ormen-mästerförfalskaren

Det hebreiska ordet för ormen i 1 Mos är Nachash vilket enligt uppslagsverk lär betyda.
Att praktisera spådom. Att viska, eller att skina…

Intressant är att ordet demon kommer av en rot som betyder: “To distribute fortunes”
Så falsk lycka och framgång är nog vad vi kan förvänta oss komma genom de falska profeterna i ändens tid. Strax innan katastrofen och domen så kommer de att invagga till en falsk frid eller fred.

Parousia Mission är en kristen ideell förening som vill vara en resurs för att sprida evangelium i Sverige. Med evangelium menar vi det som överlämnades till apostlarna från Jesus Kristus för att spridas, bevaras och försvaras.

stenar

Ordet lögn i NT är PSEUDO det är något som till det yttre ser ut att vara något äkta men vid noga granskning ser man att det är Fejk. Fienden förfalskar det äkta. Kinesiska klockor kan se ut exakt som en Rolex men vid test så håller de inte vad en äkta Rolex lovar. Vi var vid världens största loppmarknad i FT Lauderdale en gång. Där stod försäljare som sålde såna här kopior. Vi gick förbi där en gång då hörde vi en arg kund skrika: Men du sa ju att klockan var vattentät!

PSEUDO håller inte vad det ÄKTA lovar. Vad lovar då det äkta?
Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Vidare säger Paulus….

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Vi ser 3 gemensamma saker i de här verserna:
1/Vi har ett budskap, ett evangelium
2/Genom detta budskap manifesteras Guds Kraft
3/Guds Kraft frälser oss

Guds Kraft handlar om vad då? En person en Kung!
1 Kor 1:24 Kristus är Guds Kraft! (I ER)
1 Kor 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.
Joh 18:36 Hans Rike är inte av den här världen
Joh 3:3 Du måste bli född på nytt för att kunna uppleva det
Joh 3:5 Bara Anden kan öppna upp för dig in i det riket

JUDAS BREV

Författaren av Judas brev hade tydligen en väktartjänst Gud hade uppenbarat att falska profeter hade lyckats kräla in i församlingen. (De liknas I Mik 3:5 vid ormar I som bits och deras gift får folk att ragla och vingla som fulla)

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro (DET SANNA EVANGELIET) som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in (KRYPIT) vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar (EXCHANGE) de vår Guds nåd (FOSTRAR TITUS 2:11-12) till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (ARNEOMAI) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

TJUVEN I AGENTFILMEN

Satan arbetar alltså med att byta ut sanningen mot lögn. (PSEUDO) blev jag påmind om en sån här agentfilm jag tittade på som liten. Det var en tjuv som tog sig in genom taket till ett Museum och passerade med tekniska prylar alla larm och bytte ut en äkta berömd diamant mot en oäkta. Det dröjde länge innan man ens upptäckte det! Folk som nu kom in var ju väldigt imponerade av den här diamanten för den såg ju exakt ut som den äkta. Det är ungefär vad man kan säga om det grekiska ordet för lögn (PSEUDO) konstruerat för att likna den äkta varan så mycket som möjligt.

Glöm inte att en kopia kan skapa en väldig hänförelse 2 Mos 32
Guldet (Guds ord) gjöt man en kalv (En form innan man gjuter) Baal – Nimrod
Det är exakt vad Rom 12 varnar oss för:

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte (GJUTS INTE) efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

gjuta

Babel? Låt oss bygga oss en stad och ett torn som når himlen!
Babel idag: Låt oss bygga ett rike på jorden NAR + Agenda 2030 = Samma gjutform.

2 Mos 32:5 När Aron såg detta byggde han ett altare (KORSET) framför den och utropade: I morgon är det en HERRENS högtid. 6 Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka, och sedan steg de upp för att förlusta sig. 7 Då sade HERREN till Mose: Gå dit ner, ty ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. 8 De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem att gå. De har gjort sig en gjuten kalv som de har tillbett och offrat åt och sagt: Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Ett kors finns med som en symbol (Utan Kraft) V 5
Man åt och drack V 6
Man började nu gapskratta och håna V 6

toronto1

Det här är exakt vad man ser under den falska Latter Rain andeutgjutelsen. Hysteriska gapskratt och en total avsaknad av Gudsfruktan. Sök på nätet skall du se massor av klipp där man gapskrattar och hånar Guds ord.

WARREN SMITH

Den före detta New Age Kristus lärjungen Warren Smith skriver i en av sina böcker: “Deceived on Purpose” följande: “När jag kom ut ur New Age lärorna så förstod jag på en gång hur viktigt det var att jag förstod varje del av hans undervisning som handlade om hans tillkommelse. Jag hade ju blivit så förförd av en annan Kristus som jag följt i mina New Age läror. Det var när jag började läsa i bibeln om den sanne Jesus och om hans sanna tillkommelse som jag klart kunde förstå hur svårt bedragen jag var. Nu förstod jag klart att det finns en annan Kristus som just nu förbereder att bedra en hel värld med att försöka komma genom att kopiera den sanne Kungen Jesus Tillkommelse. Jag fick avsäga mig den Kristus jag följt och helhjärtat ge mitt liv åt att följa den sanne Jesus Kristus.”

MISSIONSBEFALLNINGEN

Låt oss nu se på missionsbefallningen i det här ljuset. Vi brukar ofta korta ner missionsbefallningen genom att säga att vi skall vinna människor för Gud så att de kommer in i Kristus. Ja men det är ju bara en del av den, vi är även kallade att lära dem att vakta så att de förblir där också. Det är exakt det Judas brev handlar om. Om det vore så att vi automatiskt skulle förbli där vore ju alla varningar totalt meningslösa.

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt (EXOUSIA) i himlen och på jorden.19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad jag har befallt er (LÄRAN). Och se, jag är (EGO EIMI)(JHWH) med er alla dagar intill tidens slut.

1/Detta evangelium skall predikas för alla folk
2/De som omvänder sig till Herren skall döpas in Guds namn (ONOMA)
3/Lära dem att hålla allt (TEREO) vad jag lärt er
4/Då skall Jag är (EGO EIMI) vara med er tills tidens slut

Vi måste ha missat något? Det finns ett villkor inbakat här!
Punkt 4 gäller bara om Punkt 3 uppfylls.

Punkt 4 Barnes
Jag är med er med min Ande, och min omsorg. Jag skall då styrka er och jag skall assistera er och peka ut vägen för er och befria er. Det här visar också att Jesus Kristus är Gud, om han bara var en vanlig människa skulle han aldrig kunna uppfylla dessa löften.

Villkoret är Punkt 3
Lärande dem att hålla (TEREO) allt vad jag lärt er! Det är precis vad vi saknar idag? Lära dem att vakta så att inte ”ORMEN” kommer och förändrar och förvrider den ursprungliga meningen.

Det här är precis vad vi sysslar med här i Parousia Mission. Att lära folk att vakta på vad Jesus har sagt.

Laglöshet på Heb: Att förvrida Guds budskap (2 Petr 3)
Lögnen var Pseudo: Det som bara ”ser ut” att vara äkta men är mycket skickligt gjord kopia. Laglöshetens hemlighet och Lögnen (PSEUDO) står båda 2 tillsammans i 2 Tess 2.

TÄNK PÅ MISSIONSBEFALLNINGEN NU NÄR VI LÄSER JEREMIA

Jer 15:19  Därför säger HERREN så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara som min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem. 20  Jag skall göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig, och för att rädda dig, säger HERREN. 21 Jag skall rädda dig ut ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand.

Vem får vara den mun Herren använder? Vem får tjäna Herren?
1/Den som skiljer det oäkta från det äkta (TEREO)
2/KJ: Låt dem omvända sig till dig
3/KJ: Du skall inte omvända dig till dem

Så kommer löftena precis som i Missionsbefallnngen
4/Du skall bli en fast kopparmur mot folket (Tillbad avgudar)
5/De skall inte besegra dig om de börjar strida mot dig
6/Jag är med dig för att ”Yasha” öppna vägen för dig så du kommer undan faran.

Sista punkten 7 är riktigt intressant på Hebreiska
Jag skall rädda dig från de ondas hand (EXOUSIA)
Jag skall friköpa dig från Vilddjurets eller Tyrannens Fotsula

Det märkliga är att båda begreppen nämns i Dan 7 om ändens tid.
Dan 7:23  Då svarade han: Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det.

Men när vi läser Upp ser det ut som om det är seger mitt i svårigheterna:
Upp 17:12  Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. 13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret. 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende (TROFASTA) eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter (ORMAR) har gått ut i världen. (KOSMOS)

Nu skall vi testa anden bakom denna uppenbarelse från en NAR/LATTER RAIN APOSTEL vid namn Brian Simmons. Han har bland annat översatt en bibelöversättning han kallar PASSION BIBLE. Vad är det för fel på den då? Han har där tagit verser som inte alls handlar om NAR/LATTER RAIN och förvridit dess mening så att de nu plötsligt gör det.

Men vem vågar ifrågasätta hans smörjelse? Han påstår precis som Todd Bentley gjorde att han väckt upp döda men det finns inga bevis. Han berättar att en gång gick han in i en mataffär då verkade smörjelsen att 60 personer föll raklånga till golvet. Men så har han ju rest till himlen för det måste ju en riktigt smord Apostel göra förstår ni. (EXAKT SAMMA MÖNSTER HOS ALLA DE HÄR)

Simmons påstår att när han sov så gjorde han en resa upp till ett stort bibliotek I himlen. Väldigt lik uppenbarelsen i Roberts Liardons bok: Jag var i himlen, där handlade det om olika kroppsdelar där i en stor lada och Jesus grät för att vi inte tog ut dem i tro.

Simmons fortsätter: Och Herren kom till mig i biblioteket och sa: Brian jag har fört dig hit för att du skall välja två böcker här. Han valde 2 men så såg han en tredje som han ville ha som hette Johannes 22 (Det finns bara 21 kapitel) Han tjatade på Jesus som sa, okej då men vid ett senare tillfälle.

Simmons säger vidare: att den boken Johannes kapitel 22 kommer att föra med sig en ”Awakening i alla Nationer” det är ju exakt samma sak som att säga ”Global Awakening” eller ”Global Transformation”. I deras värld innebär det att en global andeutgjutelse skett som nu förvandlar dessa till Corporate Christ eller Manifested Sons of God. Nu skall man alltså regera som kungar och lägga allting under sina fötter, till och med använda medel så att alla skall böja sig under dem. Lägg märke till att de tror att detta skall ske innan Jesus kommer tillbaka igen.

Nu kommer alltså attacker från alla håll. De (NAR) säger nu att vi inte har fattat att det finns 2 evangelier.

1/Gospel of Salvation (Själen)
2/Gospel of the Kingdom (Kulturen din Kropp)

Men bibeln säger att det finns bara ett Evangelium. (GAL 1:6-7) Risken är att ”The gospel of the Kingdom” och FN:s Agenda 2030 kommer att dras samman. (Skökan på Vilddjuret)

HERESCOPE BLOGSPOT 2008

Rick Warrens budskap ”Att göra goda gärningar” är det som nu börjar kallas för ”The Gospel of the Kingdom” Rick Warren nämns i en artikel i Washington Post 2008 .

Rick Warren, a megachurch pastor och Filantropiker aktad av politiska ledare världen över. Han säger att Kristendomen nu behöver ”En andra ”Reformation”. Den skulle styra kyrkan bort från splittrande tendenser till gärningar och inte lärofrågor. (Samlas ihop för gärningar)

Warren säger vidare i artikeln: Jag ser ett nytt skifte från det gamla till det nya som handlar om att förändra kulturen. Det skall ske genom Politik Konst Musiken mm. Denna förändring av är ingenting annat än Dominionism – Kingdom Now som vi så länge varnat för.

Det blir ännu tydligare att om vi följer detta går vi rakt i armarna på NWO. Warren beskriver hur detta skall förverkligas och nämner en trebent stol. Nu upprättas enligt honom partnerskap mellan regeringar kyrkan och företagare. Han säger vidare att den här globala alliansen som bildas nu handlar inte längre om evangeliet (Det Gamla) (Utan det nya om Riket)

Vad handlar det om då? Han säger i Poster på nätet följande!

” Regeringar och Företagare kan inte lyckas själva med att lösa de sociala problemen, det måste finnas stora trosgrupperingar. Bara tillsammans med dessa stora frivilligkrafter och stora nätverk kan vi lyckas ”

” Folk är så oroliga att kyrkorna skall handla om omvändelse. Men det handlar inte om detta utan om en världsåskådning. Kristendom är en världsåskådning, Jag bryr mig inte ett dugg om varför du gör goda gärningar så länge du gör goda gärningar ”

Det här evangeliet om riket som Rick Warren talar om är exakt det Bill Johnson och den här killen Brian Simmons predikar. De här killarna lär inte ut missionbefallningen precis utan precis tvärtom. De lär faktiskt pastorerna i sina nätverk att inte vakta (TEREO) på det sanna evangeliet.

Resultatet MT 28 Se jag är med er ….. Herrens kraft försvinner…….. Men det är profetiskt föreskrivet av Paulus. Men glöm inte att han kommer med en kopia, och en energi (en ande) som gör under och tecken… Mt 7:22

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
(Gk: Som kraften töms ur ett batteri när det blir kallt)

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.