Vem är Gud för dig

Vi har lärt känna en del härliga ungdomar som verkligen vill att människor skall få kunskap om vem Gud är. Vi brukar tillsammans fixa ett möte någon gång i månaden i en väns lokal på Hisingen. Dessa möten är helt privata och i första hand till för de som inte känner Gud ännu. Den här gången kom vi överens om att vi skulle låta en tjej bland oss få vittna om sin omvändelse från Islam och från profeten Muhammed till Gud och Profeten Jesus. (Du kan läsa en del av hennes vittnesbörd här men under fingerat namn >>)

Hon jämförde Muhammeds liv med Jesu liv. Muhammed är Islams vägledare och Jesus är de Kristnas vägledare. När hon helt ärligt satte sig ner och började studera de här två vägarna blev hon fullkomligt överbevisad att de här två vägarna ledde till två helt skilda mål. Hon såg klart att Muhammeds väg stod för Mörker,Hat och Jesu väg står för Ljus, Kärlek, Sanning. Hon valde Jesus, wow vilket underbart vittnesbörd ! Hon sa: Det finns absolut ingen chans att Allah och bibelns Gud är samma person.

Nu på morgonen och tänkte på det här, jag tänkte också på den här unga tjejens nöd för sina egna släktingar som är Muslimer. Vem skall nå dem? Om man ens börjar tala om Jesus riskerar man ju att bemötas med våld. Vem skall visa vägen för dem? Ungefär så låg jag och tänkte för mig själv… Då sker plötsligt något märkligt jag får se en syn från Herren. Min erfarenhet av honom säger mig att när Gud vill tala använder han sig av ordet som blir levande för oss genom sin Ande.

kalhygge

Jag kommer fram i en syn till ett kalhygge som nästan exakt såg ut som det på bilden ovan, Det fanns en väg men den var otroligt ojämn. Då får jag plötsligt se en ny bild av en vält den var vit och en sån där man drar för hand. Så Gud skall på nått sätt jämna vägen så att alla folk skall få se hans härlighet.

gg

Ungefär så där fast vit och jättelik var välten Herren visade!

Jes 40:3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet (VEM GUD ÄR!) skall uppenbaras, alla människor (KÖTT) skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

En del av mina predikningar har jag fått ta emot på det här sättet.
EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Ljuset som lyser upp våra hjärtan skall sprida sitt sken till andra.
2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

lamp

Lampan på den här tiden var av lera och det var inget värdefullt material. Oljan på insidan däremot är en bild på Herren (Den Smorde) eller Anden. Kommer du in i ett mörkt rum så är det inte lampan som drar till sig uppmärksamheten utan skenet. (Härligheten)

Luk 11:33 Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet.

Ljuset skall alltså uppenbara för oss vem Gud är. Gud vill ta oss enkla lerlampor och sätta oss där han vill för att där uppenbara vem Gud är för människor. (Hans härlighet) När Guds härlighet uppenbaras där blir det också en banad och jämn väg för Gud.

När jag blev frälst fick jag en intressant profetia som jag höll i mitt hjärta. Han ville ha mig som en lerlampa i Göteborg. Han sa att han ville placera mig runt om Göteborgs berg för att bara lysa. Vilken underbar vila det ligger i det att vi själva inte har något ljus.

Joh 5:33 Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. 34 Jag tar inte emot vittnesbördet från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli frälsta. 35 Han var en lampa som brann och lyste, och en kort tid ville ni glädja er i hans ljus.

Johannes var alltså en enkel lerlampa vars sken uppenbarade Herrens Härlighet. Precis på samma sätt är vi hans lampor av lerkärl. Där Herren sätter oss där skall vi lysa upp vägen och visa vem Gud är (Härlighet) där skall vägen jämnas för Gud. Du kan inte göra någonting av det här i egen kraft. Men Gud har makten att både rensa vägen från motstånd och göra den jämn med sin Ande.

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt (EXOUSIA) i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk (ETNOS) till lärjungar! (DE SOM KÄNNER GUD) Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad jag har befallt er. Och se, jag är (JHWH) med er alla dagar intill tidens slut.

Vem är med oss? GUD
Han som har all makt! (DEN ALLSMÄKTIGE)

Men det finns faktiskt ett villkor många inte tänker på i V 20
1/Lär dem att vakta (TEREO = FÖR ATT INTE GE DET EN ANNAN MENING)
2/På mina bud (EVANGELIET – MIN LÄRA)

Detta är alltså Kärleken till Gud (AGAPE)
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast (TEREO) vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och uppenbara mig för honom.” (Uppenbara sig som den Allsmäktige)(Mt 28:20 Exakt det villkor som sätts upp i Missionsbefallningen)

Hans lära och hans bud vi skall vakta på så det inte får en annan mening vad kan det vara?
Evangelium om Kungen Jesus Kristus enligt Ef 1:9-10.  Mt 28:20 Lär dem att hålla allt (TEREO) vakta på allt vad jag sagt…… DÅ endast DÅ är JHWH med oss…….

Inte många vågar ta den strid som det innebär att bevara (TEREO) det sanna Evangeliets betydelse och innebörd  Man utsätts nästan för förföljelse och förtal. Att förändra evangeliets betydelse är nämligen Laglöshet.

Mat 24:11 Många falska profeter (VÄGVISARE) skall träda fram och bedra många. (MED ETT FÖRVRIDET EVANGELIUM) 12 Och eftersom laglösheten tilltar (FLER OCH FLER TROR PÅ DETTA FÖRVRIDNA EVANGELIUM) kommer kärleken (DEN MOTIVATIONEN SOM STRIDER FÖR ATT BEVARA DET SANNA) att svalna hos de flesta. (I KYRKAN) 13 Men den som håller ut intill slutet (MED ATT BEVARA DET SANNA EVANGELIET I AGAPE) skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket (DET SANNA OCH OSKADADE) skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd (VEM GUD VERKLIGEN ÄR) för alla folk (ETNOS) och sedan skall slutet komma. (KUNGEN OCH HANS RIKE) (Ef 9-10+ Upp 10:6-7 + Mt 24:31)

Lägg märket till Vers 14 Detta evangelium om Riket

Det exakt vad som sker nu: Evangeliet om Riket håller på att förändras! Dess ursprungliga mening håller på att förvridas (LAGLÖSHET) och det bara förökas. (Mt 24:11-12) Eftersom de är så många (FÖRÖKAS OCH GÖR SIG ETT MED SKÖKANS HJÄRTA ORD 23:28  DE FÅR KÄRLEK TILL EN ANNAN MAN) därför minskar givetvis också de i antal som fortfarande strider för att bevara det oskadat (AGAPE)  BRUDEN!

Så den som nu aktivt arbetar för att bevara evangeliet om riket oskadat är den som älskar (AGAPE) honom. Joh 14;21 Mt 28:20

1 JOH 2:3 Vi vet (GINOSKO) att vi har lärt känna (GINOSKO) honom, när vi håller fast (TEREO – VAKTAR FRÅN SKADA) vid hans bud. (LÄRAN -EVANGELIET) 4 Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast (TEREO – VAKTAR FRÅN SKADA) vid hans bud, (LÄRAN – EVANGELIET) han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. (2 TESS 2 – DE LAGLÖSA) 5 Men hos den som håller fast (TEREO – VAKTAR FRÅN SKADA) vid hans ord (LOGOS – UPPENBARADE RÅDSLUT) har Guds kärlek (AGAPE) verkligen nått sitt mål. Så vet vi (GINOSKO) att vi är i honom.

Det kommer alltså att finnas två slags budskap om riket i ändens tid. “De laglösa” som förändrar och förvrider innebörden i Evangeliet om Riket. På grekiska har ordet för laglöshet Anomia betydelsen av mat som inte är godkänd. Att äta mat är också en bild i bibeln på att inspireras av något, Först åt Eva av trädet sedan åt Adam och den inspirationen var ond. Eva delade ut icke godkänd mat (Laglöshet) åt Adam, vi skulle kunna säga att laglösheten förökades eller hur?

Senare i Mt 24 berättar Jesus en intressant berättelse om att dela ut mat i rätt tid. Då skall vi veta att det du har i hjärtat är den frukt (Mat) din mun talar . Vi liknas vid träd som bär frukt gott eller dålig. Laglöshet eller Kärlek (Agape)

Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.

De har Ormen till Fader = De är inspirerade av honom till de gärningar de gör
Frukten ur deras mun = Förvridet och Förbjudet att äta.

Herren säger alltså att vi är som en Herrens trädgård.
Planterade för att bära frukt god frukt (Agape) det är lärde vi oss att strida för att bevara evangeliet så att dess mening inte förloras. Så vi är nu tillbaka igen i lustgården och de där två träden vi kan äta av. Vi är antingen Agape träd eller Laglöshets träd……

Kom ihåg vad Johannes Döparen predikade om:
Huggormsyngel och om Träd som inte bar God frukt! Det är exakt samma sak!

Luk 3:4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. (ETT HELT OCH UPPRÄTTAT EVANGELIUM) 6 Och alla människor (FOLKSLAG)  skall se Guds frälsning. (HÄRLIGHET står FRÄLSNING) 7 Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: “Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? (NI SOM TROR ATT NI REPRESENTERAR GUD REPRESENTERAR SATAN) 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. (NI MÅSTE BÖRJA ATT UPPENBARA VEM GUD ÄR) Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt (AGAPE) nerhugget och kastat i elden.”
(VARJE TRÄD SOM INTE BEVARAR EVANGELIET OSKADAT SÅ ATT ANDRA FÅR SE HUR GUD VERKLIGEN ÄR)

Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat (BÅDE PRESENTERAR DET OFÖRFALSKADE EVANGELIET OM RIKET OCH FÖRSVARAR DET) i rätt tid. 46 salig (VÄLSIGNAD OCH UPPLYST I HJÄRTAT) är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. (RIKET)

Mat 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna,

Han tar emot detta förändrade evangelium om Riket. Han dras till dem som gör sig ett med Skökans hjärta och dricker av hennes vin. – Och börjar att längta efter en annan man.. De kommer att få en sådan också (2 Tess 2) Mycket energier och skakningar kommer han att bjuda på en man som passar skökan perfekt. Automatiskt börjar man bli fiende till de som predikar det sanna evangeliet (2 Tim 3:1-9)

Mat 24:50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till  51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. (ATT UPPTRÄDA BAKOM EN MASK) Där skall man gråta och skära tänder.

Det mesta av det här tog vi upp i undervisningen 14/8 – 16 på Parousia Mission
14/8-16 Elvor: “De är många” Janne: Herren varnar!

parousia6

Mvh Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.