FÅGELFÄNGARENS SNARA

parousia6

Detta är en mer komplett studie av den predikan jag höll 3/1-16 med Parousia Mission i Göteborg. >> Upplevde redan på morgonen att Herren ville tala till oss om faran att fastna i den snara som nu läggs ut för att fånga ovetande fåglar (själar)

Om 2015 kan beskrivas som kaotiskt så blir 2016 troligen ännu mer kaotiskt. Bibeln säger att det kommer ett globalt avtal som gäller alla jordens innebyggare. Det avtalet kommer att ha en religiös gren exakt som i Upp 13. Har vi har fått det? Svaret på den frågan måste bli: JA!
Vi har redan fått ett globalt avtal i FN som skall gälla varje innevånare på jorden. Det har ett namn Agenda 2030 – Världens mäktigaste religiöse ledare Påven är dess främsta förespråkare.

Man enades i September om planen i FN.
Planen skall börja implementeras över hela jorden 1 Jan 2016

Det här är en stor profetisk händelse på jorden det inte har skett sedan Nimrods dagar. Nimrod var en mäktig jägare inför Herren 1 Mos 10:9 Hans namn betyder ”Låt oss göra uppror” Att han var jägare betyder att han ”fångade mat” (FÅGELFÄNGARENS SNARA)

Herren har lovat oss att visa tecken i himlen i Solen Månen och Stjärnorna (ASTRON) när tiden är inne för att hans rådslut sker. Ja det gör han också men ändå finns det de som inte vill se.

bloodmoons

Luk 21:25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, (ASTRON) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Alltså tecken på att Guds Rådslut sker..

I Annapolis 2007 kom Guds fiender samman (Hedningarna) och lade fram vägkartan för fred för första gången. Holmes 17 P. En komet som senare ökade i storlek så den blev med dess omkrets det största objekt som visat sig i vår Galax. Nu när hela världen enas i en global plan som gäller samtliga jordens innevånare kommer den sista i serien av Tetrader på Israels högtidsdagar. Det är ju när Fikonträdet åter står där efter förskingringen år 70 som det här med tecken skall börja visa sig.

Jag tror det här i Jesaja 40 visar Guds trofasthet i förbundet till Israel. Han ber dem titta uppåt för att kunna förstå och där är ju både Solen och Månen för att visa tiden.

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: “Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas.

Luk 21:28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” 29 Han gav dem också en liknelse:  Se på fikonträdet (ISRAEL) och alla andra träd. (HEDNINGARNA) 30 Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren (DOMEN = HERRENS DAG) redan är nära.

fig-tree-and-israelLägg märke till här att det måste vara frågan om tecken som sker från och med Israels bildande som nation 1948. En del som utger sig för att vara väktare ser och förstår inte det här men det får stå för dem själva. Man sänder med sina bloggposter istället förvirring över Guds folk.

Vad är det nu tecknen skall gälla? Jo Guds rådslut och inget annat:
Vad är då Guds Rådslut? Tecknen är ju att Guds rådslut sker.

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken (HUVUDEN och HORN I AGENDA 2030) för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.(HERRENS DAG)

1/ Hela världen kommer samman i en global plan (UPPROR)
2/ Herrens Dag kommer (TJUV 2 PETR 3:10/ EJ OSS 1 TESS 5:4)

Hur kan man egentligen förneka det vi ser hända nu? Jo de som lever för den här världen kommer att förneka alla tidstecken.

2 Pet 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er (SOM TALAR OM TIDSTECKEN) 4 och frågar: Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.

2000px-World_citizen_badge.svg

Så det kommer ett samlande av alla jordens folk i ett globalt avtal i FN. Det avtalet har även en religiös gren. Dessa kommer att göra uppror mot Gud och den religiösa grenen med Påven i spetsen också. Man kommer att dra med sig många i den bekännande evangelikala delen som leker kristendom.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma (GLOBALT UPPROR) och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

Även Petrus såg det här och varnade för det, precis som vi gör nu med dem som vill se det.

2 Pet 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv – något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Jämför det här med vad vi skrev innan om Herrens rådslut Sef 3:8
1 Samlingen av de laglösa (Upproret 2 Tess 2)
2 Domen och Elden

Här varnar alltså Petrus för att vi riskerar att dras med i de laglösas uppror och dömas på Herrens dag (Tidsperiod) Tidstecknen skall alltså göra att vi skall förstå när det här sker innan Herrens Dag som inträder strax INNAN Jesus personligen kommer tillbaka och avslutar tiden. Det är det här med att Herrens Dag är en tidsperiod innan den sista basunen som gör att man misstar sig.

fagelI höstas hade jag en natt en dröm innan ett Parousiamöte. En fågel/människa kom ut ur en skog jagad utsvulten och sökte hjälp. Jag upplevde sådan kärlek till den här människan/fågeln (SJÄL) Jag lovade Herren att försöka hjälpa om jag kunde!

1 Mos 10:9 _ Vi läste att Nimrod (UPPROR) var en väldig jägare inför Herrens Ansikte. Åklagaren träder fram inför Herrens ansikte i Jobs bok (EXOUSIA)

EXOUSIA betyder: Ges legal Juridisk rätt att bruka makt.

Nimrod fick rätt (EXOUSIA) att fånga själar i ett uppror mot Gud. Satan fick rätten men han gav den till Nimrod. I Upp 13 ser vi exakt samma sak igen Satan får rätten (EXOUSIA) men ger den åt Vilddjuret. (JESUS HAR ALL EXOUSIA MT 28)

Satan är också en som är ute efter människor som bär hans upproriska natur för att fånga dem i sin snara. Men han får bara ta dem som Gud prisger åt honom, och det är precis vad han kommer att göra.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud (DOMAREN) en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda (FÅNGADE I SNARAN) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

1 Tess 5 säger Paulus samma sak igen men med andra ord, vi kan förstå att på Herrens dag kommer många att fastna i snaran för man ser eller förstår det inte en gång. Måste fråga vad skall du med tecknen i månen till om Herrens Dag redan kommit? Tecknen är ju till för att du skall förstå att Herrens Dag är nära.

1 Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (SNARAN) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. (DJÄVULENS SNARA)

Precis så är det, vi som tillhör Jesus skall alltså förstå när Herrens Dag kommer så att vi inte hamnar i snaran. Det som sker nu bland en del är ju livsfarligt, man hånar och driver gäck med dem som ser och varnar för att Herrens Dag är nära. Kanske är det så att man har gått in på områden som man inte är kallad till överhuvudtaget?

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd (1) och vilar under den Allsmäktiges skugga (2) 2 han säger: I HERREN har jag min tillflykt och min borg min Gud som jag förtröstar på. (3) 3 Han skall rädda dig (4) från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

1/ Den högstes hemliga plats (I KRISTUS)
2/ Den allsmäktiges försvar (ALL AUKTORITET)
3/ Tro (RÄTTFÄRDIGHET)
4/ Frälsa = Från en makt till en annan makt Satans makt över de orättfärdiga

1/ Har Gud en hemlig plats? Ja det har han en hemlighet som heter “i Kristus”

Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

Kol 1:26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop (SNARAN AGENDA 2030) sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.(HERRENS DAG) 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

2/ Vila i den allsmäktiges försvar. När vi förblir i Kristus kan den onde inte komma åt oss. Om inte Gud skulle strida för oss vore vi chanslösa och det är därför det står så här.

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

3/ Punkt 1 – 2 handlar egentligen om att Tro på någonting som redan är fullbordat för oss. Rättfärdighet genom Tro = Juridiskt frikännande från dom genom en överbevisning i ditt hjärta.

4/ Ordet rädda dig här handlar om att bli räddad från en makt (EXOUSIA) till en annan makt.(GUDS) Fågelfängarens snara är alltså Satans auktoritet (EXOUSIA) att bedra.

Om du nu skall älska (AGAPE) Herren din Gud av allt ditt hjärta måste du ha dina ögon öppnade och se och förstå Guds ord. Det är totalt omöjligt annars. Vad skall du göra sedan? (AGAPE) din nästa! Om nu din nästa sitter fast i Djävulens snara skall du inte försöka få loss henne därifrån då?

Paulus kallelse var att rädda folk från fågelfängarens snara (EXOUSIA) till Gud

Apg 26:16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig 18 för att du skall öppna deras ögon (SINNEN) så att de vänder sig från mörker till ljus från Satans makt (EXOUSIA) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. 19 Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen.

Paulus lärde sin lärjunge Timoteus samma sak. Lägg märke till att det måste vara att älska (AGAPE) sin nästa. Vill du förstå vad Agape ordet på grekiska betyder så kolla här. >>

Ett av orden Agape betyder är just att i blind lydnad följa en rabbin – Det är också att följa sin faders bud. Men det betyder även att underordna sig en konungs regler (gränser).

Bible

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida.25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa (EJ DIALOG) sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse (ÖPPNADE ÖGON) så att de kommer till insikt om (SER) sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara (EXOUSIA) där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Vet du hur det kommer sig att så många idag inte vet Guds vilja? Vet du inte Guds vilja så gör du djävulens och hamnar i hans snara.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte (FORMAS EJ) efter  den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4 Ty liksom vi i enkropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift.

Om vi skall kunna älska och hjälpa vår nästa måste vi ha våra ögon öppnade och hålla oss borta ifrån att forma oss efter världen. Annars kan vi ju inte hjälpa någon ur fågelfängarens snara. Nu när vi fått en definition på vad Agapekärlek verkligen är >>

Så låt oss kolla på den här liknelsen och förstå att det faktiskt är kärlek (AGAPE) som Jesus talar om här.

bad eye

Luk 6:39 Han gav dem också en liknelse: Kan väl en blind leda en blind? (ORD UTAN NÅD ATT HJÄLPA) Faller då inte båda i gropen? 40 En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. 41 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte (BLIND) bjälken i ditt eget öga? 42 Hur kan du säga (MUNNEN) till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser (BLIND) bjälken i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. 43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. (AGAPE) Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, (AGAPE) och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Jesus som var kärleken (AGAPE) själv var kallad av Gud att befria människor och att upprätta dem igen och föra dem in i Guds vilja. Vi är alltså kallade på precis samma sätt som vår mästare till kärlekens verk. Det är alltså inte mycket till Agape att hålla dialog med Katolska Kyrkans villoläror som håller miljoner av människor fångna i Djävulens snara.

Smörjelsens resultat över en människa skall alltså vara kärlek (AGAPE) och leda fram till befrielse för människor ur djävulens snara.

Jes 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,

Men det ser vi inte i hyperkarismatiska kretsar. Man liksom förvrider allt sanning till lögn.

Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!

Luk 11:46 Han svarade: “Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem.

kenneth-hagin-srDöda ord utan Nåd bokstav utan Ande och Liv, Villoläror är konstruerade av Satan för att stänga våra hjärtas ögon för Kristus så vi fastnar i snaran. Nu skall vi titta på en lära som jag tror är en väldigt vanlig företeelse idag nämligen “Trosrörelsen”. Det Kenyon/Hagin lärde ut som kallas för trosrörelsens fäder är inte alls något nytt. >>

2 Tim 2:16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

Att uppståndelsen redan har skett är tydligen en lära som kommer att få mycket stor framgång över hela världen. Det är alltså en kristen lära som lär att genom Jesu uppståndelse så kan du identifiera dig med honom och därmed begära ut ditt arv helt och hållet redan nu.

Känner vi igen detta?
Du har rätt till helande
Du har rätt till ekonomiskt välstånd

Jesu uppståndelse är en verklighet men konsekvensen av den kommer inte fullt ut att gälla i den här tidsåldern utan i nästa. Det framgår klart och tydligt i de här verserna

Ef 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. (= ATT HAN ÄGER OSS) 14 Anden är en handpenning (ARRABON = FÖRLOVNINGSRING ELLER PANT) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Vi har bara fått en del av det genom Anden men det skall bli Bröllop och då skall vi förlossas helt och fullt och få del av allting som Jesus givit oss.

Upp 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.”

30 c peter wagnerPå senare år har det här spårat ut fullständigt CP Wagner säger att vi genom att Kristus uppstått är som Adam var innan syndafallet då han skulle råda över hela skapelsen. (DOMINIONISM – KINGDOM NOW) Så fort du hör ordet ”Mandat” nämnas skall du dra öronen åt dig.

Man menar alltså att man har ”Exousia” men han som har all makt ger oss bara ”Exousia” att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Underordna sig en lärare i både lära och liv)
På vår hemsida finns ett bibelstudie jag lade upp som heter ormens 3 lögner >>

1/ Skulle då Gud ha sagt
2/ Ingalunda skall ni dö
3/ Ni skall bli som Gud (All Exousia och all Ära (DOXA) tillhör honom)
Det kan vi ju inte så därför måste vi ju stjäla något från Gud. Judas är en bild på en som stjäl ifrån Gud. Han kallas för “Son of Perdition”

Joh 17:12 Medan jag var hos dem, bevarade jag i ditt namn dem som du har gett mig. Jag vakade över dem, och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, (SON OF PERDITION) för att Skriften skulle uppfyllas.

Det finns endast ett ställe till då “Son of Perdition” används
2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son (Son of Perdition) öppet träda fram 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel (NAOS) och säger sig vara Gud.

Judas – Stjäl ära från Gud
Påvens titel på Latin har exakt samma betydelse som Antikrist på Grekiska.
Kolla nu i V 4 så ser vi de här båda betydelserna i en och samma vers:
Motståndaren = Antikrist
Istället för Kristus = Antikrist

Det jag fick höra som nyfrälst var att antikrist skall kliva in i ett nybyggt tempel i Jerusalem och sätta sig på en tron där och utropa sig själv till Gud. Nej jag tror inte alls på den tolkningen för det är ju den alla nästan förväntar sig.

Joh 2:14 I templet (HIERON) fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar.

Joh 2:19 Jesus svarade: Bryt ner detta tempel, (NAOS) så skall jag resa upp det på tre dagar.
När Paulus som är så noga med ord skriver om Jesu efterföljare som tempel använder han hela tiden (NAOS) om de som tempel.

1 Kor 3:16-17 1 Kor 6:19 2 Kor 6:16 Ef 2:19-22
Vi går tillbaka igen till 2 Tess 2 igen

En motståndare eller En ”Istället för” skall sitta i Guds tempel (NAOS) mitt bland Guds bekännande folk alltså. Det som han representerar måste ju vara så likt Kristi lära för annars hade ingen gått på det. Vi ser alltså något som är en “Motståndare” till Kristus samtidigt som det är “Istället för”

I Mt 13 kommer en liknelse om Himmelriket eller Guds Rike som är samma sak. Sedan kommer en liknelse där en motståndare sår ogräs (KOPIA) Här ser vi alltså den exakta betydelsen på antikrist, det betyder lika mycket “motståndare” som det betyder “istället för” Kristus och det sås nu som laglöshetens hemlighet rakt in i Kristenheten.

Ogräset växer upp var? I Köttets åker (Ägandeskap) skörda fördärv (Gal 6:8)
Vetet växer upp var? I Andens åker (Ägandeskap) skörda evigt liv (Gal 6:8)

Låt oss nu titta lite på hans namn får vi se om det inte finns en liten lurig betydelse på namnet ”Fördärvarens Son” i liknelsen om ogräset och vetet är ogräset: Den ondes söner! (ÄGANDESKAP) Och Vetet: Rikets (KUNGENS) söner (ÄGANDESKAP)

Så det är helt klart här att ”Fördärvets Son” är inte ”Guds söner”. Är det så att Satan nu får tillåtelse av Gud att hämta i sin snara de som tillhör honom?

I Egypten kallar Gud alla Israels barn för min Son och alla Faraos för hans son.
2 Mos 4:22 Du skall säga till farao: Så säger HERREN: Israel är min förstfödde son 23 och jag har sagt till dig: Släpp min son, så att han kan hålla gudstjänst åt mig. Men du har inte velat släppa honom. Se, därför skall jag döda din förstfödde son.

Vi är alla ett i JK och är du inte i honom som är ljuset så är vi i mörkret. I 1 Tess 5 kallar Paulus detta för mörkrets söner eller ljusets söner.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet” då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (KOMMA UNDAN EN FÄLLA/SNARA) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Nu måste jag säga något till dessa som hånar tidstecknen som påstår att det skall vara kosmiska katastrofer i himlen som är det bibeln talar till oss om som tidstecken. Om det vore så skulle väl alla se och förstå det? Här skall alla vara i trygghet när snaran dras åt!

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden.(GK: BYGGA FASTA BONINGAR PÅ BLOTTA JORDEN) 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (KOMMA UNDAN EN FÄLLA/SNARA) allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Lägg märke till att det är en varning för Kristna det här! Herren har sagt gång på gång läs om Israels barns befrielse från Egypten det är en bild på er slutbefrielse från den här Världen. Jag blev så skakad när jag fick se det här med fågelfängarens snara i relation till Satan och “The destroyer” i Egypten som skulle döda alla förstfödda.

Vad kallades han för som dödade Faraos förstfödde Son i Egypten?
2 Mos 12:23 ”The Destroyer”

Upp 9:1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna, som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn.

1/En stjärna som fallit ner på jorden
2/Fick auktoritet att öppna avgrundens brunn
3/Sen ser vi massa demoner och villoandar

Upp 9:11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. = ”The Destroyer”

Upp 9:4 De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. (ÄGANDESKAP)

Upp 12:23 Påskens regler – lammets blod skall beskydda dig bakom stängd dörr.
Du skall äta lamm
Du skall äta osyrat bröd

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

new-world-order

BABYLONS KUNG
Låt os nu gå till Jes 14 lite för att kolla upp en intressant sak det handlar om Babylons Konung.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: (DE I SNARAN) Jag skall stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. (Jag skall sätta mig på mötesberget (MOED = BESTÄMD TID) längst upp i norr. (GÖMT SOM EN HEMLIGHET I MÖRKER) 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder jag skall göra mig lik den Högste. (KRISTUS)

Ordet för ormen i lustgården är ”Nachash” kan även betyda – en som viskar eller ”Den skinande” Här finns översättningar som har ”Den skinande” som strålande stjärna.

Upp 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.”

Då vet vi vad Upp 9 Handlar om: Det antikristliga upproret mot Gud i det synliga templet Kristi Kropp (SOM VI BESKRIVIT INNAN) vi ser exakt samma sak
1/ Vi ser ett uppror och “ett motstånd”
2/ Vi ser något “istället för”

Här kommer alltså fågelfängaren med sin snara och det får han nu. (2 TESS 2:11)
Vers 13 Moed kan betyda både en plats där församling samlas men också ”En av Gud bestämd tid ”
Vers 13 Norr = Det som är gömt och ligger i mörkret

Det här är ju som att läsa 2 Tess vilket troligen är en produkt av Paulus uppenbarelse i ordet på det Hebreiska språket av Jes 14.

Laglösheten finns som en hemlighet (2 Tess 2:7) Det kommer inte att bli synligt och förstås förrän den bestämda tiden är inne. (KAIROS) (2 TESS 2:6)

Vi vet att detta kommer strax innan Herrens Dag (2 Tess 2:1-3) Sefanja bok säger exakt det samma att de högmodiga skall tas bort innan Herrens dag (SEF 2:1-2) (SEF 3:11 Innan HERRENS DAG står det i grundtexten)

Det stora upproret mot Gud är i Romarbrevet 11 av Paulus benämnt som en stor trädfällning. Och Paulus säger där att domen från Gud är en stor hemlighet.

Rom 11:20 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. 21 Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. 22 Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.

Rom 11:25 Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

(Hedningarnas fullhet är alltså ett uppror mot Gud och hans folk) Det kan du se att vid Amoreernas fullhet skulle de ärva landet. Nu vid hedningarnas fullhet skall vi ärva jorden då skall hela Israel bli frälst = Alla i Kristus alltså

Tecknet på att hela Israel skall bli frälst är alltså att när en bestämd tid är inne (KAIROS) (2 Tess 2:6) Skall någon som är “motståndare till Kristus” och “istället för Kristus” träda fram öppet på världsscenen och leda det här upproret. I Jes 14 på hebreiska så heter bestämd tid Moed, och det har med Solen och Månen att göra.

För i 1:a Mosebok så står det att Herren satt månen och solen för att ge oss bestämda tider.
Gen 1:14 Gud sa: “Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken (OTH) som utmärker särskilda (MOED: BESTÄMDA) tider, dagar och år.

Det här är inte vilket tecken som helst det är tecken för Jesu Tillkommelse och Guds Rikes kommande för det är det centrala i hela Guds plan. När det står Särskilda Tider (MOED) så tänker ju vi på årstider men det Hebreiska ordet pekar mot de judiska festerna. Ordet betyder rätt och slätt en Gudomlig bestämd tidpunkt (Bestämd tid)

eucharist

Frågan är ju om vi inte har sett detta ske? När då? Jo exakt då Supermånen i den sista Tetraden kom 28 September 2015. Då steg Påven Francis fram på världsscenen i FN och propagerade för den Agenda 2030 som jag uppfattar är exakt samma sak som Upp 13. Han är motståndare till Kristus och säger sig själv vara “Kristi Ställföreträdare” = ANTIKRIST

Den agendan klubbades igenom i FN
Den skall implementeras med kraft från 1 Januari 2016

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara (SOM KOMMER UNDAN KATASTROFEN) så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Herren har vid flera tillfällen gett mig flera drömmar som varnar för den här kommande katastrofen. Vår uppgift är att varna för den, men en del tycks istället förakta Guds rådslut, men det är ju inget att förvåna sig över för även det säger det profetiska ordet.

Apg 13:40 Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er: 41 Se, ni föraktare, häpna och gå under: en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro, när man berättar den för er”.

SNAKE

I bibeln så säger Predikaren att han fann en kvinna som bara den som var rätt inför Gud kunde slippa undan.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Här ser vi alltså att fågelfängaren får auktoritet att använda falsk religion till att snärja fast sitt byte med. Kvinnan är ofta en bild på falsk religion i bibeln.

Ord 3:24 När du lägger dig skall inget förskräcka dig, och när du lagt dig skall du sova gott. 25 Du behöver inte frukta för plötslig skräck, eller för ovädret som kommer över de ogudaktiga. 26 Ty HERREN skall vara din förtröstan, han skall bevara din fot för snaran.

Psa 124:2 om HERREN inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, 3 då hade de slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss, 4 då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss, 5 ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. 6 Lovad vare HERREN, som inte gav oss till rov åt deras tänder. 7 Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara, snaran gick sönder och vi kom undan.

Mystery-Babylon

Ord 7:21 Så förleder hon honom med mycket fagert tal, med hala läppar förför hon honom. 22 Han följer genast efter henne, lik oxen som går för att slaktas, lik en fånge som skall straffas för sin dårskap, 23 till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet.

Pred 9:12 Människan känner inte heller sin tid. Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem.(Herrens Dag)

Jes 24:17 Fruktan, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. (DE SOM BYGGER FASTA BONINGAR PÅ BLOTTA JORDEN) 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar. (SOM NOAS FLOD) 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar. 20 Jorden raglar som en drucken. Den svajar fram och tillbaka som en vakthydda i trädets topp. Dess missgärning vilar tung på den. Den skall falla och inte mer resa sig. 21 På den dagen skall HERREN straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. 22 De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem. 23 Då skall månen blygas och solen skämmas, ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.(PRECIS SOM JOELS PROFETIA)

Det drar ihop sig se till vem du följer nu bara för jag hör många röster som vill samla och göra nått/ Mvh Janne Ohlin, Göteborg

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.