När sigillen öppnas och du får se

 

valckenborch_babel_1568

I onsdags kväll kollade jag på CNN det var Obama som talade: Han sa att nu skulle planeten räddas ! Man menade att det är dags att skynda på, detta innebär nu att internationella lagar kommer att läggas på nationerna. (OM 30 DAR) Det här låter kanonbra men i praktiken är det en världsregering man vill ha utan Jesus Kristus.

Men bara Gud kan gå till roten av problemet som heter Synd.
1 Joh 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. (KOSMOS)

KOSMOS=”Världsordning eller arrangerad ordning”. Den arrangeras av ”denna tidsålders gud” som får hålla på tills tiden är slut och den sista basunen ljuder (UPP 10:6-7)

Vi närmar oss själva slutfasen i världshistorien det är kaos i världen. Många tror till och med att den situation vi befinner oss i är fram manipulerad. Hur som helst Gud bestämmer och sätter gränserna för tid och stund. En falsk frälsare med ett kontrollsystem skall träda fram men han får inte träda fram förrän hans tid är inne (KAIROS = BESTÄMD TID) (2 TESS 2:6)

Jag lyssnade på messianska Juden Jakob Prash i en profetisk uppdatering nyss. Han tror att antikrist kan komma fram genom alla dessa nationalistiska krafter som nu börjar hota politikerna som inget gör åt problemen. Folk i västvärlden kräver upprättad säkerhet mot det muslimska hotet och det är precis vad den här mannen lovar. (1 TESS 5:3)

J Prash säger vidare: Sedan muren föll förstod jag att konflikterna i världen skulle vara Nord mot Syd och vi har sett att alla stora konflikter har varit det. Det står i Danielsboken 11 och det stämmer….. Muslimska världen emot Västvärlden.. (SLUT PRASH)

Den som ger akt på det profetiska ordet blir inte förvånad för det här måste komma sa Jesus. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste först hända (MT 24:6) Etnos mot Etnos och Stridslarm!

Dan 11:32 Säger alltså att en stor uppdelning kommer att ske vid tidens slutskede. De som faller av (DE SOM EJ FÖRSTÅR ) De som står fast (DE FÖRSTÅR)
Dan 12:10 De visa skall förstå De ovisa skall inte förstå.

Vadå? Jo både Dan 11 och Daniel 12 handlar om ändetiden och ”Styggelsen som orsakar förödelsen” men orden är under sigill till ändens tid. (DAN 12:9) Elvor tog upp det här förra gången ”Ta bort det dagliga” (JESUS) och ”Upphöja styggelsen” (NÅGOT ISTÄLLET FÖR)

Det är exakt samma sak som att förkasta sanningen och upphöja lögnen. När vi läser om styggelsen eller lögnen i Mt 24 säger Jesus att bara Anden kan uppenbara för oss vad det är för ordet EIDO används.(JOH 3:3)

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många.12 Och eftersom laglösheten tilltar (ANOMIA) kommer kärleken (AGAPE) att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut (FÖRBLI UNDER LYDNAD TILL KUNGEN) intill slutet skall bli frälst.14  Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.15 När ni då ser (I ENLIGHET MED DETTA EIDO) ‘förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå (UPPHÖJAS) på helig plats (KRISTI PLATS) den som läser detta bör noga lägga märke till det.

Vers 15 Jesus knyter här samman de falska profeternas budskap med ”Styggelsen” eller ”Lögnen”. Daniel sa ju att de visa kommer att förstå men inte de ovisa Dan 11:32 och Daniel 12:10.

Så grekiskan säger här v 15 att när ni i enlighet med detta förstår (EIDO) Daniel 12 säger att det här är gömt under sigill till ändens tid. Så bara Herren kan alltså uppenbara det för oss så vi förstår. (DAN 12:9)

Vers 15 När ni då i enlighet med detta förstår (EIDO) vad styggelsen (LÖGNEN) som orsakar katastrofen är upphöjas till Kristi plats eller position. Ett sigill måste ha öppnats för våra ögon av Anden för att vi skall kunna förstå det. (DAN 12:9)

Låt oss kolla på det första sigillet i Uppenbarelseboken.

Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: “Kom!” 2 Jag såg (EIDO) och se (IDOU): En vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

nimrod

Intressant är att Nimrod är avbildad i utgrävningar just på det sättet ridande på en häst med en båge. (NIMROD JÄGARE 1 MOS 10:9)  Hans namn betyder: “Låt oss göra uppror!” Han fick sedan ett annat bekant namn Baal. Man trodde att han var solguden och att hans synliga manifestation på jorden var elden. (FIRE)

Historieberättaren Alexander Hislop skriver: Utgrävningar och urgamla texter har visat att i Babylon föddes Moder – Barnkulten. Nimrod eller Baal dog och hans fru Semiramis blev nu upphöjd till Himmelens Drottning. Hon blev med barn (LJÖG OM 1 MOS 3:15) och nu tillbads både hon och hennes barn som de trodde var Baal inkarnerad till Tammus. (GJORTS PERFEKT GENOM ELD)

Detta spreds sedan ut över hela jorden
Tyskarna – Herta med barn
Skandinavien – Disa med barn
Kina – Shingmoo med barn
Efesus – Diana

När Israel föll av så var det också moder – barnkulten Baal (TAMMUS) och Astarte.

I Egypten var det vanligt att religiösa monument bar bilder av ISIS och hennes barn HORUS. Om du tar och tittar på NWO loggan på 1 dollarsedeln. Du ser bilden av HORUS öga ovanför en pyramid med texten: Vi proklamerar födelsen av en ny världsordning! Exakt vad man sade efter murens fall 9 November 1989.
1/ Gorbathev – New Age
2/ Påven – Moder barnkulten i Rom
3/ GW Busch – Hög frimurare och Illuminati

Det ser ut som om historien upprepar sig eller hur? Vi ser en Kvinna i Upp 17 som sitter på ett vilddjur (NWO) hon är moder till all falsk religion. Hon har påverkat alla jordens ledare och politiker med sin andlighet. DET STÅR MYSTERIET BABYLON PÅ HENNES PANNA.

Förstår vi symboliken från gamla Babylon?
Kvinnan som rider på vilddjuret (GUDAMODERN)
Mannen som rider på vita hästen med bågen vinner seger (NIMROD)(HORUS)

Är det inte märkligt att jordens politiker hatar äkta kristendom men till Rom åker man i skytteltrafik. Hur kan det komma sig? Vet du vad jag tror? Den Kristus som manifesterar sig i mässan är exakt samma som manifesterar sig i New Age.

Roger Oaklands syn på Mt 24 visar detta.
Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen (TOMHETEN) så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen (BEHÅLLARE TABERNAKEL) så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

1/Han är i tomheten (NEW AGE)
2/Han är i behållaren eller tabernaklet (KATOLICISM)
3/En falsk Jesu tillkommelse (BÅDA)

Kontemplativ andlighet är grunden till Emerging Church. Vad är nu detta? Någon definierar det så här: “För att hjälpa sinnet att nå tystnaden så kan vi följa vår andning. Vi kan också stilla upprepa en utvald bön en fras eller ett ord.” Kontemplativ andlighet är ett “trossystem” som använder sig av gamla tekniker som mystikerna använde sig av för att nå till en Mystisk upplevelse (KRISTUSMEDVETANDE) = Tystnaden Eng: Altered state of consciousness (NEW AGE)

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.

I grundtexten står det att de tömde sina tankar
Så att mörkret sänkte sig ner och tog över

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen (PSEUDO) och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. (PANTEISM)

Men vänta nu där kommer ju ”LÖGNEN” igen som var samma sak som ”STYGGELSEN” = MT 24:11-15 PANENTHEISM (GUD ÄR I ALLT)

Brian Mc Laren. (MYSTIKER) Han är en som bytt världsbild till Panentheism (GUD ÄR I ALLT)

Brian McLaren: “Evangelisk eskatologi som handlar om att jorden skall förstöras på 7 år stämmer detta i den moderna världen?” McLaren förkastar varningarna i Uppenbarelseboken och fortsätter: “Kristna som var vid makten på 1800-talets England och USA på 1900-talet, såg ingenting komma att utvecklas i den industriella utvecklingen. De tittade och såg bara en andlig nedgång och till slut en global förstörelse. Vad hade de som hopp ? Jo en jättekrok som skulle komma och ta skapelsen och kasta den i en stor sopcontainer så att han skulle kunna ta själarna till himlen. I den åskådningen finns det ingen virtuell fortsättning mellan skapelsen och den nya himlen. I den åskådningen skall skapelsen bli utplånad som något misstag och smulas sönder som en gammal mjölkkartong. Varför skall vi bry oss om skapelsen? Ja varför skall vi vara sentimentala över en slags modell som nu har tjänat ut sitt syfte och blir hoptryckt till inget och kastat i en kosmisk sopcontainer?”

McLaren menar att de som tror på ett ändetidsscenario är fullkomligt fel ute. Vad MacLaren är ute efter, är “att förvrida skriften” för att finna en grund för att Guds Rike skall kunna sättas upp här på jorden av människohänder. (HAN ÄR EN AV DESSA MED TOMMA TANKAR PANENTEISM)

Katolska Kyrkans planerar att upprätta Guds Rike på Jorden och att vinna världen för den Katolske Jesus. (EUCHARIST CHRIST – NEW AGE CHRIST) Man menar att detta kommer att ske när världen (inklusive de separerade bröderna) kommer in under Roms ledarskap och deras Eukaristiske Jesus. Den Eukaristiske Jesus menar man är “den närvaro” som uppstår, då en Katolsk präst genom Transsubstantiation, förvandlar våfflan till Kristus. Detta är höjdpunkten i den Katolska mässan.

Eukaristi är den katolska termen för nattvarden där man säger, att brödet och vinet har förvandlats till Jesu kropp och Jesu blod bokstavligen. Katolska läroboken säger att Eukaristin innehåller även Jesu själ och hela hans Gudomlighet och man menar då att hela Kristus är i brödet och vinet bokstavligen. Den här “våfflan” placeras efter “förvandlingen till Kristus” i någonting som man kallar för Monstrance och sedan tillber man denna “våffla” som Jesus Kristus, Guds son. Det innebär att frälsningen har blivit ett sakrament (delaktighet i en ritual)

Både Katolikerna och New Age tror att Jesu Tillkommelse är en ”Närvaro”
Scott Hahn: “Jesu andra tillkommelse är vad NT kallar på grekiska för ‘Parousian’. Det är ingenting som är långt borta alls. Det är ‘närvaron vid Eukaristin’. Fundamentalisterna reducerar meningen med denna ‘Parousia’ till att mena att det är när Jesus kommer vid tidens slut.

New Age drar fram som en flodvåg över världen i FN har meditationsrum. Agenda 2030 tror jag har med New Age att göra. Bra att rädda jorden låter det som men jag är rädd för att det är en andemakt bakom som kräver tillbedjan.

Warren Smith: Uppresandet av “styggelsen” som orsakar förödelsen kan därför mycket väl vara en världsregering (NWO) som har en NEW AGE livsåskådning och som kommer att förfölja alla dem som inte delar den visionen (VÄRLDSBILDEN).

Babyloniska vinet jordens kungar är berusade av tror jag är New Age. (LÄRA) Du skall tömma dina tankar med olika metoder så att får du ett nytt medvetande. (ALLT HÄRSTAMMAR FRÅN BABYLON)

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken (UPPROR) varför tänker folken fåfängliga tankar? (HEB: TOMHET) 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: Du är min Son, jag har i dag fött dig.8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Uppror bland hedningarna? (DE SOM ÄR UTANFÖR FÖRBUNDET)
Varför mediterar de tomhet? (GER EN PANTEISTISK VÄRLDSBILD)

Jordens Kungar och Politiker samlas och rådslår mot Herren och hans Kristus (JESUS) varför det? Jo Upp 17:2 säger att de och dess innevånare har druckit babyloniskt vin. De har blivit berusade och fått en helt annan livsåskådning: Det finns ingen personlig Gud för Gud är ju i allting.

V 3 Man skall försöka utplåna varje spår av honom. Vilka är det man hatar som är hans vittnen? Judar och Kristna och vi ser nu hur våldet ökar både mot Kristna och mot Judar och Jordens ledare gör ingenting åt det.

Den som är född på nytt kan inte hata Israel det är omöjligt för vi har blivit delaktiga av förbundet som Gud slöt med deras fäder. (EF 2:11-13)

Nu fortsätter vi läsa PS 2:4-5 så ska vi se vad Gud tycker om saken
1/Han som bor i himlen ler
2/Herren gör narr av dem (LAAG)

Det hebreiska ordet 3992 LAAG betyder även följande:
Ljudet av en främmande tunga som man inte förstår.
En stark attack och anklagelse mot någons position och ord.
(Plågorna i Egypten var mot farao och deras gudar)

Fortsätter med Ps 2:5
1/Han talar till dem i sin vrede
2/I glödande harm förskräcker han dem (Heb: Kraftig skakning)

1/När Gud talar så var det Logos lärde vi oss. Och det innebär även hans rådslut och hans plan och vilja. Här är det hebreiska ordet Dabar som betyder samma sak. Så Gud arrangerar sitt rådslut och sin vilja i vrede mot dem de högmodiga (JAK 4:6) Men han arrangerar också sin vilja och sitt rådslut för de ödmjuka. När Gud talar brukar det jämföras med en basuns ljud i bibeln. (UPP 1:10) I Uppenbarelseboken finns det 7 basuner, vid den sista basunens ljud är Guds rådslut fullbordat.

2/ Heb: I hans brinnande vrede skall han helt plötsligt börja skaka om.

ANTIKRIST OCH HANS VÄRLDSORDNING MOT KRISTUS

Här ser vi alltså hur världen (KOSMOS) kommer samman och man kommer att få en ny Farao. Man föraktar Guds ord och försöker att sudda ut varje spår av honom bland nationerna. Men då kommer Gud att börja blåsa i basuner och skaka om hela jorden i sin vrede.

Varför är det så saligt att läsa uppenbarelseboken tror ni? Ja för den som förstår budskapet och förblir i Kristus är det saligt.

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart (SNABBT) måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes 2 som har vittnat om Guds ord (LOGOS) och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. 3 Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar (SHEMA) till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den. Ty tiden är nära.

Vaddå? Kolla PS 2:6-12 Se även EF 1:9-10
Gud har redan bestämt redan innan världen skapades att Jesus skall bli kung.
Alla som tror på honom skall få ärva universum tillsammans med honom.

Basunerna och domarna i Uppenbarelseboken är skakningar som måste komma enligt Guds rådslut. De är kopior på Egyptens plågor för dess andliga bild är samma.

>Då skulle Israels barn befrias ur Egypten och ärva Löfteslandet>
>Nu skall vi befrias ur Världen för att ärva Riket och hela Jorden>

Hur är de visas kunskap? De har förmågan att kunna se och förstå det som de ovisa ej kan se. De visas kunskap kan alltså förstå Guds rådslut den fördolda.

1 Kor 2:6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen (AION) eller den här världens härskare, (HUVUDEN OCH HORN) som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet (KJ: BEFORE TIME) har bestämt (PROORITZO) att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare (HUVUDEN OCH HORN) känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen (KOSMOS) i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. (HEB: 11:1-2 SE DET OSYNLIGA OCH BYGGA PÅ DETTA)

>Världen måste alltid göra och bygga något och det måste synas>
>Tron ser och accepterar något som redan är gjort fast det inte syns>

1 Kor 2:5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. (DUNAMIS)

Anden faller på Pingstdagen o Petrus predikat kommer frågan: Vad skall vi göra!
När Jesus frestas: Om du är Guds Son så gör något!
Modern frestelse: Om du är Guds barn skall du göra under och tecken!

När Gud säger något till dig som du skall bli finns det ofta ingen som helst möjlighet i dig själv. Inte heller ser omständigheterna ut att passa det han sagt heller. Det är exakt vad roten till det grekiska ordet Dunamis betyder. Han själv i dig växer till och ger dig den inre mognaden och kapaciteten. När tiden är inne börjar Gud att förändra omständigheterna och föra dig in genom en öppnad dörr.

Men av egen erfarenhet kan jag säga att från din kallelse tills den här processen är klar innebär det en smärta men också upprättelse och helande. När jag själv har upplevt Gud som starkast har nog varit vid olika kriser…. Det är det säkert många som lyssnar säkert vittna om.

Jag glömmer aldrig när min riktiga mor dog och jag åkte på begravning på vägen hem i bilen var det något som brast inom mig. Jag kunde inte sluta gråta, jag stannade bilen och bara skrek: Gud grip in jag klarar inte smärtan! Då kom en stark uppfyllelse och närvaro av Anden in och efter det här kände jag mig mer helad än förut.

Jag kom då att tänka på ett löfte som Herren gett mig på Linneahuset en natt. Herren talade till mig ur Joels bok om upprättelse och gottgörelse för förlorade år.

Joel 2:25 Jag skall ersätta er för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. (SYNDENS KONEKVENSER) 26 Ni skall äta och bli mätta, (FULLHET JOH 1:16) och ni skall lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig mer komma på skam.27 Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, (KRISTUS I ER) att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.

Vi skall prisa vår Guds namn
Han har gjort ett mirakel med oss
Vi skall förstå genom erfarenhet och beröring att han bor i oss
Han skall aldrig göra oss besvikna, förvirrade eller torra (JOH 7:38)

Vem är han? Vad är hans namn? Jesus Kristus! Låt oss gå till Jes 9

Jes 9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. 3 Det folk som du inte givit stor glädje, låter du bli talrikt. De skall glädja sig inför dig, så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. 4 Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. 5 Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld.

Det är slut med gräshoppornas härjningar i ditt liv! För att följande har skett!

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under (MIRAKEL) Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

På hans axlar vilar Riket: Han är alltså en Kung! Han som bor i oss har alltså ett namn som uppenbarar hans härlighet: Jesus Kristus i oss är ett mirakel i ditt liv.

Kungen syns inte
Anden (RUACH) vinden syns inte

Jesus säger själv att Anden är som en osynlig kraft som ibland visar sig tydligt genom att träden rör sig.

Joh 3:8 Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av (INSPIRERAD AV) Anden.

Med andra ord vi har ingen kontroll över Anden. Då har vi heller ingen som helst kontroll över riket. (ROM 14:17) (JES 9:6)

Men Kungen som vi inte ser han har kontroll över Anden och bibeln säger att den kommer vår svaghet till hjälp. (ROM 8:26)

Vi kan se i en del sammanhang människor som utåt sett ger sken av att vara ständigt framgångsrika och oerhört starka. När de sedan även agerar som om de hade kontroll över Guds ande är det något som inte stämmer.

Paulus som var en äkta Apostel beskriver sin tjänst så här.

2 Kor 12:7 Och för att jag inte skall bli högmodig (TO SHINE OVER) på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig 9 men han svarade mig: Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma (TO SHINE) mig av min svaghet, för att Kristi kraft (DUNAMIS) skall vila över mig.

Till sist missa inte att läsa den här boken helt gratis på nätet: Babylon Mystery Religion (Eng)

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.