Önska Jerusalem och Israel frid

Önska Jerusalem och Israel frid

Undervisning: Elvor Ohlin
Skara 2023-12-09

Ps 125:1  En vallfartssång. De som förtröstar på HERREN är som [KJ blir som] Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt. 2  Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid. 3  Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. 4  Gör gott, HERRE, mot de goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. 5  Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel! 

Ps 122:6  Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. 7  Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. 8  För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. 9  För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda. 

Ska vi önska det himmelska Jerusalem frid? Nej, där råder himmelsk frid. Bönen gäller det jordiska Jerusalem: bön om inre frid (Jesu frid), frid med varandra och yttre fred. Då ber vi för Israels frälsning.

Jerusalem – betyder fridens vision, fridens boning och fridens grund (grundad i frid)
Jeru + Shalam (Strongs Dic.)
Jeru – att flöda som vatten (i syfte att lära ut, peka ut), grund
Shalam – betyder att fullborda, återställa, gottgöra och att vara trygg och fridfull
Shalam är roten till Shalem = Salem – översätts hängiven, helhet, helhjärtat, fridfullt. (Det finns flera betydelser som jag inte tar upp här).
Det betyder också fullständig och (verbet leshalem) betald för.
Jesus betalade fullständigt för våra synder i Jerusalem.

Shalem/Salem är roten till shalom som betyder frid, helhet, välgång, harmoni – utspridda delar som kommer samman (på rätt plats).
Jerusalajim – pluralform som man brukar syfta på Sions berg och Moria berg, som staden vilar på eller att det finns två Jerusalem (ett jordiskt och ett himmelskt).

Jag tänker på:
Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. 18  O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. 

(KJ) De som förtröstar på HERREN blir som (inte är som) Sions berg.
Här är nog KJ översättning bättre. Att så helt lita på Gud är något vi lär oss genom erfarenheter. Det bottnar i att vi lär känna Herren, Jesus, mer och mer.

Jerusalem är byggt på Sions berg som är fast för evigt. Sion brukar stå för hela Jerusalem. Andligt sett står vi på Sions berg för vi tillhör det himmelska Jerusalem.

Hebr 12:22  …ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, 

Här är Moria berg, där Abraham skulle offra sin son Isak. Moria berg är Tempelberget där Salomos tempel byggdes (Moria brukar räknas till Sion). Moria berg är Golgata och Jesu försoningsverk som är grunden för vår frälsning. Att bygga sitt liv på Sion är att bygga på den fasta och orubbliga klippan Jesus [klippan är alltid en benämning på Gud i GT]:

Ps 40:2  Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3  Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 

Matt 7:21  Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24  Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan [petra – en massiv klippa, dvs. JESUS (inte kefas Petrus som betyder en sten ur klippan)]. 25  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26  Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27  Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” 
Här räcker det inte att använda Jesu namn som en formel för att få framgång. Det gäller att ha en levande tro och förtröstan på honom. Tidigare i texten har Jesus varnat för falska profeter som gör tecken och under ”i Jesu namn” utan att känna honom. Många utger sig för att vara kristna och andliga men i slutänden handlar allt om pengar och girighet. Det yttre ser fint ut men alltihop är byggt på sand. Så länge det var ”fint väder” gick det bra men det höll inte för prövning.

Jesus beskriver här prövningar som Gud kan tillåta – som prövar vår tro – både mot tak, väggar och grunden:
Slagregn [prövningar uppifrån] – förföljelse, förtal, förtryck och betryck, förakt för att vi är kristna.
Störtfloden [prövningar nerifrån] – orenhet och omoral, ytterst förakt mot Gud och Bibeln.
Vindar [prövningar från sidorna] – falska läror /villoläror /vindkast i läran.
Ef 4:14  Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder [methodeia] till villfarelse. 15  Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 

Gud omger och beskyddar den som förtröstar på honom, som bergen omger Jerusalem. Det finns många berättelser från missionsfälten inte minst där änglar har omringat. (Här citat ur en bok av Billy Graham).

“John Paton och hans fru bad alla under den skräckfyllda natten att Gud skulle befria dem. När dagsljuset kom blev de förvånade över att se att angriparna, oförklarligt, hade lämnat. De tackade Gud för att han räddade dem. Ett år senare omvändes stammens hövding till Jesus Kristus, och herr Paton, som kom ihåg vad som hade hänt, frågade hövdingen vad som hade hindrat honom och hans män från att bränna ner huset och döda dem. Hövdingen svarade förvånat: “Vilka var alla de män du hade med dig där?” Pastorn svarade: ”Det fanns inga män där; bara min fru och jag.” Chefen hävdade att de hade sett många män stå och vakta – hundratals stora män i glänsande kläder med dragna svärd i händerna. De verkade cirkla runt missionsstationen så att de infödda var rädda för att attackera. Först då insåg herr Paton att Gud hade sänt sina änglar för att skydda dem. Chefen höll med om att det inte fanns någon annan förklaring.” (slut citat)

“Kenya 1960, under ett uppror av en folkgrupp kallad Maus Maus: “Matt och Lora Higgens återvände en natt till Nairobi genom hjärtat av Mau Maus territorium, där både kenyaner och utlänningar hade dödats och styckats. Sjutton mil utanför Nairobi stannade deras Land Rover. Higgens försökte reparera bilen i mörkret, men kunde inte starta om den. De tillbringade natten i bilen, men hävdade Psaltaren 4:8: “Jag ska lägga mig och sova i frid, ty bara du, Herre, låter mig bo i trygghet.” På morgonen kunde de reparera bilen. Några veckor senare återvände Higgenses till Amerika på permission. De rapporterade att kvällen innan de lämnade Nairobi hade en lokal pastor besökt dem. Han berättade hur en medlem av Mau Mau hade erkänt att han och tre andra hade krupit fram till bilen för att döda Higgenses, men när de såg de sexton männen som omgav bilen, lämnade Mau Mau i rädsla. “Sexton män?” Higgens svarade. “Jag vet inte vad du menar!” Medan de var på ledighet frågade en vän, Clay Brent, familjen Higgenses om de har varit i någon fara nyligen. Higgens frågade “Varför?” Sedan sa Clay att den 23 mars hade Gud lagt en tung bönebörda på hans hjärta. Han kallade till sig kyrkans män, och sexton av dem möttes och bad tills bördan lättade.”

En annan händelse är en kristen barnmorska som befann sig i Pakistans nordvästra gräns och arbetade bland människorna vid gränsen till Afghanistan. Hon var på väg till en by i ett osäkert område för att hjälpa till med en svår förlossning. Allt gick bra och hon återvände säkert hem. En tid senare träffade hon några stammän som berättade för henne att de hade tänkt attackera henne den dagen, men de såg att hon hade en vakt bak på sin motorcykel och lämnade henne ifred. Hon var helt omedveten om sin änglalika livvakt! Men folk bad för henne. Gud sänder sina änglar för att beskydda.

Många mirakler sker i Israel idag. En rabbin var i synagogan i Sderot 7 okt nära Gaza då han hörde gevärseld utanför och såg poliser besvara Hamas-terroristernas eld. Rabbinen skulle springa tillbaka men träffades av en kula i ryggen som kom ut på andra sidan (i bröstet). Han var svårt skadad men bad till Gud. Snälla Gud jag vill leva. En vän kom plötsligt och han hjälpte honom till sjukhus. På sjukhuset visade det sig att kulan gick runt hjärtat och ut på andra sidan. 3 v senare är rabbinen så gott som återställd.
En läkare i Israel säger att vi ser sådant hela tiden. “Där jag arbetade i Bronx hade det varit livsfarliga skador och personen varit död men här när vi ser på röntgenbilder – går kulorna helt konstiga vägar så att de inte träffar vitala organ i kroppen.. Vi ser mirakler varenda dag här”

Ett par vänner (soldater) kallades in tidigt 7 okt och såg många, många redan dödade i alla åldrar. Det var kanske 100 terrorister som sköt på kibbutzen. Den här juden och hans vän fick slut på ammunition och förstod att nu var det kört. Hans vän var inte religiös innan men han vände sig till Gud och lovade att hålla sabbaten i fortsättninegn, om han överlevde. När kulorna ven över deras huvuden och de var hjälplösa, avtog ljudet plötsligt mer och mer tills de var ensamma kvar. Den religiöse soldaten sa att om du inte tror på världens Skapare, kan jag inte förklara för dig vad som hände och vem som var där! Det betyder inget vilken rang du har, vilken utbildning du har, vad du lärde för 30 år sedan… är du där i den situationen finns det ingen som kan hjälpa dig. I den stunden finns det bara EN som du kan be om hjälp: Gud. Förstå det att det är ingen annan än Gud som kan skydda dig. Jag är så glad att kunna säga min berättelse om detta. Vi har ingen annan än Gud att be till. Bönen måste komma från djupet av ditt hjärta och det gjorde det hos min vän och han kom därifrån oskadd. Någon vakade över honom. Det är svårt för oss sekulära men det gäller varje jude, att hålla buden och att respektera vår religion.

En familjefar berättar i en synagoga: Ett par föräldrar hade sin son på partyt i öknen där så många mördades. De åkte med sin jeep för att hämta honom när de förstod att något allvarligt hade hänt. De är religiösa judar men inte messianska (berättar pappan). När de närmade sig möter de 12 Hamas-terrorister på nära håll och de ser dem i ögonen. Plötsligt fryser allt som när du pausar på tv:n, berättar pappan. De kunde ha dödat oss på en sekund för de hade automatvapen men de står som fastfrusna utan att röra sig när vi kör förbi dem. De hittade sonen och räddade 6 personer till. När de körde tillbaka var alla terrorister borta. På vägen tog de upp en soldat. Han skulle åt vänster mot Gaza och familjen skulle höger åt Tel Aviv. De bestämde sig för att köra soldaten, trots att det tog emot men han tänkte ”om Gud har räddat oss hittills så kommer han nog att rädda oss nu med”.
När de släppte av soldaten fick de veta att vägen till Tel Aviv var full med terrorister. Soldaten hade räddat dem. Pappan säger att Gud gjorde mirakel efter mirakel. Han tackar Den Helige, Israels Gud. Välsignad vare han. Jag tackar Gud! Pappan är gripen till tårar när han berättar. Det var det ena miraklet efter det andra! Vi fick vår son tillbaka oskadd. Min fru och jag räddades och 6 andra. Som en sekulär vill jag göra något som jag aldrig trodde jag skulle göra – och så leder han alla församlade i bön för gisslan i Gaza, bön för fred i Israel. Du vet jag är en sekulär person men Gud uppenbarade sig där och här är min son! Herren är kung. Herren var kung. Herren ska bli kung i evigheters evighet… (han har svårt att sluta be och tacka Hashem, Herren, Skaparen där han står bredvid rabbinen i synagogan).

Bergskedjan som omger Jerusalem är känd som Judeens berg eller kullar. Några av bergstopparna är berget Sion och Moria berg (eller Tempelberget som räknas till Sion), Oljeberget (i öster), Skopusberget (norr), Herzl-berget och Nof-berget (väster), Homa-berget (söder), Hotzvim-berget (norr).

Man brukar alltid säga ”vi går upp till Jerusalem”. Första gången jag var i Israel, var 1980 på kibbutz några mil från Jerusalem. En gång (tror första gången) när vi åkte upp till Jerusalem hade jag en märklig upplevelse. Vi var fyra kompisar från Sverige och tog en sherot (stor taxi). När vi åkte uppför den slingrande vägen var det som om någon lätt kramade mitt hjärta och jag tänkte och kände ”Å vad jag älskar det här landet och folket”. Trots att jag levde som ”den förlorade dottern” visste jag att det var Gud. Det var en andlig upplevelse. Att jag hade valt Israel hade inget med tro att göra och jag hade ingen “romatisk syn” på Israel. Anledningen var enbart att jag vill ut och se världen efter gymnasiet och arbeta utomlands. På den tiden stod valet mellan au-pair och kibbutz, om man ville ha ordnade förhållanden.

Vi ska be för Israels beskydd – samtidigt som vi ber för Israels omvändelse och frälsning – och alla andra folk runt omkring. Det sägs att många vände sig bort från islam och tog emot Jesus till frälsning när ISIS härjade i Irak och Syrien. Samma kan hända i Gaza.

Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet. 
Du ska inte prövas över förmåga (1Kor 10:13). Gud sätter gränser, så att vi inte frestas att ge upp och viker av eller ta personlig hämnd mot någon, som gör oss illa.

Israels nationalsång heter HaTikva – Hoppet. Vad är vårt hopp?
Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15  Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. 

Hoppet är att Jesus ska komma tillbaka till Jerusalem, när Israels folk är redo att ta emot honom. Det finns inte en enda bibelvers som säger att Jesus ska komma ”hemligt och osynligt”.
Matt 23:37  Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38  Se, ert hus kommer att stå öde. [Guds härlighet hade lämnat templet, precis som Hesekiel såg i en syn nästan 600 år tidigare] 39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” [Guds namn – Hashem – som judarna ber till och som bara en del har förstått än, att namnet är Yeshua (Jesus). Israels omvändelse och frälsning är förutsättningen för Jesu återkomst.]

Det är nöden som gör att judarna vänder sig till Herren. Redan nu händer stora och märkliga saker i Israel p g a nöd och lidande. Folket är enigt igen och många judar vänder sig till Gud, Israels Gud.
Hos 5:15  Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. 
Petrus predikan på Pingstdagen:
Apg 3:19  Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20  och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. 21  Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. 

One for Israels (en Messiansk organisation i Israel) senaste rapport:
– Över 20 000/mån läser, lyssnar på och laddar ned NT i Israel.
– Över 1 milj/mån i Israel besöker hemsidan One for Israel.
– Den mest populära appen i världen är NT på hebreiska.
Vänner, det är tidstecken!

Det pågår en andlig kamp emot messianska judar, emot oss kristna och emot Israel.
Ef 6:11  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp [methodeia – ligger på lur, att arbeta metodiskt (kopplat till ondska), samma ord i 4:14 som vi läste innan: i sin list förleder till villfarelse]. 12  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 

Methodeia betyder listiga angrepp, ett ordnat logiskt effektivt arrangemang, vanligtvis i steg som följs för att uppnå ett mål. Det beskriver medveten planering eller ett systematiskt tillvägagångssätt (alltid negativt i Bibeln). Falska läror är slugt uttänkta så att de förblindar. Här ingår lögner om judarna och Israel.

Satan vill få oss att tro att det som sker i Israel bara är politik. I själva verket är det en andlig kamp emot Guds plan med sitt land och sitt utvalda folk. Satan arrangerar ”skräddarsydda planer”, utstuderat och personligt där vi har svagheter och sårbarheter. Han vet var hans attacker fungerade förut och försöker igen.

I methodeia ingår slughet, list, beräknande metodiskt bedrägeri, trick, intriger, förrädiskt och hemlighetsfullt… Satan vilseleder, ljuger, förvrider, förfalskar, förvirrar. ”Skulle Gud ha sagt …så kan han väl inte mena?” ”Du måste vara en dålig kristen som har så dålig ekonomi” ”Du måste vara en dålig kristen som är deprimerad” ”Det måste vara fel på tro eftersom du är sjuk. Gud vill alltid hela alla”. Satan kan komma med många listiga lögner och anklagelser.

(Kittel, G., Friedrich, G., & Bromiley, G. W. Theological Dictionary of the New Testament) “Referensen är intriger eller (i militära termer) attacker mot vilka man måste vara beväpnad. Attackernas karaktär (pluralen antyder att de ständigt upprepas eller är av oöverskådlig variation) utgör deras stora fara, mot vilken rustningen av Gud är det enda försvaret.”

Därför behöver vi hela Guds vapenrustning, för vi kan inte stå emot i egen kraft. Att ta på sig Guds rustning är att vara iklädd Kristus (Rom 13:14 ikläd er Herren Jesus Kristus). Vi uppmanas att leva i bön och inte bekymra oss (Fil 3:12). Då ska Guds frid som övergår allt förstånd (grundtexten) vara en vaktpost, en säkerhetsvakt och ett skyddsrum.

Satan vill utplåna Israel och Hamas och andra terrororganisationer är hans redskap.
-det är samma onda andemakter bakom nazismen.
-det är samma onda andemakter bakom förföljelse av kristna.

Ps 83:1  En sång, en psalm av Asaf. 2  Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! 3  Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. 4  Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5  De säger: “Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” 
…men Gud har sagt:
Amos 9:15  Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud. 

Den sista striden handlar om Jerusalem
Sak 12:1  En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2  Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3  Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 4  På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. 

Vi ska inte sitta och se på det som händer i Israel som om det inte berör oss. Vår uppgift är att be enligt Guds ord och stå upp för judarna och Guds plan med Israel, likaväl som vi utför vår uppgift att sprida evangeliet.
1Joh 5:13  Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 14  Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 15  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. 

Det är att önska Jerusalem frid och det är också därför vi får höra om under och bönesvar i Israel.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.