Bön i Jesu namn

Det har alltid funnits bekännande kristna som argumenterar och insisterar: “Jag är okej – jag tillber i Jesu namn.” De verkar tro att tillbedjan av Gud är baserad på en formel. De verkar tro att det finns en slags magi i att uttala Jesu namn! Studera Bibeln noggrant med hjälp av den Helige Ande och du kommer att finna att Jesu namn och natur är ett.

Det räcker inte att veta hur man stavar till Jesu namn! Om vi har kommit att bli lika honom i naturen, om vi har kommit till den punkt där vi kan be i enlighet med hans vilja, kommer han att ge oss de goda saker vi önskar och behöver. Vi tillber Gud som ett resultat av en ny födelse från ovan i vilken Gud har behagat ge oss i hans namn. Han har gett oss en förvandlad natur, och Petrus uttrycker denna sanning på detta sätt:
2 Pet 1:3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. 4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Lägg märke till att detta handlar om 2 drivkrafter som påverkar en människa

Hur får vi då tag i detta som Gud vill ge oss? Allt handlar om korsets kraft som gör att jag blir stilla och får förmågan att kunna ta emot och det kan vara en smärtsam men härlig väg. Men korsbärandet för med sig en mirakulös förvandling inte bara väcks mitt intresse för det Gud har på sitt hjärta. Jag själv blir uppväckt över hur det är ställt med heligheten och rättfärdigheten i mitt inre liv. Vi kommer att få uppleva en förkrosselse i hjärtan över hur oerhört beroende vi är av Guds nåd.

När det står världen kan det i bibeln även beskriva i vilken dimension vi är i och vad som egentligen är drivkraften bakom det vi säger och det vi gör. Denna drivkraft står alltså i en direkt motsats till den som Anden vill driva oss med. Det finns alltså en värld som vi lever i varenda dag men så finns det en ordning i världen och en kraft som påverkar människor i den här världen som kommer från den onde själv

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. 18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.