När mänsklig visdom kommer på skam

2 Mos 15:26 Han sade: “Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

Egypten är en bild av världen, och i Egypten så tillät Gud att det kom sjukdomar. Men Gud gjord en skillnad mellan Israels barn som bodde i Gosen och de som var utanför. Ordet Gosen kan översättas: Att dra sig nära någon! (Helgelse)
Uppenbarelseboken skiljer på dem som tar märket och de som inte tar märket. Och på dem som tar märket kommer tydligen sjukdomar i form av bölder. Det kommer alltså att bli skillnad mellan dem som tar märket och de som inte gör det.
Att vi med stormsteg går mot Upp 13 och det kontantlösa samhället är lätt att se. Bernt Isaksson gjorde oss uppmärksamma på en tidningsartikel som visade att man helt enkelt inte vill ha någon kontanthantering i bankerna. KONTANTLÖSA BANKER HOTAR KOLLEKTERNA
Vi är alltså framme vid den tid som Bibeln kallar för Ändens tid som kommer att avsluta den här tidsåldern med Jesu tillkommelse. Men innan basunen ljuder så kommer världen att drabbas av stora svårigheter som tydligen kommer att göra människor fyllda av skräck.

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

På jorden skall människor stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Det är samma sak som att människans visdom inte längre räcker till. När vi är ute och undervisar om Ändetiden, visar vi hur de 4 vindarna och de 4 hästarna är samma sak. (Det är detta som rör upp havet) Och att det är domar från Gud över jorden är tydligt i Upp 6.

 Uppenbarelsebokens 4 hästar eller 4 vindar
Låt oss nu titta på den sista av dessa hästar så skall vi ta upp en otroligt skrämmande  utveckling som man sett de senaste åren.

Upp 6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: “Kom!” 8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. (GK: THERION = Som i ordet Bakterier)

Det här är exakt vad Jesus sa skulle ske strax innan han kommer tillbaka igen.

Luk 21:10 Vidare sade han till dem: “Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike.11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

En av hästarna/vindarna kommer att innebära att bakterier skall utvecklas som ingen medicin i världen kommer att bita på. Det är precis den utvecklingen vi ser nu med sjukhussjukan bl a. Den senaste i raden är en könssjukdom som började i Japan men som nu sprider sig runt om vår jord, nämligen en obotbar Gonorré.

Detta är den senaste i raden av bakterier som har blivit resistenta mot all slags Antibiotika. Forskarna säger i artikeln att de här “nya” sjukdomarna hotar att slå ut hela civilisationen >> Artikeln nämner även en ny sorts obotbar Tuberkulos.

Jes 24:3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

De 4 hästarna/vindarna sänder just förbannelse över jorden. De här 4 hästarna/vindarna är så lika de Guds 4 straffdomar som nämns i GT

Hes 14:21 Därför säger Herren, HERREN: Hur mycket värre blir det inte, när jag sänder mina fyra svåra straffdomar: svärd, hungersnöd, vilddjur och pest över Jerusalem för att där utrota både människor och djur.

Vi kan förstå meningen med att Gud sänder dessa domar om vi läser i Uppenbarelseboken. Han vill att människor skall omvända sig till honom så att han kan ge dem förlåtelse ifrån Synderna och ett evigt Liv.

Upp 14:7 Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.”

Upp 15:4 Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.

Ändå trots alla dessa till synes uppenbara domar, från Gud så kommer många att förhärda sina hjärtan.

Upp 9:20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. 21 Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.

Men som sagt var, för Guds folk är det dags att leva i ljuset i Gosen för snart får vi höra basunen och då väntar oss en evig förlossning från en förgänglig värld.

 Landet Gosen i Egypten

 Av Janne Ohlin

Ps! För vidare studier om detta
Chuck Missler >>
CALVARY ADVISOR
Ryttarna på Hästarna
The Ecology of Infectious Diseases
CUTTING EDGE
Rider on the Pale Horse

 

 

This entry was posted in PROPHECY. Bookmark the permalink.