Den nya människan

Hebreiska tankesättet är att ditt hjärta är centrum för din personlighet. Så när vi byter hjärta enligt Hes 36 innebär det att vi även förändras i vår personlighet och får andra tankar nämligen Kristi tankar.

heart

Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar (TÄNKER OCH HANDLAR)  efter mina stadgar och håller (SHAMAR = TEREO i NT) mina lagar och följer dem.

Med andra ord Agape kärlek är det hjärtat fyllat av.
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast (TEREO = SHAMAR i GT) vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Ditt nya hjärtas tankar är också en bild på ett öga. Paulus ber att Gud skall upplysa deras hjärtans ögon (EF 1:17-18)

EF 1:17 Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må giva eder en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, 18 och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, (1917)

Din nya personlighet har alltså fått någonting helt nytt nämligen en förmåga att se och uppleva saker och ting som kommer från Gud. Vår gamla personlighet som är driven av själen kan omöjligt ta emot något från Gud.

Vår gamla personlighet ser på ett sätt
Vår nya personlighet ser på ett annat sätt

Vi måste alltså födas på nytt för att kunna se Guds Rike (Hes 36 + Joh 3:3)
1 Kor 2:9 Men vi känner (NYA HJÄRTAT)  som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss (FÖDDA PÅNYTT) har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande.12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (EIDO) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa (SJÄLISK) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Vad som finns i människan – Hennes egen ande
Vad som finns i Gud – Guds Ande

En kommunikation uppstår alltså mellan Gud och Människans nya hjärta genom medlaren Jesus Kristus. Rom 8:16 Anden själv vittnar (MARTUR) med vår ande att vi är Guds barn.

King James är 1 Kor 2:12 översatt så här:
1Kor 2:12 Now we have received, not the spirit of the world (KOSMOS) but the spirit which is of God; that we might know (EIDO) the things that are freely given (CHARIZOMAI) to us of God.

CHARIZOMAI kommer av CHARIS (NÅD) ordet har i bibeln mest med Guds förlåtelse att göra. Gud vill alltså uppenbara sin förlåtelse för oss och genom sin Ande kan vi få uppleva det bästa Gud har att ge oss Kristus i oss. Varje gång vi upplever något sant andligt som seger över min gamla människa så handlar det om att Gud uppenbarar sin Sons seger i oss.

Bibeln talar om att det finns en kamp mellan den gamla människan och den nya människan. Gamla hjärtat och det Nya Hjärtat, mitt nya sätt att se och uppleva Gud. Kontra det gamla hjärtat som bara drivs av sinnet.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Det här är alltså någonting Gud vill att du och jag skall få uppleva genom hans Nåd som vi talade om i 1 Kor 2:12 – Det som Gud av nåd har gett oss fritt och för intet genom nåden är även seger över synden. När “villolära” kom in i Galatien står det att de fallit ur nåden, vilket nu i ljuset av vad vi lärt oss enligt 1 Kor 2:12 förklarar att vittnesbördet i dem försvinner och Gud vittnar inte längre.

Gal 5:4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

En som är i världen är alltså påverkad av den ande som driver världen. Gud kallar en sådan människa för ovis eller ogudaktig. Hon är en dåre i Guds ögon.

Psa 53:1 För sångmästaren, till Mahalát; en sång av David. 2 Dårarna säga i sina hjärtan: “Det finnes ingen Gud.” (DOMARE)

Finns det ingen domare finns det ju automatiskt ingen synd heller. Det var ju exakt vad ormen sa i lustgården. 1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! (Ingen dom)

I ändens tid skall det här bli ganska vanligt budskap säger bibeln. Låt oss nu kolla på den här videon i serien om de 7 bergen Nr 27. Handlar om att det inte finns någon synd.

OHLINS: De som kommit ut nu finns på vår sida Truereformation.net I detta avsnitt NR 27 avslöjas Kris Vallotton från Belel Redding USA (Bill Johnsons kyrka) undervisa ett antikristligt budskap.

KRIS VALLOTTON: “De som har lärt känna Gud är inte längre i strid med sitt kött vii är inte längre några syndare“:
(Ur boken Spirit Wars sid 64) På sidan 44 i samma bok säger han så här: Jag har lärt mig en sak på min resa och det är att vi är nya skapelser i Kristus. “Vår kamp är därför aldrig med vår gamla natur, den kan vara svag men aldrig korrupt.” FORTSÄTTER: “I motsats till denna kraftfulla sanning så sprider det sig en lögn i kritna sammanhang. En lära som säger att det ligger i vår natur att synda efter det att vi blivit födda på nytt. Detta är demoners läror, han vill övertyga oss att begärelser och ondska och annan slaveri är rotat i vår natur.

1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Här är en församling som Jakob skriver till och problemet handlar om den gamla naturen. Precis i motsats till Kris Vallotton skriver Jakob:

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: “Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?” 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Jas 4:10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Kris Vallottons påstående är en Gnostikers livsåskådning. Vi sökte lite på Kris Vallotton och Gnosticism på Google och hittade hur mycket material som helst. Här är en avslöjande artikel om honom. Kris Vallotton on Becoming an Incarnation through Holy Communion. Här föjler ett litet axplock av deras obibliska läror. Hit lockas ungdomar från hela världen för att förgiftas.

62_bill

Men Bill Johnson då kan han verkligen ställa sig bakom detta? Ja tydligen med hela sitt hjärta det är just han som skrivit förordet till denna hemska bok.

The theology promoted by Bill Johnson (senior pastor at Bethel) along with sycophants teachers like Kris Vallotton is what should be raising RED FLAGS for Members and anyone looking at this group! What these guys teach is a far cry from Orthodox Christianity! This church movement falls more in line with the “Word Faith” “Signs & Wonders” New Age Mysticism Hypnotherapy and the Prosperity movement. These teachers are embracing such teachings like;
1. They demote God and deifies man.
2. You are or can become a god, they teach that you can heal yourself and others. (the same temptation the serpent came to Eve and Adam with in Genesis) Johnson teaches that Jesus was simply a man who was some how was spiritually connected to God.
3. Jesus became sinful and had to be born again (see bill Johnson’s teachings).
4. They teach that Jesus went to hell
5. Bethel’s association with the New Apostolic Reformation NAR embracing the many false teachings coming from this group. Such as modern Gnosticism. The teachings of the ‘Latter Rain’ with self proclaimed prophets like Bob Jones who would have women come into his office and disrobe in front of him in order to get a supposed word from god. More like a word from a pervert.
6. IF you are not healed it is because You Do Not have enough Faith Basically MIND OVER MATTER…HYPNOTHERAPY

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.