Påskdagen-Uppståndelsedagen

Påskdagen-Uppståndelsedagen

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
Påskdagen 21 april 2019
Lyssna på Mp3

Jag brukar kalla påskliljan ”Uppståndelseblomman”. Som knopp är den ganska tråkig och intetsägande (tycker jag) men den döljer en fantastisk blomma, en majestätisk krona.

Golgata såg ut som ett nederlag, ett totalt misslyckande, slutet på alla förväntningar och allt hopp. Det såg ut som om djävulen och ondskan hade segrat. Man hade inte bara dödat en oskyldig människa – man hade dödat Guds Son! Det är den yttersta konsekvensen av människan som är bortvänd från Gud och som vill styra världen utan Gud.

Ibland tillåter Gud saker hända som vi inte förstår… Gud tillät att Jesus blev oskyldigt dömd och avrättad utan att hindra det. Innebörden av Jesu död var dold för människan. Det är likadant idag. Den kristna påsken verkar dyster och tråkig för människan, eftersom innebörden är dold på grund av andlig förblindelse.

2Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

För den pånyttfödda människan som har upplevt påskens verklighet i tron på Jesus, är den däremot den högsta skatten och det dyrbaraste som har hänt.

Förlåten (förhänget) brast
Förlåten eller förhänget framför det allra heligaste i templet rämnade mitt itu när Jesus gav upp andan och “skiljemuren” var riven.

Mark 15:37  Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. 38  Då brast förlåten i templet [naos = det innersta] i två stycken, uppifrån och ända ner. 39  När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sade han: “Den mannen var verkligen Guds Son.”

Det var från nådastolen i det allra Heligaste som Gud skulle uppenbara sig, 2Mos 25. Nu var vägen öppen till det Allra heligaste. Storleken på förhänget sägs ha varit 10 cm tjockt och 18 x 9 meter. Enligt den judiske historieskrivaren Josefus kunde “..4 hästar i varje kant inte få den att rämna”.

Jesu rop ”Det är fullbordat” innebar att nu och för alltid är det fullbordat.

Hebr 10:19  Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20  på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

I berättelsen om den gode herden, sa Jesus:
Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst…

Djävulen visade sitt rätta ansikte i svek, förräderi, girighet, hån och förakt, lögn, avund, feghet, tortyr, mord och död… det han kan utföra genom människor.

JESUS visade vem Gud ären Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning… som gav sitt liv för alla och han ger förlåtelse och evigt liv till alla som vänder sig till honom och bekänner och ångrar sin synd – och följer Jesus.

I den hebreiska Bibeln står lamm enbart i singular (ental), enligt messianska judar. Det säger oss att det bara finns ”ett lamm”, ett sant påskalamm /offerlamm: ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd”, sa Johannes döparen.

Delaktighet – inte ersättning
För oss som hedningar innebar det delaktighet, inte ersättning. Paulus talar här om Kristi hemlighet:

Ef 3:6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.

Vi ersätter inte judarna, men vi blir inympade i det äkta Olivträdet, i det Nya förbundet. De judar som förkastar Jesus blir borthuggna men den tiden har börjat då alltfler judar blir åter-insatta eller inympade igen, därför att de tar emot Jesus som Messias (Rom 11).

Rom 11:30  Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. [evangeliet gavs till hedningarna] 31  Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. [det sker när judarna ser att sanna kristna känner deras Gud bättre än de själva – och Paulus ville väcka deras avund så att förstår att Jesus är Messias  och judarnas konung] 32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. [både judar och hedningar]

Jesaja 53 brukar kallas ”det förbjudna kapitlet” eftersom rabbinerna förbjöd judarna att läsa det. Idag läser allt fler judar och ser att det måste handla om Jesus. I den hebreiska masoretiska texten som judarna har (GT) har rabbinerna kortat av bokstaven vav till yod i Ps 22:17 – dvs. från ett streck till en punkt och översatt versen: ”som lejon är mina händer och fötter” istället för våra svenska biblar som är helt korrekt: “de har genomborrat mina händer och fötter”. Varför ändras det av rabbinerna som alltid annars varit så otroligt noga med bibeltexten? Svaret är att det var alldeles för likt det som hände Jesus [Yeshua] på Golgata.

Nu är vi framme vid påskdagen och vi läser från Johannes evangelium:

Joh 20:1  Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. 2  Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: “De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” 3  Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven.

I Synagogan läser man enligt tradition från Höga Visan.

HV 4:6  När dagen blir sval och skuggorna flyr [alternativ översättn. tills morgonen gryr och skuggorna försvinner], vill jag gå bort till myrraberget till den rökelsedoftande höjden.

Med andra ord kan man säga: ”jag vill gå bort till Golgata kulle, Myrraberget, och till graven..” Myrra var en väldoftande flytande gummiharts, en slags intorkad kåda som användes både som den finaste parfym och som medicin. Den ingick i den heliga smörjelseoljan i tabernaklet och templet, som allt skulle smörjas med. I HV kan man säga att myrra står för kärlek och den Helige Ande.

Jesus blev också bokstavligt smord med myrra (och aloe) som Nikodemus hade med sig till korset.  Det var han som kom till Jesus på natten för att få svar på sina frågor (Joh 3). Josef från Arimatea (en annan rådsherre) fick ta ned Jesu kropp och lindade den med salvorna och la den i en ny grav som han ägde, i den trädgård som låg strax intill (Joh 19:38-42). Allt som Jesus, Guds Smorde, gjorde var en väldoft inför Fadern.
Det står om “konungen”, som profetiskt talar om judarnas konung.

Ps 45:9 Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder, från elfenbenspalats gläder dig strängaspel.

Joh 19:19 Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.” 20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” 22 Pilatus svarade: “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.”

Konungarnas Konung kröntes med en törnekrona.

…den rökelsedoftande höjden. Rökelsen talar om Jesu bön och förbön i Getsemane och hans förlåtelse på korset: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!” Det var en bön i Ande och sanning och fullkomlig, oändlig kärlek. Jag tror inte att vi ska ”förringa” judarnas skuld här, för ”där synden är större överflödar nåden desto mer”. Detsamma gäller oss, för vi är alla syndare och står med skuld inför Gud.

Vem kan förstå en sådan kärlek?

…7  Du är alltigenom skön, min vän, på dig finns ingen fläck.

Jesus, Guds lamm, var syndfri och han är Guds härlighet. Samtidigt beskriver det också brudgummens [Jesu] ord till den pånyttfödda människan som har tagit emot hans förlåtelse och är renad genom hans blod, en ny skapelse i Kristus Jesus, inför Gud.

Påskens offrande av lammet bars fram i templet och det brändes sedan upp utanför stadsporten. Samtidigt som det utfördes i templet i Jerusalem, uppfylldes alla förebilderna på Golgata utanför stadsporten (Hebr 13).

Moria berg
Templet låg på tempelplatsen som en gång hette Moria berg. Det var där Abraham skulle offra sin son Isak, liksom Gud offrade sin Son. Abraham gav berget namn och det finns flera betydelser av namnet Moria.

 • Berget där Herren utser /Herren utväljer.
  Jesus var utvald före världens skapelse (1Petr 1:20) och vi är utvalda i honom.
 • Berget där Herren förser eller utrustar
  Vi kan känna oss tomhänta men Herren förser och utrustar oss för det han har skapat oss att vara.
 • Berget där Herren låter sig ses
  Vi får lära känna Herren och hans vägar. Abraham fick en uppenbarelse om framtiden på Moria berg och Jesus sa: ”Abraham jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad” (Joh 8:56).

På kung Davids tid var samma plats en tröskplats, där vete och agnar skiljs åt [en “domsakt”], som  tillhörde jebuseen Ornan (1Krön 21:15). Då gick en dom över folket p g a Davids folkräkning som i det läget var en synd inför Gud – som att skryta med sin egen styrka, storhet och makt istället för att ge Gud äran. David fick sedan en uppenbarelse om att bygga ett altare just på den platsen, så att folket skonades.

2Krön 3:1  Salomo började bygga HERRENS hus i Jerusalem på Moria berg, där HERREN hade uppenbarat sig för hans fader David, på den plats som David hade ställt i ordning, jebusiten Ornans tröskplats. [Jesu kors (altare) gör skillnaden]

(Tillbaka till Höga visan) Brudgummen manar:

HV 4:8  Kom med mig från Libanon, min brud, kom med mig från Libanon. [som när Jesus sa: Kom och följ mig!”] Skåda ner från Amanas topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hålor, från leopardernas berg.

Bergen här beskriver de högsta bergen vid gränsen till Libanon, ett farligt område med vilddjur. Paulus skrev att han kämpade mot vilddjuren i Efesus och menade onda människor, drivna av Satan (1Kor 15:32), och han jämförs också med ett rovdjur.

1Petr 5:8 …Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9  Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

-Lämna världens lockelser som leder till ödeläggelse och död, och kom till Jesus! Han som är Uppståndelsen och livet! Ja, han är livets mening! Överlåt dig helt till honom! Kom till mig! Kom nära mig! säger Jesus. Med Jesus är du trygg även om du måste gå nere i dalen.

…När dagen blir sval och skuggorna flyr, vill jag gå bort till myrraberget, läste vi innan.
-Lev inte längre i lagens skugga utan lev i verkligheten Kristus, i Guds nåd och sanning och kärlek! (Kol 2:17)
-Gå inte in under falska apostlar och maktmänniskors skugga som vill styra ditt liv och ta dina pengar! (Jes 30:3)
-Gå inte in under slavok och falska gärningsläror! (Gal 5:1)
-Lev inte i (de hemliga) syndernas skugga! Fly det onda! Fly till Jesus! (Matt 4:16)

”Tidigt den första veckodagen” – kvinnorna uppfyllde säkerligen profetian utan att veta om det eller vara medvetna om det. De gick in i förberedda gärningar (Ef 2:10).

Förstlingen
Enligt judisk tradition gick översteprästen tidigt på morgonen till Kidrondalen. När första solstrålen kom fram bakom Oljeberget tog han ett strå /en kärve av vårskörden av korn i dalen för att skörda symboliskt. Det kallades förstlingsskörd. Den förde han till templet och viftade inför Herren enligt lagen:

3Mos 23:10  Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. 11  Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den. [det sägs att han viftade som ett kors: ned och upp, från sida till sida]

Vi läser om den nya skapelsen och uppståndelsen.

1 Kor 15:20  Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade
15:23  Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.

Bruden [Guds folk] väntar nu på Messias [Jesus] återkomst!

HV 2:17  När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka, min älskade, lik en gasell eller en ung hjort på de kassiadoftande bergen. [När natten och mörkret råder… Kom snart tillbaka, Herre Jesus!]

Bether-bergen är det hebreiska namnet på de kassiadoftande bergen. Det betyder delning. En annan översättning är ”förbundsbergen” och annan “grovhuggen”. Åter andra översättare menar att bergen står för hinder – och att inga hinder kan stå i vägen för Gud. Berg kan också stå för Guds församlingar som har Jesus som Herre och Kung. Höga visan avslutas med orden:

HV 8:14  Skynda min vän! Var som en gasell eller en ung hjort på de kryddoftande bergen.

Om bergen tidigare stod för delning eller hinder beskrivs de nu som doftande. Det påminner om ropet som kommer från den Ande-fyllda bruden:

Upp 22:17  Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Uppståndelsen bekräftade och bevisade att..

 • Jesus var syndfri och därför kunde han bära våra synder och bli Medlaren
 • Jesus är Gud – sann Gud och sann människa

Jes 43:11  Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. 12  Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud.

Hos 13:4  Jag är HERREN , din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.

Forts. från den tomma graven i Jerusalem:

Joh 20:11  Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. 12  Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas. [här beskrivs detsamma som nådastolen på arken med två keruber i var ände vända mot varandra – där hade Gud sagt att han skall uppenbara sig /uppenbara sin härlighet (2 Mos 30)] 13  Och de sade till henne: “Kvinna, varför gråter du?” Hon svarade: “De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” 14  När hon hade sagt det, vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. 15  Jesus sade till henne: “Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sade till honom: “Herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” 16  Jesus sade till henne: “Maria.” Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: “Rabbuni” – det betyder lärare.

Det lär finnas tre olika grad av ordet och det är ett starkt uttryck som Maria använde.
Rab               = mästare, lärare (den enklaste i betydelse)
Rabbi            = min Mästare, min lärare
Rabbuni    = min store Mästare, den mest hedervärde av alla – Min Mästare och Herre!

17  Jesus sade till henne: “Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” 18  Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Lärjungarna hade flytt och övergivit Jesus… men han skäms inte för att kalla dem bröder och systrar.

Hebr 2:9  Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.
11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder..

Det var alltså en kvinna som Jesus hade befriat från 7 onda andar (“andeguider”/demoner) som blev det första vittnet om uppståndelsen!

Lukas berättar om två änglar som mötte kvinnorna vid graven och de orden tror jag att vi älskar allihop:

Luk 24:5  …Varför söker ni den levande bland de döda? 6  Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen.

En ny morgon och uppståndelse
Vandringen och livet med Jesus slutar aldrig i mörker och natt eller död. Det finns alltid en ljusning, alltid en utväg, alltid en morgonrodnad och en soluppgång.

Det kom en soluppgång på uppståndelsedagen och den kan också vara en andlig verklighet i våra hjärtan:

Mal 4:2  Men för er som fruktar mitt namn [Namnet är JESUS – gudsfruktan är viljan att älska och lyda Gud i ödmjukhet] skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. 3  Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. [= alla tankar och planer som upphöjer människan och förkastar Jesus – kommer att raseras och komma på skam]

Den gammaltestamentliga profetian som Jesaja fick uttala gick i uppfyllelse och den går i uppfyllelse varje gång som en människa öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus som sin personlige Frälsare (Jes 9:1-2).

Matt 4:16 – det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.

-Lev inte i hopplöshet och mörker. Öppna ditt hjärta för Jesus!

2Kor 4:5  Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6  Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7  Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Påsken såg ut som ett nederlag men Jesus vann ”en överväldigande seger” både över synden, världen, döden och djävulen – allt det onda.

Det mörknar i världen… men för alla som tar emot Jesus och som väntar hans återkomst kommer en ny morgon, en soluppgång och en uppståndelse till evigt liv!

“Jag är uppståndelsen och livet”, sa Jesus. (Joh 11:25)

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.