Olika syn på Nattvarden

KATOLSKA KYRKAN

Eukaristi (Gk: Tacksägelse) menar man är ett offer som man menar kan förmedla nåd om det tas emot med värdighet. Eukaristin är för dem den bokstavliga närvaron av Jesu död på korset men på ett oblodigt sätt. Därför kallas det även för mässans heliga offer och man menar att det ger bokstavlig förlåtelse för synd.

I den Katolska nattvarden menar man att brödet och vinet bokstavligen förvandlas till Jesu kropp och blod. Den förvandlingen kallas för “Transubstantiation” och kristi närvaro i detta sakrament kallar de för “Real Presence

ORTODOXA KYRKAN

Den ortodoxa kyrkan accepterar Eukaristin som ett offer men kallar det utåt sett för ett “Mysterium” istället för “Sakrament” de accepterar även läran om “Real Presence” Men de gör inget försök att försöka förklara hur det hela förvandlas utan kallar det för ett Gudomligt “Mysterium” Den Eukarististiska mässan kallas här för en  Gudomlig Liturgi.

Det verkar tex som om Peter Halldorf hämtar mycket ifrån den Ortodoxa traditionen

LUTHERSKA KYRKAN

Hos Luther finns det en gemenskap med offret alltså mellan brödet och vinet och Jesus Kristi kropp och blod. Man menar att Kristi kropp och blod är närvarande i form av vinet och brödet. Man kallar detta för Consubstantiation.

Luther förkastar tanken på att Eukaristin skulle bokstavligen (making present) vara samma sak som Jesu offerdöd på korset.

KALVINISM

Kalvin menar att Jesus är inte är bokstavligt närvarande i sakramentet men andligt närvarande. Men de som tar emot sakramentet i tro kan genom Anden ta emot det Eukaristin erbjuder. (Jesu Offer på korset). Detta kallas ibland för Receptionism

 

BAPTISMEN

Hänvisar till nattvarden som en minneshögtid, man förnekar både en fysisk och en andlig närvaro i själva brödet och vinet. Man menar här att hela nattvardmåltiden är en minneshögtid inför Herren. Det är en proklamation att Jesus besegrade synd och död på Golgata. Man kallar detta på engelska för Memorialism.

Janne höll nyss en predikan om detta med Upp 5 som utgångspunkt. (Mp3)

Källa: http://christianityinview.com/eucharist.html

Mvh Janne Ohlin

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.