gud vad han tyckte om lovsång utan sanning och kärlek. Vad säger han idag?

1 Kor 10 säger att Israels historia är något vi kan titta på som varning vi som har ändens tid inpå oss. I den tid Amos profeterade var det en väldig ekonomisk välgång likt vår.

Amos 5:15 Hata det onda (VÄRLDEN) och älska det goda (SANNING – ANDE) och låt rätten (RAK VÄG) härska i porten. (DÄR DE ÄLDSTE SAMLADES I STADEN) Kanske skall HERREN, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva.

2dc753183f95478b84435bd793ae77e0Amos 5:23 Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. 24 Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten (ANDE och SANNING) som en ständigt rinnande ström.

Eller man skulle lika gärna kunna uttrycka det med Jesu ord.
Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”

Så att massorna samlas till lovsång behöver inte alls vara andligt. Istället kan det tyda på att sanningens väg försvunnit och ersatts av en bred. För på den vägen underhålls massorna…..

Mat 7:13 Gå in genom den trånga (Och Raka) porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Jmfr Amos 2:15 + 23 betydelsen är exakt samma

 

thiefFör många år sedan såg jag en sån där agentfilm på Tv ? Det var en tjuv som tog sig in genom taket till ett Museum och passerade med tekniska prylar alla larm och bytte ut en äkta berömd diamant mot en oäkta. Det dröjde länge innan man ens upptäckte det! Folk som nu kom in var ju väldigt imponerade av den här diamanten för den såg ju exakt ut som den äkta. Det är ungefär vad man kan säga om det grekiska ordet för lögn (Pseudo) konstruerat för att likna den äkta varan så mycket som möjligt.

Mat 24:24 Ty falska (PSEUDO) messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg.

Pseudo_Kristusar gömmer sig i falska evangelier och bekräftas av falska under och tecken
2Th 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens (PSEUDO) alla tecken och under

Det är precis så här laglöshetens hemlighet fungerar (2 Tess 2:7) Det är exakt samma sak som Anti-(Istället för) krists ande (1 Joh 4:1-6) Guds hemlighet kan vi läsa om i EF 1:9-10. Det är Kristus som Kung och ett folk som tillber honom i Ande och sanning (Joh 4:23)

Petrus beskriver en församling som är i en rätt tillbedjan man tillber Kungen i Ande och sanning. Och man älskar Kungen (Agape) det handlar om att underordna sig en Kungs bud. (Lydnad)

1 Pet 1:6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.8 Honom (KUNGEN) älskar (AGAPE) ni utan att ha sett honom, (KUNGEN) och fastän ni ännu inte ser honom (KUNGEN) tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje 9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.

Gud har själv öppnat deras hjärtas ögon så att de ser Kungen (Joh 3:3-5)
De vandrar i sanningen i ljuset (V 9)
Det är Kungen som råder i deras hjärtan med sitt rike (Rom 14:17)
Detta är en äkta tro men mörkret vill få oss att byta ut den (2 Tess 2)
Denna frälsning är profeterat om i GT (V 10)

Antikrists ande eller Laglöshetens hemlighet var verksam redan på Apostlarnas tid. Om nu Paulus varnar församlingen i Korint att de riskerade att bedras hur är det med oss vi som lever i den tid då detta skall få tillåtelse att nå sitt klimax?

Frågan är nu ställd till oss och våra församlingar (HUS) Kan en tjuv bryta sig in i vårt hus och ersätta den äkta Jesus och vår äkta tillbedjan mot en annan Jesus (Anti-Krist) som får vår tillbedjan istället. (Mt 24:43)

Ja det kan han han och då byter vi ganska snart Eskatologi också till Kingdom Now (Mt 24:43-51) Har vi bytt Kung så byter vi också rike glöm aldrig det…… Lägg märke till att verserna Mt 24:43-51 måste läsas i ett sammanhang då ser vi att om tjuven bryter sig in kommer vi att byta budskap……..

Låt oss nu läsa Paulus varning till Korintierna, vi måste samtidigt förstå att det är exakt samma lära de falska Apostlarna hade då som är grunden till Trosrörelsen (Kanyon – Hagin). Tjuven bryter sig alltså obemärkt in i huset och byter ut det Äkta mot det Oäkta. Vi skulle lika gärna kunna säga att fienden sådde ogräs i åkern. Paulus sa att församlingen är både ett hus och en åker (1 Kor 3:9) Så bilden i Mt 13 bara bekräftar att det handlar om ett falskt (PSEUDO) evangelium om en falsk (PSEUDO) kung bekräftat av en falsk (PSEUDO) ande.

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. (EF 1:9-10) 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Ser vi bilden?
1/Församlingen i Korint är ett hus eller åker (1 Kor 3:9)
2/Satan kommer för att bryta sig obemärkt in i huset
3/Han har sina falska budbärare med sig (Tjuvarna)
4/Han vill byta ut sanningen mot lögnen…..(Mt 13:24-43)
5/Han är så skicklig att Paulus tror han kommer att lyckas (2 Kor 11:3)
6/Han fångar deras tillbedjan och hänförelse genom att byta ut:
Evangeliet – Jesus – Anden.

Han gör det här både mot oss individuellt men också mot församlingen kollektivt.
Jes 14:13 Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (KOPIERA KRISTUS)

Här ser vi vad han själv vill och han påverkar ”de fångade” att göra likadant.
2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Läs nu om drömmen jag hade med tåget i Del 1 – Det var en ”fångtransport” av människor alltså fångade av en annan (PSEUDO) Jesus i ett annat (PSEUDO) Evangelium drivna av en annan (PSEUDO) ande. Laglöshetens hemlighet skall snart uppenbaras Jmfr Jes 14:13-14 med 2 Tess 2

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son (JUDAS) öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Först innan Herren kommer tillbaka igen så skall vi alltså se den här ”fångtransporten” komma ut. Och vad vill de då? Jo samma som Satan (Jes 14:13 2 Tim 2:23) Detta är alltså en dom ifrån Gud, han tillåter dem att sätta tro till lögnen. Mycket tyder på att detta handlar om NAR/Latter Rain apostlarnas gnostiska evangelium. Det handlar om att bygga hus på jorden, ett falskt Guds Rike en kopia på Guds församling. (Ogräset)

eee

Jes 66:1 Så säger HERREN: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus (RIKE) kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? 2 Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger HERREN. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. (Alltså Guds hemlighet Kristus Ef 1:9-10)

Att vara öga i kroppen (Väktare) är inget man tar sig själv man blir både kallad och rustad för det av bara Nåd. Ingen kan ju berömma sig av att man sover och Herrens ord blir genom Anden levande så att han själv lyser upp mörkret så att du får se. (Förstå)

1 Kor 12:13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. 15 Om foten sade: “Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: “Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? 18 Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. 19 Om alltsammans vore en enda lem, var vore då kroppen? 20 Men nu är lemmarna många och kroppen en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga.

Väktarna i GT brukar ju skriva att: Herrens ord kom till mig han sade…. Av nåd händer detta även oss ibland som tjänare i NT men det är egentligen ingenting nytt som kommer eftersom budskapet är komplett genom Jesus. Ingenting får läggas till eller dras ifrån men det är nåd att få vara med om att Anden ger kunskap om Gud.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande.22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Alltså kunskap om Gud och hans rådslut! Till oss kommer det här ofta i drömmar men även i syner. Det Anden gör då är att han visar ofta på grundspråket vad det verkligen står. Alltså inte som de här falska Latter Rain profeterna med sina “nya uppenbarelser” som de menar står över Guds eget ord.

Det gör att man kan vara vara riktigt frimodig när jag predikar för Tro kommer av predikan och predikan kommer av Rhema (Guds uppenbarade ord personligt) (Rom 10)

Så en stor del av våra predikningar kommer av sånt Herren själv uppenbarat som bara bekräftar hans eget ord. Fångtransporten i förra studiet har jag inte hittat på själv, Anden uppenbarade det i drömmar om natten (3 ggr) Likadant är det med undervisningen om Ändetiden vi brukar ha, om inte Herren visat oss olika pusselbitar skulle det bara bli torra föreläsningar och spekulationer.

2 Kor 3:5 inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. 6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Min sista predikan på Parousia Mission ”När Gud varnar” var heller ingenting jag i min egen skicklighet kunnat se utan Guds Nåd. Det är 2 drömmar som ligger till grund för det budskapet. Låt oss titta på texten.

Mat 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. 42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

eagleDetta kan nu vara ett av de sista varningarna du får höra innan floden kommer.
Herren har visat många att det kommer en flod och det är laglöshetens flod. Alltså samma betydelse som tåget i förra budskapet.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Noa gick alltså in i Arken innan floden kom därför att Herren hade uppenbarat för honom att han skulle gå in just då (1 Mos 7:1) Ordet EIDO används i Joh 3 om att födas på nytt för att se (EIDO) Guds Rike.

Samma ord använder nu Herren igen
Mat 24:43 Men det förstår ni att om husets ägare visste (EIDO) när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Vems hus är det? Herrens! Vem vaktar sitt hus Herren!
Psa 127:1  En vallfartssång av Salomo. Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

Men nu är det så att Herren vet när tjuven kommer. Han varnar sina tjänare för faran så att han inte kan komma in och placera kopian i huset och stjäla originalet.

Dröm 1
Jag och Elvor kom fram till ett hus där man tydligen vaknat upp och sörjde över att så mycket skatter hade försvunnit ur ett hus. Man sörjde mycket och var riktigt bedrövade men de sa: Snälla kan ni inte ta reda på hur dessa skatter försvinner utan att tjuven avslöjats och det inte finns minsta spår

Vi fick då ett uppdrag och vi sa ja: Vi skulle ta reda på hur det var möjligt att tjuven kunde ta sig in! Vi kom in i ett rum och såg till att det var riktigt ljust i rummet. Nu var det midnatt och plötsligt hördes ett ljud uppifrån himlen och det kom ner på taket. Innan för väggen hördes skrapande och viskande röster, plötsligt öppnades en lönndörr bakom en bokhylla full med böcker. (Läror?) Det hördes en ilsket väsandet röst från en mörk vålnad som sa: Nu kan vi inte komma in längre för de har ljuset brinnande!

Den andra drömmen handlar om fortsättningen
Vi är i ett hus och vi såg hur elden närmade sig det var som om hela himlen brann. Vi visste i drömmen att detta skulle komma så det kom inte som någon överraskning för oss. Vi tog med oss en jättekastrull av rostfritt stål. (MAT) plötsligt jämnades vägen framför oss så vi kunde lätt putta jättekastrullen framför oss. Vi mötte olika folk på vägen som alla försökte springa undan elden. Jag såg att det var platser förberedda så man överlevde. Så kom vi fram till en grupp människor som jag upplevde var bruden eller kvarlevan som vandrat den smala vägen. Det fanns nu plötsligt 2 vägar framför oss men vi kände oro för den ena vägen. Vi sa att den vägen liknade inte alls den väg vi vandrat förut men vi skulle kolla upp den. Den blev bredare och bredare och tillslut full med dy oc slutade med en inhängnad där miljoner svin var fångade och där svinherden var Satan. En röst sa från ovan: Dessa har inte en chans att komma undan elden!

Bible

Vi kom nu tillbaka till kvarlevan som väntade på Herren. Vi började nu ropa av hjärtat till honom: Herren var går vägen nu? Vi kan inte se den själva. Rösten kom ner från himlen tydligt och klart! Ser ni inte vägen? Nej Herre sa vi! Titta nu se den urgamla vägen. Plötsligt öppnade sig en gammal väg för våra ögon vi fick se det som förut var fördolt. Vägen jämnades igen och vi liksom kom ut ur världen.

Amen! Säger jag bara för den vägen leder till Frälsning. Det är få som vandrar på den för det är få som finner den. Varför då? Jag har aldrig sett detta förut i just det här sammanhanget…..

Det kommer givetvis att finnas oerhört många fler falska profeter än äkta. I ändens tid kommer det att vara svårt att finna platser där den smala vägen (Den urgamla vägen) förkunnas överhuvudtaget. Ordet profet eller profetera kan ha betydelsen: Att lysa upp en väg! Elia och Baals profeterna är också en bild på hur det skall se ut vid ändens tid!

shofar2Altaret som symboliserade den äkta vägen var övergivet
Elia var en som pekade på vägen.
Baalsprofeterna var många som pekade på en annan väg.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Drösvis av “ormungar” kommer ! Just mängden kan bedra många (Elvors Predikan)

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna (VÄGVISARNA) som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. (PÅ EN BRED VÄG)

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter (VÄGVISARE) skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra (FÅ DEM ATT BYTA VÄG) även de utvalda.

Luk 21:8 Han svarade: “Se till att ni inte blir vilseledda. (VÄG BYTE) Ty många (FALSKA – PSEUDO) skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte! (PÅ DERAS BREDA VÄG)

Ser du de här drömmarnas betydelse? Vi har fått ett budskap att varna Guds folk! Vakna upp Herrens dag är nära se till att ni inte bedras så tjuven kommer in. Han kommer att byta ut eran Jesus mot en kopia Antikrist. Han vill fånga oss så han blir Herre över oss! Den vägen han nu kommer att locka oss med är riktigt nära sanningen…… Bara Gud vet vår väg.

parousia6

Janne Ohlin/ Göteborg

 

This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.