Tidstecken i Rymden 2

Kortare version finns nu även på Youtube

9 Av I den Hebreiska kalendern är ett mycket märkligt och laddat datum och just på den dagen har det skett många betydelsefulla händelser i den judiska historien.

Tisha B’Av eller den 9:e I månaden Av är kulminationen på en tre veckors period av sorg inför Gud. Den startar med en fasta den 17:e i månaden Tammus, det var då de första sprickorna syntes i muren strax innan det första templet förstördes. Under denna tre veckors period var inga bröllop tillåtna, inte heller fick någon klippa sitt hår. Från den 1:a till den 9 Av så var det sed att avstå från mat och vin (Förutom på Shabbat) och att bära nya kläder.

 • Enligt sägen var det samma dag Israels barn förkastade spejarnas rapport i öknen.
 • Förstörelsen av Salomos tempel år 587 f kr
 • Förstörelsen av andra templet år Romarna år 70
 • Romarna plöjde hela tempelberget år 71
 • Förstörelsen av Bar Cochba´s armé år 135
 • Englands utvisning av Judarna år 1290
 • Spaniens utvisning av Judarna år 1492
 • 1:a världskriget deklarerades 1914
 • Samma dag 1914 förföljdes Judar i östra Ryssland
 • Hitler proklamerade att döda Judarna på just den dagen
 • Treblinka förintelseläger i Polen invigdes 1942
 • Irak lämnade förhandlingar med Kuwait 1989
 • Gulfkriget startade 1990
 • Israels tillbakadragande från Gaza 2005
 • Israels tillbakadragande från Norra Samarien 2005

 

Gulf kriget startade den 9 Av 1990 och förebådar Harmagedon

3 år innan profeterar David Wilkerson i sin bok “Stöt i Baunen” : “Innan den verkliga förintelsen inträffar så kommer mindre förödelser att inträffa. Oljefälten i mellanöstern kommer att brinna och röken kommer att stiga upp både dag och natt från himlen som en varning för det som kommer

Så när något sker under perioden 1:a till 9 i månaden Av så är det någonting som kan ha profetiska dimensioner och särskilt för det Judiska folket. Och det här bekräftar återigen att det profetiska ordet har Israel som sin medelpunkt och inget annat.

Det är därför intressant att notera att det nu har varit 3 stycken totala solförmörkelser den 1:a i månaden Av 2008 (Finanskrisen startade samma dag) 2009 och 2010.

Exempelvis så skedde det i himlen den 17:e Juli 1994 (9 Av) en jättehändelse i den astronomiska världen. En komet vid namn Shoemaker-Levy 9 kolliderade med planeten Jupiter. Det var 21 stora bitar av kometen som rammade Jupiters yta och lämnade stora mörka spår.

Det var exakt samma dag 17:e Juli 1994 (9 Av)  som en bomb exploderade i det Judiska centret i Buenos Aires då 86 människor dog och över 300 skadades.

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Kan kometen som kolliderade med Jupiter 17:e Juli 1994 (9 Av) ha ett samband med Rom och profetiorna i ändens tid? Jupiter (Zeus) var den högste guden för Romarna och de förstörde Guds tempel i Jerusalem år 70.

Jag gjorde en intressant upptäckt nämligen den att Israel just år 1994 upprättade fulla diplomatiska förbindelser med Vatikanen.

Jonathan Gray skriver i sin bok ”Ark of the Covenant” sidan 105 så här:

 1994 skrevs ett avtal på mellan Vatikanen och Israel där Vatikanen skulle få egen suveränitet över de heliga platserna i Jerusalem. Staden skall fortsättningsvis vara Israels men skulle administreras av Vatikanen. Jerusalem skulle både ha en Israelisk och en Palestinsk borgmästare, men båda skulle vara underordnade Påven. Jerusalem skulle på så sätt bli en andra Vatikanstat.

Israel National News rapporterar följande:

”Peres rapporterade att han 1994 lovat Vatikanen officiell status i Jerusalem. I februari 2000 skrev Vatikanen och Palestinierna en överenskommelse om att Jerusalem skall få en särskild internationell status. Den överenskommelsen säger att den skall skydda de 3 monoteistiska religionerna och ge dem samma status och lika rätt att besöka stadens heliga platser ”

Jupiter är ett annat namn för Guden Zeus och det var i den Gudens namn som förebilden för Antikrist, Antiochos IV Epifanes reste upp ett altare i Jerusalems tempel år 167 f.kr

Är det så att Gud vill varna oss för Vatikanens kommande betydelse i det profetiska ordet. Det är högaktuellt nu sedan Påvens uttalande om en global ekonomi baserad på en världsauktoritet.

 

 

Mvh Janne Ohlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.