ORMENS 3 LÖGNER

SNAKEJag tror att det är just de här sakerna ormen attackerade Eva med i Eden som gjorde att han själv kastades ut ur Eden i Hes 28. Han gjorde uppror mot ljuset och tog med sig de fallna änglarna (Demoner) och senare får han nu tillåtelse att pröva människan. För att försöka få henne att göra samma sak som han själv gjort emot Gud. Mot slutet av denna tidsålder kommer kulmen på hans attacker och de som gör sig ett med honom kallas för “de laglösa“. Det är de som dras med i “den laglöses” (2 Tess 2)  stora uppror mot Gud och slutdestinationen för dem är Eldsjön.

Mat 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Mat 7:23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

2 Pet 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap (I LJUSET) om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran (KABOD – DOXA) nu och till evighetens dag, amen.

Här kan vi av sammanhanget redan förstå att ” de laglösa” har en villfarelse som gör att de på något sätt stjäl ära ifrån Gud. Vi skall snart analysera det här lite närmare.

Hes 28:13 I Eden, Guds lustgård, var du, (satan – ormen) höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. 14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, */ till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.

*/ Heb: Tills laglösheten fanns i ditt hjärta som en grund.

Här ser vi alltså hur “lögnens fader” lägger laglösheten som en grund. Och senare är han i Eden i skepnad av en orm. I GT betyder laglöshet att förvrida skriften så att den passar mig. Och i NT är det A-nomia vilket bokstavligen betyder förbjudet att äta för mig (Kosher) och att äta är i bibeln bilden av att inspireras av något. Precis vad det Hebreiska tankesättet för Fader innebär.

Låt oss nu titta på de här 3 stegen i ormens förförelse av människan.

1 Mos 3:1 Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”

1/ Här ser vi lockelsen att det Gud sagt eller skrivit i sitt ord kanske inte gäller nu. Eller lockelsen att vi kan förändra meningen med vad han skrivit. Jesus varnar oss för att tänka på det sättet och förklarar att den som gör det älskar (AGAPE) inte honom.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller (TEREO) fast vid dem, han är den som älskar (AGAPE) mig. Den som älskar (AGAPE) mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” (Anden uppenbarar honom) 22 Judas – inte Judas Iskariot – frågade: “Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? 23 Jesus svarade: “Om någon älskar (AGAPE) mig, håller (TEREO) han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 Den som inte älskar (AGAPE) mig håller (TEREO) inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.

V 21 Håller (Tereo) mina Bud = Instruktion och Lära
V 23 Håller (Tereo) fast vid hans ord

Tereo betyder här: Att vakta så att någonting inte förstörs eller förändras från dess ursprungliga skick. Då ser vi att vi skall passa oss för att göra om hans ord så att det inte längre betyder vad Jesus instruerade sina lärjungar och apostlar.

rob-bell

Här ser vi ett typiskt uttalande av en av ledarna i Emerging Church – Rob Bell – Han säger ju det rätt ut: SKULLE DÅ GUD HA SAGT ?

2/ 1 Mos 3:4 Då sade ormen till kvinnan: Ni skall visst inte dö!

Ormen säger: Det blir ingen dom eller något straff och därför finns inget helvete heller.

3/ 1 Mos 3:5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Ormen säger här att vi kan få del av Guds egenskaper (härlighet) Det har aldrig Gud menat vi är skapade bara för att reflektera hans härlighet inte äga hans härlighet i oss själva.

Guds härlighet (KABOD) är hans egenskaper och hans namn. Kabod på hebreiska kan betyda både värde och tyngd och det finns bara i Guds väsen i hans eget liv. Han är den enda som alltid varit är nu och kommer för all framtid att vara den samme.

Jes 42:8 Jag är HERREN, det är mitt namn. (KARAKTÄR) Jag ger inte min ära (KABOD) åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Det här är liksom grunden när det gäller att kunna förstå hur villoläror uppstår. Villoläror har en symbol i bibeln av en kvinna.

Predikaren 7:27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna (SKÖKAN/FALSK RELIGION) vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

I bibeln och ofta i ordspråksboken ser vi hur kan få vishet och kunskap av Gud (NÅD) så att vi undkommer den här onda kvinnan. Hon representerar de som gjort sig ett med hennes tankesätt och överträtt alla dessa 3 punkter vi beskrivit.

thiefPunkt 3 är allvarlig för då måste vi stjäla ära ifrån Gud. Jag tror Judas är en bild på det, han som stal ifrån Gud bildligt talat.

Joh 12:6 Detta sade han, icke därför, att han frågade efter de fattiga, utan därför, att han var en tjuv och plägade taga vad som lades i penningpungen, vilken han hade om hand.

Både om Judas och om laglöshetens människa används samma titel i Joh 17:12 och 2 Tess 2:3 – Eng: “The son of perdition” vilket betyder: En människa som är dömd eller avskiljd till undergång.

Straxt innan Herrens dag så kommer Herren att låta Satan med hjälp av sina falska profeter dra ut ” de laglösa” i ett stort uppror/avfall som straff därför att de inte gav kärleken (Agape) till sanningen rum i hjärtat. Vi har ju redan tagit upp detta med att de som vaktar (Tereo) på hans ord är de som älskar (Agape)  honom. (Se punkt 1)

En kvinna ropar ut ett budskap (FALSKT EVANGELIUM) i ordspråksboken som lyder:
ORD 9:16 Den som är fåkunnig, han komme hit.” Ja, till den oförståndige säger hon så: 17 “Stulet vatten är sött (ANDE) bröd i lönndom (FALSKT EVANGELIUM) smakar ljuvligt.” 18 han vet icke att det bär till skuggornas boning, hennes gäster hamna i dödsrikets djup. (Heb: Han förstår inte att demonerna är där)

Det är exakt vad Paulus menar när han beskriver: 1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. (Demoners läror) GK: Roten är Daio = To distribute fortunes = Framgång, lycka mm

Upp 18:1 Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, (= GJORT SIG ETT MED HENNE) och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. 6 Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för vad hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. 7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära (STULIT / DOXAZO = KABOD) och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Mystery-BabylonDå förstår vi varför den som själ skall bli ett med en kvinna i en skäppa som skall till Babylon i Sak 5 hela stycket hör ihop och alla som gör sig ett med kvinnan gör sig ett med ormen. Och de själ ära (Kabod) och uppträder i hans namn (Karaktär) falskt.

Sak 5:1 Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, en bokrulle flög fram. 2 Ängeln sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en bokrulle flyga fram. Den är tjugo alnar lång och tio alnar bred.” 3 Då sade han till mig: “Detta är förbannelsen som går ut över hela landet. (heb: Jorden) Var och en som stjäl skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift, och var och en som svär skall från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. 4 Jag har låtit den gå ut, säger HERREN Sebaot, för att den skall komma in i tjuvens hus och in i huset hos den som svär falskt vid mitt namn. Den skall stanna där i huset och fräta upp det med trävirke och stenar.” 5 Sedan kom ängeln som talade med mig fram och sade till mig: “Lyft nu upp dina ögon och se vad som kommer fram.” (Alltså konsekvensen av detta V 1 till V 5)  6 “Vad är det?” frågade jag. “Det är en sädeskorg” (EFA = FULLHET) svarade han och tillade: “Så förhåller det sig med dem i hela landet.” (Heb: Det är deras öga (tankesätt) över hela jorden = 1 Mos 11:1-4)  7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen. (Symboliserar de som gjort sig ett med Henne) 8 Han sade: “Detta är ondskan.” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. 9 Jag lyfte därefter upp ögonen och såg, och se, två kvinnor kom fram, och vinden tog tag i deras vingar, ty de hade vingar som storken. De lyfte upp korgen mellan jorden och himlen. 10 Och jag sade till ängeln som talade med mig: “Vart skall de föra korgen?” 11 Han svarade mig: “Till Sinears land (BABYLON) för att bygga ett hus åt henne, och när det är färdigt skall hon sättas ner på sin plats.”

Det här ovan har jag predikat över förut och vi ser här att de avfallna “de laglösa” görs sig till ett med New World Order (Upp 13) och de ställer sig under FN:s agenda 21 eller 2030.

5 Mos 5:11 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

Och om vi tittar på NT ser vi att församlingen i Korint riskerade att bedras på exakt samma sätt som Eva (3 stegen)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. (Jmfr Ord 9:16-18 ovan)

latter rainlogganbill_johnson_lgLatter Rain/ Kingdom Now är en lära och en rörelse som stjäl äran från Gud. Man talar mycket om “Glory” men vem blir störst Jaget eller Gud? Bill Johnson, Jesus Culture and Bethel Church (bra artikel)

Likaså i mystiken och i New Age finner du läran att du kan bli som Gud. Se även Varning för villfarelse !!!! – En annan Jesus Del 1 Del 2 / En annan ande Del 1 / Del 2/ Alla vägar går mot Rom? >> / Lyssna till din Fader >> /

judgement560_7

Så det vi kallar väckelse och sann omvändelse i bibeln har med alltid med ljusets utbredande att göra, vi vänder om från mörkret till ljuset. Det blir så klart i Andens ljus att många har lurats att göra de här 3 punkterna vi talat om. Innan Jesus kommer tillbaka så står det att domen skall börja med Guds hus. Herren visade mig en gång ett otroligt starkt ljussken som lyste upp en vingård (Guds Församling) Jag fick även se en jämnad smal väg som öppnades och Herren sa Gå!

Det var fullt av huggormar i vingården som inte tålde ljuset som strålade på dem så de reagerade med ett väsande (Hatade ljuset) och de samlade ihop sig i stora bollar i hela vingården. Dom i bibeln är alltid avskiljning (Ogräset) så det stora avfallet är en dom för man vill inte vandra i ljuset.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

20121021-151403

Med samma andliga betydelse säger Jesus
Mat 21:42 Jesus sade till dem: “Har ni aldrig läst i Skrifterna: Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon? 43 Därför säger jag er att Guds rike (AV LJUS) skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. (LJUSETS FRUKT)

Vad är det för grund man bygger på då? Om man kastat bort den sanna grunden. Jo i början av studiet läste vi Hes 28:13-16 Satan faller tillsammans med sina änglar därför att han lägger laglösheten som en grund i sitt hjärta. Sedan testar han människan för att föröka få dem att göra samma sak. Det måste vara det Jesus menar här. Även Paulus beskriver samma sak.

1 Kor 3:10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig (Gk: Guds Visdom) byggmästare lagt grunden, (= Hörnstenen) och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund (= Hörnsten) kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

Om vi byter ut hörnstenen (Guds visdom) och bygger med en annan så är det mänsklig visdom och det är alltid de här 3 punkterna vi varnat för. Laglöshet som en grund (Hes 28:13-16)

1 Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. (= Tro Heb 11:1-2) 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom (De 3 punkterna) utan på Guds kraft. (Kristus-Guds hörnsten)

Det här bibelordet visar verkligen att mänsklig visdom är de 3 punkterna och att det finns en visdom som kommer ovanifrån – vi kan bygga med båda men bara den från ovan kommer att bestå.

Jak 3:14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 16 Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning (BABEL – MÖRKER) och allt som är ont. 17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid.

EF 5:6 Låt ingen bedra er med tomt prat. (Mänsklig visdom) Allt sådant nedkallar Guds vrede (DOMEN) över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra. 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. (HAN I OSS) Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt (= RIKETS FRUKT) består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, 14 ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: “Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.”

Här ser vi vad sann väckelse är för något V 6 – V 14 Jämför det här mönstret med vad som sker idag i många församlingar. Det här är äkta församlingsutveckling det här är att “leva med mål och mening”

1/ Ljuset börjar skina
2/ Man vaknar upp ur sin sömn
3/ Man avslöjar mörkrets gärningar
4/ Man drar sig undan dem som talar villfarelse
5/ Då kan ljusets frukt börja växa i människor

En gång kom det ett profetiskt budskap till en församling som idag är omtalat för sina många och stora möten. Om ni inte vänder om så skall jag flytta på ljusstaken! Jag blir skakad när jag tänker på vad det innebär andligen. Gud flyttar bort vittnena därifrån som brinner och har ljus = De 5 punkterna ovan. Vad tror du konsekvensen blir då?

AW-Tozer-Quotes

Den kände bibelläraren A. W. TOZER skriver detta profetiska tal för över 50 år sedan

Låt mig nu gå utanför mitt mönster lite och profetera. Jag kan se en tid komma när många heliga som har fått sina ögon öppnade en gång av Anden kommer en efter en att överge det sanna ordets evangelium. Deras hus kommer att bli öde och det kommer att bli svårt att finna någon som har Anden kvar inom sig.

Jag hör Jesus säga – Mat 23:37-38: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38 Se, ert hus kommer att stå öde.

När det här kommer i Kyrkan, så kommer de som ser och förstår att man har övergett evangeliet att kallas för fanatiska dårar. Men tiden kommer då det blir ett sånt avfall från tron på det sanna evangeliet att det inte finns en enda kvar bland dem som är fylld av Gud.

Jag skulle själv vilja leva tillräckligt länge för att få se hur det här kommer att utvecklas. Jag ser en tid komma då heliga Kvinnor och män, upplysta och uppfyllda av Den Helige Ande vandrar ut från den (organiserade) en gång evangeliska kyrkan. De formar sina egna grupper, de liksom formar en egen ark. De kommer att stiga på den när de stiger av det sjunkande skeppet och låter det gå under fylld av världslighet och smörja.

Han sa att det skulle komma tider då människor skulle får svårt att hitta evangeliska kyrkor där de kunde tillbe i sanning. Världen skulle ta över kyrkan inifrån och genomsyra församlingarna och de skulle sjunka ner i djupet.

Välkomna till våra möten med Parousia Mission – Göteborg

parousia6

Mvh Janne Ohlin,Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.