Smord teologi del 1 – Profetiskt budskap

SMORD TEOLOGI 1 = Ett Profetiskt budskap!

1 Joh 2:24 Låt det ni har hört från början förbli i er. (Evangeliet/Läran = Vad Jesus Kristus redan har fullbordat för människan) Om det som ni har hört från början förblir i er (Evangeliet/Läran = Vad Jesus Kristus redan har fullbordat för människan) kommer ni också att förbli (Gk: Meno = Förbliva kvar på en given plats det är i hans hus) i Sonen och i Fadern. (De kommer då att förbliva i oss Joh 14:23 + 15:4) 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. (Då måste först en frikännande dom kommit = Rättfärdighet) 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. (Gk: Planao = Leda någon bort från denna säkra plats i Guds Andliga Hus) 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Andens uppenbarelse om Sanningen) som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er (I De Gnostiska ockulta hemligheterna) utan vad hans smörjelse (Anden uppenbarar är ljus = Ef 5:14) lär er om allting är sanning (Gk: Aletheia = Uppenbarad realitet och ljuset) och inte lögn. (Gk: Pseudo = Skickligt gjord kopia på den kristna tron men ändå mörker) Förbli i honom så som den (Smörjelsen eller Anden uppenbarade ljus) har lärt er. (Gk: Meno = Förbliva kvar på en given plats det är i hans hus)

Detta har i allra högsta grad med min förra serie att göra: Gud människan och andemakterna! Elvor och Jag har nämligen haft exakt samma dröm när vi har det är det något viktigt Gud vill säga och varna för. Vi börjar att förstå att detta är en varning ifrån Gud ställd till Kristenheten i vårt land! Jag drömde att falska Apostlar och Falska Profeter intog Pingströrelsen och Herren förflyttade mig i Anden i drömmen till Pingströrelsens högkvarter symboliserat av Filadelfiakyrkan i Stockholm. När de kom in där blev det först en jättestor splittring jag såg hur hela läktaren bara reste på sig och gick rakt ut ur kyrkan. Sedan visade Herren mig att sensualitet tog över plattformen medan Elvor såg att plattformen blev som is. Allting såg ut som en amerikansk megakyrka där Guds ord ersätts av uppträdande och olika upplevelser av själiska ”kickar”

Mat 24:11 Många falska (Pseudo: En skickligt gjord kopia) profeter (Gå före och lysa upp en väg eller sak som ser ut att vara äkta och värdefull) skall träda fram och bedra (Gk: Planao = Leda någon bort från denna säkra plats i Andliga Guds Hus) många.12 Och eftersom laglösheten tilltar (Ju mer man älskar den här lögnen kommer man in under Guds dom) kommer kärleken (Agape som bara finns i Guds Ande) att svalna hos de flesta. (Det kommer att bli iskallt och mörker där den här lögnen råder) 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. (Den som förblir i Guds andliga Hus och vaktar på Evangeliet och inte följer de falska Apostlarna och Profeternas väg kommer att bli frälst när tiden är slut)

För några månader sedan fick jag lämna ett profetiskt budskap till en pastor som är inblandad i den här falska Apostoliska – Profetiska rörelsen (NAR)
1/ Han var drucken
2/ Han sov och vaktade inte Guds Hus
3/ Herren skulle ställa honom till ansvar att han släppt in en annan ande i församlingen
4/ Guds välsignelse skulle tas bort och ersättas av förbannelse
5/ Allting som han förlitade sig på skulle bli ostabilt
6/ Jag Herren ger dig tid att omvända dig från din stolthet
7/ Jag såg en fruktansvärd dom komma över dem som använder evangeliet som handelsvara
8/ Herren själv talade från himlen och sa: Denna dom är för länge sedan bestämd och kommer över alla som handlar så här!

Jag fick nog en bekräftelse på detta budskap genom en artikel av Holly Pivec så det får bli budskap nr 2 i den här serien. Vad jag menar med smord teologi är ju lite ironi bakom det kanske ni förstår. Trosrörelsen kallar ju allting för “smort” men de lägger en helt annan innebörd i orden.

Janne Ohlin Göteborg

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , . Bookmark the permalink.