Frukta ej för Dödens Portar – Förtrösta på Klippan!

Vid Caesarea Philippi fanns 2 tempel vid Jesu tid, det ena var upprest för Caesar till hans ära. Det andra templet var rest till guden Pan. Bredvid Pans tempel fanns ett djupt bottenlöst hål som kallades “Bottenlösa brunnen” eller “Dödsrikets portar”

Man trodde att här bodde de avlidnas andar och det var här de onda andarna kom upp ifrån, Ingen hängiven Jude gick frivilligt hit. Med den lilla bakgrunden så kan vi bättre förstå Jesu undervisning om “Dödsrikets Portar” för det var precis här vid Caesarea Philippi Jesus undervisade om “Klippan” –  “Himmelrikets nycklar” och “Dödsrikets portar”

Mat 16:13 Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: Vem säger folket att Människosonen är? 14 De svarade: “Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” 15 Han sade till dem: “Och ni, vem säger ni att jag är?” 16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son. 17 Jesus sade till honom: Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen. 20 Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Lärjungarna var säkert lite rädda när de kom till det här området, för vi kan se att de tydligen var livrädda för spöken på andra ställen i evangelierna. De skrek när de trodde att Jesus var ett spöke när han gick på vattnet vid Genesarets sjö tex.

Nu säger Jesus på just den här platsen att han skall bygga sin församling på “Klippan” vilken vi vet är han själv. Och den som låter sig byggas upp på den klippan skall få himmelrikets nycklar och auktoritet över “Dödsrikets Portar”. Han beskriver alltså ett andligt tempel som har mer makt än Caesars Tempel som har mer makt än Pans tempel med dess “Dödsrikes Portar”

Caesars tempel representerar politisk makt
Pans tempel representerar den avfallna religionen i Israel

Det här beskriver också en perfekt bild på vad som nu sker i världen och som beskrivs i Uppenbarelseboken 13 nämligen politisk och religiös makt.

Pan har gett namn Panentheism och Panteism = Gud är i allt och Gud är allt, det ger oss en ledtråd vad som kommer upp ur den “Bottenlösa Brunnen” i Upp 9.

Varför denna plötsliga explosion av New Age och Mysticism i våra dagar? Vart leder det? Jo till ett Babylon av Religion och Politik precis som i Nimrods dagar (Baal)

I Jes 14 ser vi att kungen över Babylon är en stjärna som fallit till jorden.
I Upp 9 ser vi stjärnan öppna avgrundens brunn

Det är alltså en kopia på Jesus som är den klara morgonstjärnan. Det handlar om Antikrists ande och det är alltså Panenteism eller Panteism.

Jes 14:12 Hur har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare!

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen.

Solveig Hendriksen brukar säga att det är det mystika upplevelsen som drar och samlar babylon  tillsammans. Vad är då en sådan upplevelse? Jo att vi är ett med världsalltet alla hör vi samman och att det finns liksom en gudagnista i alla människor.

 Ur Roger Oaklands bok Faith Undone:

Den här visdomen har genom Emerging Church tagit över andligheten hos massor av liv. Och det är oroande, för mystiken är rotad i Panenteism (Gud är i alla ting) och Panteism (Allt är Gud).

I Bubers bok “Ecstatic Confessions: The heart of Mysticism”, så säger han: “Det är ingen Gud förutom vår värld, Och ingen värld utan vår Gud. Det är vårt Egos högsta mål att bekänna att det har blivit Gud – ja varför inte? Det är ju ingen skillnad mellan världen och mig själv. Jag har ju blivit Gud.

Varför inte?” Frukten av Mysticismen är Interfaith. Och i det område där allting blir ett och förenas där antar man att varje människa skall förenas. Gud och skapelse samexisterar här men inte Jesu Kors, tydligen. Förkastelsen av försoningen och Jesu offer är dit den här Interfaith-rörelsen leder. SE VÄRLDSKYRKAN

1Joh 5:1 Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. 2 När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. 3 Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. 4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

 Mvh/Janne Ohlin

 

 

 

 

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.