Messiaslinjen genom Bibeln

Messiaslinjen genom Bibeln

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
26/11-2023

Någon tog alla de första 10 generationerna och översatte nmnen till en mening: Adam-Set-Enos-Kenan-Mahalel-Jared-Enok-Metusela-Lamek-Noa.
”Människan är beskärd dödlig sorg men den välsignade Guden skall komma ner och lära att hans död skall frambringa tröst och vila”.

Guds rike är ett andligt rike
-det kan aldrig försvaras med vapenmakt
-samtidigt har vi ett fysiskt land och folk som Gud handlar med genom historien: judarna och Israel

Gud har aldrig ersatt sitt egendomsfolk, som sitt utvalda folk. Det kan inte nog ofta sägas i den här tiden, med så många lögner och villoläror som sprids.

Gud går själv emot ”ersättningteologin” (lögnen att Gud har ersatt judarna med kristna).

Jer 33:23  HERRENS ord kom till Jeremia. Han sade: 24  Har du inte märkt vad detta folk säger: “De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat.” De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. 25  Så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt inte består och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, 26  då skall jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag skall åter göra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem. 

Här är ett ord till alla som tror på konspirationsteorier om judarna och till kristna som tror att de är ”bättre” än judarna:

Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 

…17  Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd [du som inte är jude], har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18  då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. [Jesus är roten i det judiska trädet ”med all den himmelska världens andliga välsignelse”. Han bär oss, inte tvärtom. Därför säger Jesus att ”frälsningen kommer från judarna”].

…25  Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. 26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. [Annan översättning: För Sions skull skall Frälsaren komma…]

Jes 59:20  Återlösaren skall komma till Sion [Jerusalem i Israel] och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN. 

Trots att israelerna avföll till avgudadyrkan, fick inte Bileam förbanna dem för Gud! Läs 4Mos 23-24.

Guds Son, Jesus Kristus /Messias föddes i Israel som jude. Alla judar som tar emot Jesus är kvar i det andliga Israel, likaväl som det fysiska. De som förkastar Jesus går förlorade för det räcker inte att vara av judisk härkomst. Man måste bli “född på nytt”. Vi kristna har inympats i det andliga Israel genom tron på Jesus Messias. Väckelsen bland judarna blir en folkväckelse som leder till Israels slutliga frälsning.

Vi är för alltid sammankopplade med det judiska folket och Israel. Någon har sagt: ”Den som älskar Jesus, älskar Israel och judarna”. Det är sant. Det är lika sant att den som hatar judarna kommer att hata Jesus. Hela Bibeln handlar om Israels folk och allt är nedskrivet till undervisning för oss, 2Tim 3:16.

Messiaslinjen går tillbaka till Guds löfte i Edens lustgård

1Mos 3:15  Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” 

Det här Bibelordet är kallat ”det första evangeliet”. Martin Luther lär ha sagt: “Denna text omfattar och förstår inom sig, allt ädelt och härligt som finns överallt i Skriften”. Messias kommer att såras men han ska krossa ormen [djävulen].

Som Gud handlar med judarna, handlar han också med oss.
5Mos 30:1  När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver dig, 2  och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 3  då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. 4  Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. [Vad säger det oss? Hur långt borta du än är från Gud, kan han föra dig tillbaka i den stund som du vänder om till honom. Jag såg ingen väg tillbaka när jag var ”en förlorad dotter”. Jag var så långt bort från Gud, tyckte jag men när jag gjorde valet och vände om, då öppnades en väg. Gud öppnade vägen]. 5  HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder. [Jesus insätter dig på din rätta plats i livet och in i förberedda gärningar. Han gör så att du bär Andens frukt, för nu vill du formas efter Guds goda vilja]. HERREN, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. [Jesus ger nytt liv redan här och evigt liv. Dina böner ska gälla dina barn och barnbarn, ”dina efterkommande”] 7  Och HERREN, din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig.

Förbundsguden – dina fiender blir Guds fiender. Jag har sett kristna som går emot Israels försvarskrig mot terror-organisationen Hamas i Gaza med orden: ”Men Jesus sa att vi skulle älska våra fiender. Vi kan inte försvara krig…”

Då vill jag säga:
1. Hur i hela världen kan du uppmana icke-kristna att ”älska sina fiender”?! Det är helt omöjligt i egen kraft – det kan vi enbart göra med Guds kraft och kärlek – och det kan vara ett svårt val även för oss kristna.

2. Hur skulle en nation som attackeras av barbariska terrorister kunna stå apatisk och inte försvara sina medborgare?! Det vore orättfärdigt och brottsligt och laglöst, omänskligt.

När Gud samlar judarna tillbaka till Israel är det bäst att vi står på Guds sida och står med Israel, så att vi inte blir Guds fiender. Den som vill utrota judarna är ytterst djävulen, den gamle ormen och hans tjänare.

Ef 6:11  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. [De onda andemakterna står bakom Hamas och andra islamister].

Jorden fylldes av våld [hamas] och ondska. Gud lät syndafloden komma med undergång. Noa hade tre söner: Sem, Ham och Jafet. Noa välsignade Sem [hebr. Shem] och det var samtidigt en profetia om Messias. Shem betyder namn. Judarna säger inte ”Gud” (de anser det för heligt att uttala). De brukar säga Hashem – Namnet.

1Mos 9:26  Han sade vidare: “Välsignad vare HERREN, Sems Gud,…

Gud kallade Abraham, en semit (han härstammade från Sem) och slöt förbund med honom.
1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 

Messiaslinjen genom Abraham lär oss om trons lydnad och Guds ledning och vilja.

Förbundet fortsatte med Isak.
…17:20  Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk. 21  Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år.” 

Messiaslinjen genom Isak: löftessonen, lär oss om Guds trofasthet. Gud gör under och uppfyller sina löften när tiden är inne.

Abraham uppmanas att offra Isak på Moria berg vid Salem – den plats som sen skulle heta Jerusalem [betyder fridens boning, vision av frid, fridens grund]. Abraham litade på att Gud kunde uppväcka honom från de döda. Det var ett prov och en förebild på att Gud utgav sin Son att dö för våra synder.

Messiaslinjen genom Jakob lär oss om Guds fostran och handlande till ett förnyat sinne, ett förvandlat hjärta och liv – att bli Guds tjänare och förstå Guds handlande. Efter kampen med sig själv och med Gud i Peniel var Jakob förändrad. Jakob kallar Herren: ”den Starke i Jakob, Herden, Israels klippa.” Jakob blev liten och svag och Gud blev hans styrka.

Nu såg Jakob till de minsta och gick i takt med dem [de små barnen och får och kor som diade, 1Mos 33:13] – han gick i Guds takt. Jakob fick ett herdesinne – han blev lik ”den gode Herden”.

Jes 40:10  Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. 11  Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. [Jesus tar sig an de svagaste] Sakta [nahal – varsamt, försiktigt] för han moderfåren fram. [Ledare efter Guds hjärta].

Messiaslinjen genom Jakobs 12 söner: lär oss att Gud använder oss trots brister och fel. Han förlåter när vi ångrar och bekänner. Allt får tjäna Guds syften och hans goda vilja.

1Mos 50:20  (Josef sa till sina bröder) Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. [Josef fick gå lidandets väg för att bli till välsignelse för många andra].

Messiaslinjen fortsätter genom en av de tolv bröderna: Juda [betyder Herrens pris /den som prisar Herren]

Jakob profeterar och välsignar sönerna:
1Mos 49:8  Juda, dig skall dina bröder prisa. Din hand skall vara på dina fienders nacke, din fars söner skall buga sig för dig. 9  Ett ungt lejon är Juda. Från rivet byte har du rest dig, min son.
[Eller: som ett rivet byte har du kommit hem, min son] Han böjer sig, han lägger sig ner som ett lejon, som en lejoninna – vem får honom att resa sig? [Därför kallas Messias ”Lejonet av Juda”] 10  Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga.  [Hebr. förrän Shilo kommer – ett epitet på Messias – Rot: shalah – trygghet, lugn och ro, framgång – Jesus sa: ”Kom till mig, ni alla som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila (ro).” Matt 11:28] 11  Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan…

Mika 5:2  Men du, Betlehem [Brödhuset – livets bröd] Efrata [Fruktbärande, överflöd], som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel [härskarstaven]. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. [Messias är av evighet].

Jes 7:14  Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel [Gud med oss]. 
…9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 

Messias kallas både Människosonen och Gud.
Runt år 6 blev Judeen en romersk provins. Till dess hade man haft judiska ståthållare och lydkungar fast landet var kontrollerat av romarna.
En judisk rabbin skrev: ”Ve oss, spiran är tagen från Juda, och Messias har inte kommit!” Messias hade kommit – men det visste han inte! Guds ord var redan uppfyllt – bönesvaret var redan ”på plats”. Messias var redan född av en jungfru i Davids stad Betlehem i Judeenen jude av Juda stam.

Tillbaka till GT: Jakobs 12 söner blev ett folk som Farao gjorde till slavar i Egypten. Gud kallar Mose att leda sitt folk ut därifrån tillbaka till landet.
Vilka är judar? Alla som härstammar från Abraham, Isak och Jakob.
Mose var profeten som förebild på Messias.
Aron var översteprästen som förebild på Messias.
David var kungen som förebild på Messias.

Hebr 7:28  Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt. 

Under ökenvandringen får israeliterna lära sig att offra djuroffer för att få tillfällig förlåtelse för sina synder. Allt det fick Guds profeter inblick i om Messias. Därför kallas han ”Guds lamm” (Guds offerlamm).

-Messias är Frälsaren som bar våra synder på korset och ger liv – som kopparormen som Mose hängde upp på en stång
-Messias är Klippan [tsur – lågt liggande] som Mose fick slå på – för att ge levande vatten.
-Messias är Klippan [sela – högt liggande] som Mose skulle ha talat till – därför att Jesus uppstod på tredje dagen.
-Messias är Klippan [tsur – lågt liggande] som Mose fick slå på – för att ge levande vatten.
-Messias är Klippan [sela – högt liggande] som Mose skulle ha talat till – därför att Jesus uppstod på tredje dagen.

Så har vi en förebild i Mose som stod för lagen medan Josua [Yeshua (Jesus) – Herren frälser, frälsare, frälsning, befriare] fick föra folket in i landet. Här var allt redan färdigt. En förebild på allt av nåd.

Joh 1:15  Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 

Då och då framträder ”Herrens ängel” i GT och varenda en som möter honom vet att det är Herren Javeh [Skaparen, den Högste, /Gud. Han talar i jag-form som Gud själv.
-efter Domartiden kom Kungariket med Saul, David och Salomo
-efter Salomo delades riket i Nordriket Israel och Sydriket Juda

Messiaslinjen fortsätter i släktled – han skall vara en ättling till kung David.
2Sam 7:12  När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den avkomling som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans kungadöme. 13  Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. [Därför kallas Messias ”Davis son. Profetian sträcker sig mycket längre än om Salomo]. Det är David som gör Jerusalem [Sions berg] till huvudstad.

Här har vi den dubbla bilden igen:
Sions berg står för det fysiska Jerusalem i Juda där Gud har fäst sitt namn.
-Sions berg står andligt för det himmelska Jerusalem där Guds församling möter Gud.

Andligt står vi redan nu på ”Sions berg” när vi är pånyttfödda.
Hebr 12:22  …ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 23  till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. 24  Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. [Vi har våra namn skrivna himlen, vårt medborgarskap i det himmelska Jerusalem].

Jer 31:31  Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 

Messias kom först som ”den lidande tjänaren”, Guds lamm som Jesaja 53 beskriver:
-kapitlet som många rabbiner har förbjudit judar att läsa i nära 2000 år och som många judar har läst på senare år och kommit till tro på Yeshua /Jesus.

Jes 53:3  Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. 4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7  Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. [Jesaja såg att Guds lamm [Messias] skulle själv bli brännoffret, slaktoffret, syndoffret, skuldoffret och fridsoffret för hela mänsklighetens alla synder, och ge frälsning]

Vi befinner oss fortfarande bland det judiska folket i Israel. Vi läser i GT om kungar som gjorde det som var ont, vi läser om kungar som gjorde det som var rätt och gott inför Herren. Vi läser om väckelser i Juda och Israel och vi läser om avfall och avgudadyrkan… Gud sände profeter för att föra folket tillbaka till sig själv men när de fortsatte och inte ville lyssna utlämnade Gud dem till deras egen vilja.

Nordriket Israel intogs av Assyrien och upphörde 721 f Kr – Guds beskydd var borta.
Sydriket Juda intogs av Babylonien och upphörde 586 f Kr.

Ändå gav Gud alltid löften om återupprättelse. Efter 70 år, som Jeremia fick profetera, kom återvändandet till landet.

Jer 29:10  Ty så säger HERREN: När sjuttio år har gått för Babel skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. 11  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. [Gud uppfyllde sitt löfte exakt och bokstavligt till judarna. Det lär oss att vi kan lita på Guds ord helt och fullt och gäller oss också].

Hur gjorde Gud? Han lät det Medo-Persiska riket uppstå med kung Kores som besegrade Babylon och uppmanade alla judar att återvända till sitt land. Vad förmår inte Herren, Israels Gud?!

Den sista förskingringen – diasporan – kom år 70 när romarna raserade templet i Jerusalem. Jesus hade varnat. År 135 slog romarna ner ett judiskt uppror. Kejsar Hadrianus ville förödmjuka judarna och kallade dem ”palestinier” och landet ”Palestina”, efter Filisteen och filisteer.

Hes 36:24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. [Judarna hade aldrig varit så utspridda i världen som på 1800-talet].
Efter sexdagarskriget 1967 började araberna kalla sig ”palestinier” för att försöka kräva en stat på judisk mark. Hela den s k ”pro-palestinska rörelsen” bygger på en lögn. Den senaste tiden har ett bibelord ringt inom mig och det är från 2Tess 2. Gud sänder villfarelsens makt, för att de som inte har trott på sanningen, tror på lögnen. I lögnen ingår även att landet Israel inte tillhör judarna, att de har “tagit landet från palestinierna”. Ändetiden kommer att kretsa omkring Israel och Jerusalem och med antisemitismen fula tryne som plötsligt syns över hela jorden, kan detta ingå i lögnen.

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. [Först juden och sen greken /hedningen. Lagen kom med yttre krav, nåden förändrar oss inifrån] 12  Den fostrar oss [Guds nåd påverkar samvete, vilja och gärning] att säga nej till ogudaktighet [Asebeia – ringaktning för Guds person] och världsliga begär och att leva anständigt [nyktert], rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. [Hoppet är Jesu återkomst till Jerusalem och Oljeberget. Han kommer lika synligt som när han for upp till himlen men nu i makt och härlighet. Gud handlar i ljuset och i öppenhet – ”smygvägar” står Satan för med sina lögner och sitt agerande] 14  Han [Jesus] har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet [Ordet friköpa (lutroo) användes när en slav köptes på marknad, togs därifrån och kedjorna togs bort. Han/hon var fri. Vi är friköpta och frikända i domen] och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. [Ett egendomsfolk av alla folk].

Hoppet sviker oss inte. Då kommer Jesus Kristus /Messias, konungarnas Konung och herrars Herre, Guds lamm och Lejonet av Juda, den klara Morgonstjärnan, han som är Vägen, Sanningen och Livet, den gode Herden och Fridsfursten, världens Frälsare…

Sak 2:11  Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till HERREN och bli mitt folk, och jag skall bo i dig. Du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till dig. 12  HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. 13  Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.