Den sanne Jesus!

Den sanne Jesus!

Utdrag ur Ohlins funderingar 17/5-2012. Läs hela >> .

Att enas runt “Jesus” därför att man säger sig tro på honom, räcker tyvärr inte. Att tala om Jesus utan Golgata och FRÄLSNINGEN leder till en new age-kristus. Korsets budskap får därför aldrig tystas eller tonas ned. Det är det centrala. Många inom nyandligheten bekänner sig tro på “Jesus”, men det är inte Bibelns Jesus. Det är en förfalskning, enbart en av många “lärda mästare” och man förnekar synd och behovet av Guds frälsning, som Bibeln så tydligt talar om.


Att påstå att Jesus offras vid varje katolsk och ortodox mässa, beskriver likaså en annan Jesus eller lögner
om den sanne Jesus, Guds Son. Om man säger sig tillbe Bibelns Gud men också ber till “himlens drottning” och avlidna människor, är man i mörker och villfarelse. Då är man motståndare till Gud och Guds folk. Så här var inställningen hos ledarna när Guds folk [Israel] skulle bygga upp templet i Jerusalem efter återkomsten från Babylon.

Esra 4:1 När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt HERREN, Israels Gud, 2 gick de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: “Låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni, och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit.” 3 Men Serubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sade till dem: “Ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi skall själva bygga huset åt HERREN, Israels Gud, så som den persiske kungen Koresh har befallt oss.”

Blandreligion

Orsaken var inte kärlekslöshet eller stolthet. Det var ödmjukhet inför Guds helighet, gudsfruktan och en vägran att beblanda den äkta tron på Herren med blandreligion och villfarelser som Gud hade förbjudit. De som kallas “motståndare” här, var människor med blandreligion. De sa sig tillbe Israels Gud men de tillbad också andra gudar. De kallas samarier i NT och det fanns alltså en orsak till varför judarna inte umgicks med samarierna.

När Jesus mötte den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn, var det med både NÅD och SANNING, (Joh 4). Kvinnan blev frälst och fri och hennes vittnesbörd ledde till väckelse i staden. Vi kristna kan bli sanningsivrare men tappa bort nåden. Då blir vi lagiska och obarmhärtiga. Vi kan också tappa bort sanningen och enbart tala om nåd. Då blir vi flummiga och förlorar skärpa och urskiljning. Båda dikena gör oss kärlekslösa.

Idag tycks det bli allt vanligare att ledare resonerar tvärtemot Serubbabel och Josua. Ungefär så här: “Javisst får ni vara med. Desto fler vi är desto bättre och desto starkare är vi…” Så går det till när MÄNNISKOR ska åstadkomma enhet. Om inte utgångspunkten och centrum är NÅDEN och SANNINGEN utifrån Bibeln och JESU EGNA ORD, då får man förvirring [Babel], för Guds nåd och sanning är oskiljaktliga. 

Serubbabel stod som förebild för den kommande Messias i och med hans ledarskap över tempelbygget. Namnet hade han fått i Babel och det betyder utspridd i Babel eller utspridd [utbredd] förvirring.

Babel betyder förvirring och kommer från balal [Strongs H1101], som betyder “att svämma över (särskilt av olja), underförstått att blanda, (även foder) – smörja, förväxla, mingel, blanda (själv)”. Jag skulle vilja dra slutsatsen att det beskriver blandreligion [andlig mat/foder jmf laglöshet (grek. anomia)], en falsk smörjelse [oren ande] och en falsk enhet som leder till förväxling [av sanningen] och att laglösheten därför svämmar över [avfall]. Det är ungefär samma beskrivning om “skökan” i Upp-boken.

På grund av den ogudaktiga enhetsträvan i Babel utifrån andlig förvirring, stoppade Gud bygget och spred ut [ordet “puts” betyder slå något i bitar, förskingra eller kasta ut] människorna. Så kan vi se mönstret upprepas, att falsk enhet och andlig förvirring leder till splittring (i slutänden).

Men Gud hade gett löftet till dem som vände om och höll sig till honom.

Hag 2:10 Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger HERREN Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid [shalom], säger HERREN Sebaot.

Den slutliga uppfyllelsen var inte ett fysiskt tempel, utan det andliga templet med Jesus, “den levande stenen” som ger liv till alla som kommer till honom. Härligheten syftade på Jesus som kom med Guds närvaro. Ordet frid [shalom], kan beskrivas med att utspridda delar kommer samman och sätts på rätt plats [= enhet]. Jesus samlar sitt folk och han bygger sitt tempel av människor som tror på honom – och bara håller sig till honom.

1Petr 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

Jesus samlar även ihop gruset av trasiga människor som är lika ruiner med “grusade” förhoppningar, av ett liv i synd utan Gud. Jesu blod renar från all synd (1 Joh 1:7). Guds kärlek är det enda hållbara som håller samman de trasiga bitarna i en sann enhet och frid. Män och kvinnor som är Guds tjänare samlar till Jesus Kristus och böjer sig till de minsta, till “gruset”.

Tiden är inne att låta Jesus bygga och att samla till honom.

Ps 102:14 Du skall gripa in och förbarma dig över Sion, det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. 15) Ty dina tjänare har dess stenar kära, de förbarmar sig över dess grus. 16) Hednafolken skall frukta HERRENS namn och alla jordens kungar din härlighet, 17) när HERREN bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. 18) Han vänder sig till de utblottades bön och föraktar den inte. 19) Detta skall skrivas ner för ett kommande släkte och ett folk som han skapar skall prisa HERREN. 20) Ty han blickar ner från sin heliga höjd, HERREN skådar från himlen ner till jorden 21) för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn,

Hag 1:8 (1917 års övers.) Men dragen nu upp till bergen, hämten trävirke [trä – symboliskt för korsets budskap] och byggen upp mitt hus, så vill jag ha behag därtill och bevisa mig härlig, säger HERREN.

/Elvor Ohlin

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.