BALANS

Jag har ett budskap jag upplever att Anden manar mig att skriva! Då är det alltså till någon eller några som behöver höra detta !

1 Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. 5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt,

Församlingen i den antika staden Korint startades genom aposteln Paulus arbete. Efter att ha besökt Aten kom Paulus till Korint (Apg. 18:1–17) och tillbringade ett och ett halvt år där, förde många till tro på Jesus Kristus och försökte göra lärjungar och få dem att växa upp i tron till mognad.

Hans två brev till församlingen i Korint visar att det fanns stora problem i församlingen. 1 Korintierbrevet visar att det fanns moraliska problem, problem angående läran, problem i församlingens ledarskap, problem när det gällde de karismatiska nådegåvorna, andliga tjänsterna. Ja det var allmänt strul och skall vi tro en del kommentarer så hade det ockulta som den här staden var känd för börjat strömma rakt in i församlingen. Nej Paulus hade inget emot kvinnorna utan dessa ockulta kvinnor som kom in och störde ordningen.

Vad skall man göra med en sådan problemkyrka? Kan du tänka dig att istället för att skrika och bli frustrerad bad och tackade Paulus alltid Gud för dem. Paulus tillbringade mycket tid i detta brev med att tillrättavisa synd och korrigera olika problem. Men han var ändå uppriktigt tacksam för Guds verk i de kristna i Korint för det var som många församlingar idag en splittrad församling. När du tittar på breven till församlingarna i uppenbarelseboken kan vi se på dem med både glädje och sorg precis som Jesus gör i de breven.

Det är någonting som jag upplever är så viktigt det finns alltid det äkta vetet och så finns det för det mesta även ogräs. Om vi tappar balansen kommer vi snart att bara se ogräs och glömma bort att uppmuntra det äkta vetet samtidigt. Den som känner sig kallad att predika och peka ut synder och korrigera villfarelse måste samtidigt visa kärlek och uppmuntra de små. Om vi inte aktar oss kommer obalansen smygande vi ser bara fel överallt och det kan leda många in i en negativism. Alla som står i den här tjänsten att kalla sig väktare måste väga med kärlek och det kan bara Den Helige Ande skapa i oss. Sen finns det en annan fara du tror att du gör Gud en tjänst när du pekar ut alla fel detta är inget annat än självrättfärdighet och det leder förr eller senare till fördömelse.

Paulus var särskilt tacksam för den nåd de fick av Jesus Kristus. Allt gott, allt värt att vara tacksam över bland korintierbrevet kom till dem av nåd. Nåd betyder att Gud ger fritt, av sina resurser där han tycker att det behövs. Den som står i väktartjänst måste ha upplevt mycket av Guds Nåd själv för annars finns det inget av värde som strömmar ut från hans tjänst.

Guds nåd hade en effekt bland de kristna i Korint. Korintierna var en “rik” kyrka, inte bara materiellt, utan också i sitt tal och sin kunskap om Jesus (allt tal och i all kunskap … vittnesbördet om Kristus, 1:6), de överflöde i gåvor som kom genom Guds nåd 1:7)

Lägg noga märke till vilken balans Paulus har när han ser på problemkyrkan i Korint. En del av dem höll på att spåra ut i gnosticism men en del höll kvar det verkar vara som dagens församlingar. En obalanserad kärlekslös väktare hade säkert dömt ut alltihop men vi brukar säga dra inte ut ur din församling om du inte upplever en maning att göra det. Så var det för oss vi hade legat på knä och bett för församlingen i flera år. Det var hjärtskärande att se utvecklingen. Vi visste att Gud kallat oss till den församlingen vi visste också när Gud kallade oss ut ur den församlingen. Det är oerhört viktigt att vara i Andens ledning och vara på den plats där Gud ställt dig.

Den tjänst du har inför Gud är oerhört viktigt att det är han som ställt dig i annars finns inget beskydd när fiendens attacker kommer. Många vill upp på en plattform och resa runt och tala men förstår inte vilka attacker man får möta i en sådan tjänst. Vi har rest runt på många platser i Sverige och predikat Guds ord. Vi reste över helgerna från Fredag till Söndag kväll och predikade under flera år hade inte Gud kallat oss till det hade vi aldrig orkat kampen kunde vara så hård att det hände att man grät på Söndagskvällarna. Att stå i en förkunnartjänst är ingen lek det är att ge sig in i en krigszon om inte hela rustningen är på kan vi bli allvarligt skadade.

Naturligtvis tror jag Paulus inte gladde sig åt allt som var tokigt i läran han gladde sig att det fanns äkta vete i åkern mitt bland allt ogräset. Där ser vi det igen vad vi talade om balansen måste finnas där annars tappar vi vår glädje och åklagaren kan gå segrande fram. Framför allt måste vi förstå att det är Guds församling och inte vår. Det är Guds verk och inte vårat tack och lov vi måste balansera upp negativismen mot positivismen det kommer både vi och vår omgivning att må bra av.

Till sist tack o lov för alla människor som nu hört av sig på både mail och telefon den senaste tiden. Vi är inne i ett nytt spännande skedde i Guds plan i Parousia Mission och i våra liv – Bed gärna för oss att Guds vilja får ske nu i alla kontakter med människor. Utan bön är det omöjligt för Guds verk att gå framåt så tack alla ni som ber för oss jag vet att det är en hel del som gör det.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

OBS! Nästa möte med Parousia Mission blir Sönd den 19/3-23 Kl 14:00 – Vi skall testa att livesända den i Parousia gruppen på FB (OBS! Privat Grupp) om det går

Mvh Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.