Tidstecken i Rymden 1

Luk 21:25 Och tecken (Semeion) ska ske i solen och månen och i stjärnorna (Gk: Astron) och på jorden skall ångest komma över folken, och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån,

Gk: Astron = Himlakroppar

Kometen Hale Bopp 22 Mars 1997

Två judiska män upptäckte en märklig komet som hade sin närmaste bana runt jorden den 22 mars 1997. Man gav kometen namnet Hale Bopp, och forskare räknade ut att förra gången kometen var i omloppsbana runt jorden var för 4210 år sedan. Det märkliga är att det blir vid den tid då Noa byggde arken. Därför kallas även den här kometen för “Noa – Kometen” >>

Kometen lämnade sin omloppsbana runt jorden 1998 och det är år 5758 i den bibliska hebreiska tidräkningen. När man sedan konverterar 5758 till hebreiska bokstäver så får man namnet “På Noas tid”

Inte nog med det för i den judiska muntliga traditionen finns det nedskrivet (Berachoth 58b) att när en komet passerar igenom konstellationen Orion , så är jordens förstörelse nära. Det var precis vad kometen Hale-Bopp gjorde. Den gick in i konstellationen Orion den 20 Maj 1997 och gick ur 16 Juni 1997. Är det inte märkligt? Har detta talats om genom de Semitiska släktleden ända från Noas dagar?

Jag tror att Herren vill säga oss människor någonting med det här. Var det en varning att Herren tänker det låta komma allt strängare domar över en värld som vänder honom ryggen?

 Josephus Flavius

Den romerske historieskrivaren Josephus Flavius skriver att det var en komet över Jerusalem som såg ut som ett svärd 4 år innan Jerusalems belägring år – 70.

KOMETEN HOLMES 17 P ETT STORT TECKEN PÅ HIMLEN

Profetiorna i bibeln säger att ett vilddjur i ändetiden skall lura in Israel i en falsk fred som nästan utplånar nationen i den stora vedermödan. Skulle då inte Gud visa tecken innan det sker? Svar: Det gör han också men många ser det inte!

När Elvor och jag är ute på föreläsningar om ändens tid så visar vi varför vi tror att det är just “kvartetten” som är det vilddjuret i Upp 13 (Detta kom vi fram till i studier oberoende av varandra). OBS! Vilket givetvis inte utesluter att det kommer en Antikrist senare.

Bland annat bekräftar Gud det med tecken i himlen. Första gången kvartetten officiellt samlades var under fredskonferensen i Annapolis i Nov 2007. Där lade man också fram den så omtalande vägkartan för fred.

Bara en månad innan det skedde så uppträdde på himlen det största fenomenet i historien nämligen kometen Holmes 17 P. >>  Hela den astronomiska världen talade om den här händelsen men det gick de kristna förbi. >>

Holmes 17 P började helt plötsligt expandera så att kometen snart var större än självaste solen. Holmes 17 P blev nu det största objekt som visat sig i vårt solsystem någonsin.

Holmes 17 p och Solen i jämförelse

Citat Wikipedia om Holmes 17 P

Comet Holmes (official designation: 17P/Holmes) is a periodic comet in our solar system, discovered by the British amateur astronomer Edwin Holmes on November 6, 1892. Although normally a very faint object, Holmes became notable during its October 2007 return when it temporarily brightened by a factor of about half a million, in what was the largest known outburst by a comet, and became visible to the naked eye. It also briefly became the largest object in the solar system, as its coma (the thin dissipating dust ball around the comet) expanded to a diameter greater than that of the Sun (although its mass remained minuscule).[2]

Detta händer alltså bara en månad innan fredskonferensen i Annapolis i November 2007 och bara ca 7 månader innan den stora finanskrisen startar 2008. När jag först studerade och såg detta samband visste jag inte om att Holmes 17 P skulle besöka jorden igen efter 6,9 år = 2013 (Tecken Vedermödan?)

Mer om Holmes 17 P >> Intressant är att New Age kretsar tror att Holmes 17 P kan vara den stjärna som skall visa sig innan Maitereya visar sig och deras nya tidsålder bryter fram. >> & >>

Efter Holmes 17 P så kommer det 3 totala solförmörkelser den 1:a i månaden Av på den Hebreiska kalendern 3 år i rad. 2008 – 2010 sedan börjar helt plötsligt solen uppträda mycket konstigt och oroligt och en ökning av den seismiska aktiviteten på jorden. (Jordbävningar och Vulkanutbrott)


Vulkanutbrott är ett tidstecken

Det här som sker är exakt vad profetiorna säger skall ske innan Herrens dag kommer.

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen (Kometer mm) och på jorden: blod, eld och rökpelare (Vulkanutbrott) 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

 • Oktober 2007  Holmes 17 P (Största tecknet på himlen någonsin)
 • November 2007 (Fredskonferensen i Annapolis)
 • 2008 Total solförmörkelse 1 Av (Finanskrisen startar samma dag)
 • 2009 Total solförmörkelse 1 Av
 • 2010 Total solförmörkelse 1 Av
 • 2011 Solförmörkelse på Jerusalemdagen (1 Juni)
 • 2012 Solförmörkelse på Jerusalemdagen (20 Maj)
 • 2013 Solförmörkelse på Jerusalemdagen (9 Maj)
 • 2013 Holmes 17 P kommer tillbaka 7 Juli
 • Sedan kommer det märkliga tecken i form av totala Sol och Månförmörkelser på Festdagarna i den Hebreiska kalendern 2014 – 2015 (Mark Biltz upptäckt)

SOLFÖRMÖRKELSER

 • Apr 29, 2014 Total: (Nisan 30, 5774)
 • Oct 23, 2014 Partial: (Tishri 30, 5775)
 • Mar 20, 2015 Total: (Nisan 1, 5775)
 • Sept 13, 2015 Partial: (Tishri 1, 5776)

Månförmörkelserna är så kallade Tetrader alltså 4 fulla månförmörkelser utan några partiella emellan.

MÅNFÖRMÖRKELSER

 • 2014 Apr 15 Total (Nisan 16, 5774) (Feast of Firstfruits)
 • 2014 Oct 08 Total (Tishri 15, 5775) (Feast of Tabernacles)
 • 2015 Apr 04 Total (Nisan16, 5775) (Feast of Firstfruits)
 • 2015 Sep 28 Total (Tishri 16, 5776) (2nd day of Tabernacles)

Vad vill Herren visa med detta? Jo att det är dags att göra sig iordning för mötet med brudgummen som kommer tillbaka för att hämta oss. Tidstecknen visar vad allt kommer att leda fram till nämligen att Kvartetten delar Israel. Och när det sker är det bara en kort tid kvar.

Mellanösternkvartetten  och Tony Blair är deras “mun”

Läs den profetiska varningen vi fick om Tony Blair >>

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

 

Sak 1:18 Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se, där var fyra horn. 19 Jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa?” Han svarade mig: “Det är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.” 20 Och HERREN lät mig se fyra smeder. 21 Jag frågade: “Varför har dessa kommit och vad skall de göra?” Han svarade: “Där är de horn som skingrade Juda, så att ingen kunde lyfta upp huvudet. Men smederna har kommit för att förskräcka dem och slå av hornen på de hednafolk som har lyft sitt horn mot Juda land, för att skingra dem som bor där.”

Mvh Janne Ohlin

 • Obs!  finns nu även som video på Youtube

 


 

 

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.