Tag Archives: andakt

Hela Jesus – Frälser

2 Tess 2:13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har … Continue reading

Posted in Different Stuff | Tagged , , | Comments Off on Hela Jesus – Frälser

Sann Tro

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , | Comments Off on Sann Tro

proklamationen av sann tro

Tron på Jesus Kristus är en tro som inte vacklar för att han är alltid fast. Han är oföränderlig det är vi som kastas mellan mörker och ljus men aldrig Gud. Jak 1:17 Allt det goda vi får och varje … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on proklamationen av sann tro

1 Kristus i mig en ny drivkraft

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Salig är den som … Continue reading

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , , | Comments Off on 1 Kristus i mig en ny drivkraft