Där vill Herren fästa sitt namn

I Fredags var vi uppe i Bohuslän på begravning för en Herrens tjänare. Detta var nog den märkligaste begravning som jag varit på och en kraftig påminnelse till oss alla att inte sörja som världen gör när någon dör.

1 Tess 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.

Det fanns en sång som den här evangelisten älskade och den spelades ut i lokalen och vi ställde oss upp och började att klappade takten. Jag älskar också den här låten så mycket att jag hade den som signal i telefonen. Den första versen och refrängen går så här:
I’ve a home prepared where the saints abide,
Just over in the glory-land;
And I long to be by my Savior’s side,
Just over in the glory-land

Refräng:
Just over in the glory-land, I’ll join the happy angel band, Just over in the glory-land; Just over in the glory-land, There with the mighty host I’ll stand, Just over in the glory-land

Hur nära Guds härlighet kunde lagen komma? Bara fram till förhänget och förebilderna.
1/ Israel
2/ Jerusalem
3/ Templet
4/ Förgården
5/ Det heliga
6/ Det allra heligaste
7/ Livet uppenbarades

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” 5 Thomas sade: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Jesus undervisade dem om att de jordiska förebilderna pekade på den himmelska uppfyllelsen. En Jude visste naturligtvis vad Vägen – Sanningen – Livet var för något men inte vid denna tid att Jesus skulle uppfylla lagen.

Joh 3:12 Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till (FÖREBILDERNA) hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till? (DET SOM ÄR UPPFYLLT I JESUS KRISTUS) 13 Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. 14 Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen (SOM EN FÖREBILD) så måste Människosonen bli upphöjd 15 för att var och en som tror på (Gk: EIS) honom skall ha evigt liv. 

Man skulle kunna ha en hel predikan bara på dessa verser det finns ett oerhört djup finns i skriften.
1/ Människosonen stigit upp och ner från himlen (Gud)
2/ Människosonen skall dö på Golgata (Huvudskalleplatsen)
3/ Tron på Honom är som en dörr man kan gå in genom
4/ När du kommer in genom dörren finner du livet (DAH)
5/ Det allra heligaste kallades för Guds hus (Betel – Guds Familj)

Skriften säger att vi skall byggas upp på vår allraheligaste tro – Halleluja!
Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. 

Petrus säger nästan likadant: Han säger att de skall förakta er och håna er tro på en Gud som dömer en syndig värld! Man skrattade åt Noa när han hamrade på sin stora ark. Till och med Lots närmaste trodde han skämtade när han berättade att Gud skulle förgöra Sodom och Gomorra.

Satan är vred och synden och ondskan flödar nu över i länderna på ett sätt som måste sluta med Guds dom. Det skall vi veta att bakom den förföljelse och hat vi ser början på just nu ligger en andemakt vi måste förstå att det är ej mot människor av kött och blod striden står i första hand. Det är mot ondskans andemakter på höga platser som råder i mörkret. (Ef 6)

Judarna är utvalda av Gud själv som ett folk och de är faktiskt vittnen om en levande Gud.
James Kaddis som själv är en Egyptisk arab med stor kärlek till Israel säger du kan omöjligt skilja på Jerusalem och landet Israel. Just där vid västra muren fick jag uppleva att Apostlagärningarna är lika levande idag som då: Jag fick nåden på vår bröllopsresa bära fram ett budskap på flytande Hebreiska till en ortodox Jude där… Halleluja det är dit den stora bröllopsresan blir till oljeberget i Jerusalem.

2 Kung 21:7 HERREN hade sagt till David och till hans son Salomo: I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. 

Gud Har har satt sitt namn i Jerusalem, ser vi även i andra bibelställen som Esra 6:12, 2 Krönikeboken 6:6; 33:4, 1 Kungaboken 11:36 och 1 Kungaboken 14:21.

Det finns 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet, och varje bokstav har en specifik betydelse och ett numeriskt värde kopplat till den. Den 21:a bokstaven är “שׁ SHIN” och uttalas “sheen”. Den liknar något en engelsk “w” och har samma form på hebreiska och det har talvärdet 300.

Shin ש bokstaven används av Judar för att beteckna det osägliga namnet “HaShem” eller “The Name.” Samma bokstav representerar också “Shaddai” eller “El Shaddai,” ett annat namn för Yahweh. “ש [Shin] står högt bland de Heliga Bokstäverna eftersom den representerar två Guds namn: … den Allsmäktige, den Obegränsade och … Frid.”

I Israel och judiska hem över hela världen är det vanligt med en “mezuzah” eller böneruta monterad på dörrkarmarna i hem och företag. Bokstaven Shin ש är präglad på varje judisk mezuzah, och det som finns inuti bönerutan är den skriftliga delen av Femte Moseboken 6:4, känd som “Shema” på hebreiska, vilket betyder “Att höra.”
“Hör, o Israel: Herren vår Gud är en Herre.” (Femte Moseboken 6:4)

Med framväxten av flygfotografi, satellitbilder och topografiska kartor framträder en anmärkningsvärd vy när man ser på Jerusalem från en högre utkiksplats. Faktum är att det som framställs även kan ses i många kartinfogningar i biblar.

Det finns tre betydelsefulla dalar som utgör staden Jerusalem, två som markerar dess ytterkanter och en som löper nära stadens centrum. Dessa är Kidrondalen, Hinnomsdalen och Tyropeandalen. När man ser detta på en karta markerar det omkretsen av en perfekt hebreisk Shin ש. Det pekar alltså direkt på Guds namn på hebreiska.

När kung David först erövrade detta område och bosatte det som sin huvudstad, hade han ingen aning om att staden var belägen på Guds namn.

2 Krön 6:5 Från den dag då jag förde mitt folk ut ur Egyptens land har jag inte i någon av Israels stammar utvalt en stad för att i den bygga ett hus där mitt namn skulle vara, och jag har inte heller utvalt någon man till att vara furste över mitt folk Israel. Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där, och David har jag utvalt till att råda över mitt folk Israel. 

Detta är idag känt och berättas av turistguider för människor över hela världen. Men det finns mer geografiska vittnesbörd om Jerusalem. Staden Jerusalem består också av tre bergstoppar som bildar ett berg känt som Zion, och det är därför Jerusalem kallas “Zion” eller “Zions stad”. Men Zion har definitivt tre huvuden, det översta huvudet kallas Moria, det centrala huvudet kallas Ophel, och bottenhuvudet på berget kallas Zion. Ett berg med tre distinkta huvuden.

När du läser om Zion och Jerusalem ser vi att det kopplas direkt ihop med Guds rike på flera ställen. Du kan tydligt se det i Nya Testamentet i Heb 12:22-29. Du kan omöjligt ha Guds Rike utan att ha Fadern Sonen och Anden med för de är en odelbar enhet de är Echad.

Man brukar beskriva Zions centrala huvud Ophel vilket beskriver Fadern: “mitt fäste, torn, stark fästning.” (Strongs #H6076) Alla dessa är namn för Yahweh särskilt i Psaltaren.

Zion betyder “märke, tecknen, eller sigill.” (Strongs #H6725)  
EF 1:13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill

Moria betyder “att se Gud eller att bli sedd av Gud.” (Strongs #4179). I 1 Mosebok 22 är Moria platsen där Abraham tog med sin ende son Isak som ett offer innan Herren ingrep och skänkte offret själv, en bagge fångad i snår. Det är Tempelberget idag, som pekar på Guds enfödde Son som en dag skulle vara vårt offrande lamm. Och det är i Jesus Kristus, när vi kan se Gud och Fadern genom Anden.

Ophel – “Min Fästning” – Gud Fadern
Moriah – “Att få skåda Gud” – Gud Sonen
Zion – “Sigillet” – Den Helige Anden

När Gud förklarade att Jerusalem var där Han hade satt sitt namn menade Han det bokstavligen. Till och med dalarna I Jerusalem vittnar om hans namn. Och bergen som Hans stad vilar på ropar bokstavligen ut Hans namn.

Guds ord är fullkomligt och ofelbart. Och Guds Namn är inte bara skrivet i Israels land, i dalarna och på bergen de är fysiskt skrivna på våa hjärtan! Hela mänskligheten har den ovedersägliga märkningen av Guds skapelse, men var och en av oss måste välja om vi vill ge våra hjärtan helt till Honom eller inte. När vi ger våra liv till Kristus, då får vi Hans märke på oss, sigillet av den Helige Ande. Den vackra aspekten av detta är när fienden kommer emot oss, säger Gud till honom: “Du kan inte ha dem, för Mitt namn är skrivet där! Han/Hon tillhör Mig.”

Psa 121:1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. 3 Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. 4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. 5 HERREN bevarar dig, HERREN är ditt skydd på din högra sida. 6 Solen skall inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. 7 HERREN skall bevara dig från allt ont, han skall bevara din själ. 8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

Den kände teologen Albert Barnes skrev i sina kommentarer att denna vallfartssång beskriver bergen där Jerusalem är byggda på. Alltså de bergen där Gud själv har stämplat in sitt namn. Om det är någon som tvivlar angående Israels bergs betydelse så kan han läsa Hes 36
1/ Bokstavlig berg = Ledare regering och Kung
2/ Bokstavligt folk = Det Judiska folk
3/ Bokstavligt land = Israels land

Det måste finnas ett Israeliskt ägt Land = 1948 (Tetrad)
Det måste finnas ett Israeliskt ägt Jerusalem = 1967 (Tetrad)
Det måste finnas ett förbund alla hedningar skriver på = 2015 Agenda 2030 (Tetrad)

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.