Hela Jesus – Frälser

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. 16 Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp 17 uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. 

1/ Gud har utvalt oss
2/ Gud har uppenbarat sig för oss genom Jesus Kristus
3/ Gud har genom nåden skänkt oss en tro
4/ Vandrar vi i den tron befriar Anden oss mer och mer
5/ Frälsningen är en väg och en process att vandra
6/ Gud har kallat oss till att mista vår härlighet och vinna hans härlighet
7/ Det sker bara om vi står fasta och håller oss till den lära som vi fått

När dessa detta blir vår livsföring och vår önskan kommer vers 16 här att uppfyllas genom Jesus Kristus i oss. Ser vi sedan att målet här skall leda till ett utflöde i våra liv som påverkar andra i både ord och gärning. Det är en underbar sak med teologi om den är levande och undervisande detta är fantastiska verser när vi fattar dem.

V 13 Utvalt er
V 14 Kallat er
V 15 Lärjungaskap
V 16 Kärlek Nåd Tröst Uppmuntran Kraft och Styrka (Kristus i oss)
V 17 Förmedla denna upplevda sanning till vår nästa i ord och gärning (Vittna om honom)

Vilka är då de utvalda är det jag eller bara några speciellt utvalda stjärnor med ett bländade intellekt och ett tillsynes perfekt yttre? Vet du att det finns predikanter som har allt detta yttre men saknar det inre så redan efter några minuter känner man att det saknas något. Om vi följer dessa lärare som bara talar om kraft och under kommer vi snart att digna under olika bördor de binder dig med.

Detta var de ledare och falska Apostlar och profeter som kom in i Korint de drog lärjungar att följa dem. Precis på samma sätt som de gör idag vet du vad man brukar säga?
Du kan inte bli det Gud kallat dig till om du inte följer deras lära
Du kan inte bli beskyddad från Satan om du inte går in under Apostelns auktoritet
Det kan omöjligt bli väckelse om inte Apostlarna o Profeterna får regera över församlingen igen

1 Kor 1:25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. 26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. 27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, 28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, 29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. 30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning 31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. 

När dessa falska Apostlar o Profeter talar om ett starkt ledarskap menar de att vara starka i världens mening. Det är den här rörelsen även kallad NAR som Judas brev talar om skall uppstå i ändens tid. De är själiska har inte Guds Ande och vållar splittringar men det ser väldigt andligt ut.

Låt oss till sist titta på det bibelställe vi startade med och se hur väl det stämmer in med Jesu undervisning. 2 Tess 2:13-17

V 13 Utvalt er
V 14 Kallat er
V 15 Lärjungaskap
V 16 Kärlek Nåd Tröst Uppmuntran Kraft och Styrka (Kristus i oss)
V 17 Förmedla denna upplevda sanning till vår nästa i ord och gärning (Vittna om honom)

Mat 11:25 Vid den tiden sade Jesus: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” 

1/ Jesus Kristus är fördold för dem som inte vill gå korsets väg och bli små
2/ Jesus Kristus vill uppenbara sig för dem som vill gå korsets väg och bli som barn
3/ Allting som uppenbaras är ljus säger Paulus i Ef 5:14
4/ Sedan är det exakt den ordning Paulus säger 2 Tess 2:13-17

Den som följer detta kommer att vandra in i en vila från tunga bördor mer och mer tills man funnit ro och vila från egna gärningar och vandrar i hans gärningar. (Ef 2:8-10 Heb 4 Vilan från våra gärningar)
2 Tess 2:16 Kärlek Nåd Tröst Uppmuntran Kraft och Styrka (Kristus i oss)
2 Tess 2:17 Förmedla denna upplevda sanning till vår nästa i ord och gärning (Vittna om honom)

En delad Kristus är alltid en falsk Kristus de skulle stanna i staden för att få kraft att bli hans vittnen säger ju vi och tänker på nådegåvor och kraftgärningar. (Matt 7) Men sanningen är ju den att det är hela Kristus som skall representeras i ord och gärning till vår nästa. Den ordning som Paulus nämner måste ju handla om en relation och ordningen i en relation är exakt vad Paulus nästan alltid nämner först.
1/ Kärlek
2/ Nåd
3/ Tröst och uppmuntran
4/ Kraft och Styrka

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , . Bookmark the permalink.