Ett liv som inte saknar någonting

Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” 

Hur värdefullt är inte detta ord! Det talar inte om en speciell typ av kristen. Det säger inte att endast de som har fått särskild nåd från Herren kan ha en källa av vatten som strömmar upp till evigt liv. Herren sa detta till en samaritansk kvinna som Han tidigare aldrig hade träffat. Han sa att om hon trodde skulle hon få levande vatten.

Detta levande vatten skulle vara i henne som en källa som strömmar upp till evigt liv. Bröder och systrar, vad betyder det att vara törstig? När någon är törstig innebär det att han inte är nöjd. De som dricker av det vatten som Herren ger kommer aldrig att vara törstiga igen. Tack och lov Herren! En kristen är inte bara en nöjd person utan en person som är för evigt nöjd!…

Varför säger Herren att en troende inte kommer vara törstig igen? Detta beror på att han har blivit annorlunda inuti. Inom honom finns nu en levande Andlig lag ett kristet liv utan en massa bördor och krav. Herren säger att Han själv personligen är allt vi behöver, så om vi springer omkring och jagar kickar utan honom är det ju inte hans fel om vi misslyckas med vår tillfredsställelse. Den som handlar så han bekänner egentligen sin otro på Herrens löften att fylla honom. Tvivla inte på Herrens löften men glöm inte att vi ständigt är i en process av oss själva för att mer av honom skall kunna uppfylla oss.

Jes 12:1 På den dagen skall du säga: “Jag tackar dig, HERRE, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. 2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.” 3 Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor. 4 På den dagen skall ni säga: “Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. 5 Lovsjung HERREN, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. 6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, ty Israels Helige är stor, han är mitt ibland er.” 

Nehemja 8:10  Och han sade till dem: “Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.” 

Detta är en bild att inspireras av det Anden uppenbarar för oss om Jesus Kristus. Den glädjen som kommer av denna uppenbarelse är vår starkhet och allt vi behöver.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.