1 Kristus i mig en ny drivkraft

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.

Blessed_to_be_a_Blessing_Slider_Banner_15

Salig är den som är inre välsignad av Gud. Den välsignade har nu fått en helt ny drivkraft i sitt liv av Guds Ande. Han har inte sin glädje i den här världen längre.

Han följer inte längre det som han förut trodde kunde ge honom tillfredsställelse. Han har nu fått något nytt som uppfyller hans innersta. En glädje över vad Herren gjort och Anden uppenbarar för hans innersta hela tiden nya saker om honom.

Det är denna välsignelse i Herren som drar oss bort ifrån
1/ De ogudaktigas råd
2/ Syndarnas väg
3/ Bespottarna

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma (KRISTUS) skall alla folk på jorden välsignas. (INYMPAS) 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er (Ny drivkraft) genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”(De 3 stegen ovan)

Jesus Kristus i oss är vårt enda hopp om härlighet från Gud. Alltså detta är vad den kristna tron handlar om för oss. Det vi behöver kommer ifrån Sonen som bor i oss genom Anden.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Det här är att älska (AGAPE) din nästa som dig själv.
Paulus mål och Kristi kraft verkar i kärlek till att: Varenda människa (= Din nästa) skall underordna sig en Kung (KRISTUS) på alla områden.

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Jesus är allt det här det är hans härlighet, när vi får del av hans härlighet så får vi också del av hans ledning och hans vilja för våra liv steg för steg.

Det finns många falska rådgivare en av de värsta kanske är vårt eget mänskliga förstånd. Vårt eget förstånd kan aldrig räkna ut Guds vilja för våra liv på egen hand. Inte heller kan någon Pastor göra det. Men Jesus kommer att göra det och uppenbara det för dig om du öppnar dig och tar emot hans härlighet och ljus.

Vi har vandrat många år med Herren nu och träffat på en hel del falska vägvisare. Dessa försöker alltid att leda dig så att deras intressen uppfylls. Så att du blir en “byggkloss” i ett mänskligt bygge istället för att byggas upp av Guds hand.

EF 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Ser du att genom att Kristus själv manifesterar sin härlighet genom Anden i ditt och mitt liv får vi allt vi behöver.

Ledning
Förstånd
Nådegåvor
Tro
Frid
Glädje
Rättfärdighet
Guds rike

 parousia6

Janne Ohlin / Göteborg – Parousia Mission

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.