AVFALLET KOMMER INNAN HERRENS DAG

Karin Jansson mailade och påminde om ett av hennes nyhetsbrev. Empowered 21 >>
New Apostolic Reformation using Empowered21, Assemblies of God, to further agenda? >>
Rick Warren: Follow Jesus Like Nazis Followed Hitler
Unlike Assemblies of God and many other denominations, Cindy Jacobs and other NAR leaders do not believe there will be a rapture. While the rapture is not a salvation issue, NAR eschatology is a strange misinterpretation of the Bible and comes with many potential consequences. Rather than being raptured, Jacobs believes the end time church will remain and conquer, taking dominion over the earth. (= Det rike Påven och Rick Warren menar)
Det är väl exakt samma lära som Katolska Kyrkan har LÄS Alltså det här ser ut som om allting kommer samman, ogräset samlas ihop först. Profetia genom Jerry Potter (mp3) fråm 1984 >>
Empowered 21 och Agenda 21 handlar alltså om “Kingdom Now” “Dominion” läran. (NAR) Kan den knytas till Hillsong också? Lägg märke till hur fokus förflyttas från Jesus till oss >> (Detta syns tydligt även i Svenska församlingar som tar in detta)
Två Ohlins funderingar som bara måste läsas i ovanstående ljus.
27/4 -10 >>
28/10 -10 >> “Strömmar som bildar en flod som översvämmar allt” – och drar till Rom – Empowered 21 stämmer in på en profetisk varning
Fråga hur visste Paulus att det stora avfallet måste komma INNAN Herrens Dag?
2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2Th 2:2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,
Jo det står ju här på Hebreiska:
Sep 2:1 Församla er, ja, kom samman, (HEB:= TORRA LIVLÖSA GRENAR SOM SAMLAS IHOP) du folk utan blygsel, 2 innan ännu beslutet genomförs – som agnar far den dagen fram – innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan HERRENS vredes dag kommer över er. 3 Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på HERRENS vredes dag.
Vi skall styrka detta med ett bibelställe till.
Sep 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja (HEB: REDAN HA AVSKILJT) från dig dem som jublar så segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn,(UPP 14:5) och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem.
Innan Herrens dag skall det ju komma tecken i Solen Månen och Stjärnorna. Så tajmingen för ett stort avfall borde ju vara ganska perfekt.
Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.
This entry was posted in PROPHECY and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.