Ett rop i nöden till Gud

Psa 61:1  För sångmästaren, till stränginstrument, av David. 2 Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! 3 Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. 4 Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.5 Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. 6 Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. 7 Du förökar kungens dagar, hans år skall vara från släkte till släkte. 8 Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. 9 Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

burdens1

David ber till Gud att han skall föra honom upp på en klippa högre än honom. (V3)
David bekänner att Herren är hans tillflykt och starka torn. (V4)
David vill bo i Herrens tält (TABERNAKEL) för evigt (V5)
David söker sin tillflykt under hans vingars skugga (NÅDASTOLEN) (V5)

Sedan kommer Anden och pekar på Messias som Davids son (V7-V8)

Då ser vi hur underbart den här Psalmen pekar fram på Guds hemlighet nämligen livet i nya testamentet.

stav

Klippan är Jesus Kristus (V3)
1 Kor 10:4  och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

På den klippan har vi vårt försvar (V4) Se ovan Mt 16:18 Dödsrikets portar skall inte ….

Vers 5 syftar ju tydligt på tabernaklet och på nådastolen vars keruber överskuggade.

tabernacle

Tabernaklet är en bild på Jesus..
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (GK: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Nådastolen är en bild av Kristi försoningsverk på golgata för på insidan av Tabernaklet fanns ju både det heliga och det allra heligaste. Där inne stod Guds ark och på toppen av arken fanns en nådastol av guld med keruber.
Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

ark-of-the-covenant-israel-ethiopia-solomon-sheba

Så vi ser att bilderna i GT får sin fulla sanning i Jesus Kristus.
Heb 9:5  Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta skall jag inte nu gå in på i detalj. 6 Så blev det ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. 7 I det andra rummet går endast översteprästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär fram för sina och för folkets oavsiktliga synder. 8 Därmed visar den helige Ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. 9 Detta är en bild av den tid som nu är: gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar.10 Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. (INRE) 11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.

Tabernaklet är alltså en bild på att vara i Kristus. Vårt nya löftesland är alltså i honom.
2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom (I OSS) sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Så hoppet David hade när han ropade till Herren i sin bedrövelse (Ps 61) är exakt samma hopp som vi har I Kristus. Gud måste göra det för vi kan inte klara av vare sig fienden eller vår gamla natur.

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

parousia6

Janne Ohlin / Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.